admin

В международен летен лагер ЛъкиКидс създаваме изкуствена англоезична среда за децата, за да могат те да практикуват езика. Логично първите ни съвети към родителите ще бъдат насочени точно в тази посока. Практикуването на езика е от изключителна важност. Поради тази причина всяка възможност, която детето може да получи като практикум е от полза. Започваме препоръките от лятото.  Летен период: летния период е много благодатен за практикуване на езика, посредством неформални дейности или дейности извън учебно време. Ако детето е било на езиков лагер при нас за 7-14 дни, то разполага с още месец и половина, в които да намери приложение на английския език.  Почивка вЧетете Повече →

Polezno Priatno

Първата реплика, която изниква в съзнанието ми, когато чуя този въпрос: различават ли се уроците по английски език в лагера, спрямо тези в училище е – оооо, те нямат нищо общо. После се замислих дали всъщност е така? Когато говорим за уроците, урочните планове, методите, методиките, всички сме на ясно че те са толкова, колкото са учителите по света. Но какво ги обединява.  Когато си в училище, се движиш по конкретното планиране от конкретния учебник. В учебника се залагат конкретни теми и те имат конкретни теми и задачи. Учителят взима урока, развива урочния план със своята собствена креативност, добавя своето светоусещане и е готов заЧетете Повече →

Преди да отговорим на този въпрос може би е добре да се попитаме какво за нас означава напредък в езика? Дали това е по-висока оценка в клас, похвала от възрастен роднина или пък от преподавателя, или може би блестящо представяне на езиков конкурс, или пък просто практична употреба на езика, която искаме да видим?  По кои критерии измерваме напредъка зависи изцяло от нас. Ние в международен летен лагер ЛъкиКидс сме насочили усилията си към практичната част или се стремим да помогнем на децата да въведат познанията си по английски в употреба в ежедневието си.  Всяко дете има индивидуална характеристика. За всеки родител е важно даЧетете Повече →

В международен лагер ЛъкиКидс официалният говорим език е английски. Често родителите се питат как се случва комуникацията между екипа на лагера и децата, когато децата са начинаещи или не владеят достатъчно добре езика? Целта да общуваме само на английски език с децата е да успеем да създадем една изкуствена англиезична среда, в която детето да има възможност да отключи натрупан пасивен речников запас или да създаде директно активен такъв.   Стратегия означава, че ние целенасочено се стремим да ангажираме ума на детето в англоезични разговори през по-голямата част от денонощието. Дори и да е с приятели българчета, наличието на 1 член от екипа е достатъчно, заЧетете Повече →

Novi umenia

Когато става въпрос за методи за стимулиране, ние в детски лагерЛъкиКидс винаги избираме позитивните методи за поощрение пред негативните. Ние винаги сме „За“ награждаването. И все пак ние го правим в среда на колективно общуване. Често изтъкваме действията на едно дете и го награждаваме, като пример за останалите с цел да разпространим добрите „новини“ и да поощрим и стимулираме всички останали да последват примера му. Може би подобен метод е въздействащ в семейна среда, когато в нея има 2 и повече деца. В семейства с 1 дете, подобни практики трудно се прилагат. Когато награждаваме, винаги мислим за: разликата във възрастта и развитието при децата –Четете Повече →

ЛъкиКидс Лято 2019

Международен лагер ЛъкиКидс посреща средно между 250 и 450 деца годишно. Всеки нов сезон стартира с нови попълнения в екипа така, че да покрием увеличаващите се посетители. Стриктно спазваме изискването, заложено в правилника за вътрешния ред на лагера – на всеки 5 деца да има по 1 възрастен(за една група от 10 деца, се грижат 1 учител и 1 аниматор). По този начин гарантираме едно и също качество както при 10, така и при 60 деца в смяната. Пъстра и разноцветна палитра от лагерници ни посещава всяка година: по възраст пол интереси местоживеене националности и много други критерии и признаци. Лагерът е отворен и гостоприеменЧетете Повече →

Стратегиите за преподаване на чужд език могат да се отнасят към една от следните езикови области: Фонетика или науката за звуковете Морфология или науката за частите на речта Лексика или науката за думите Синтаксис или науката за строежа на изречението Стилистика или науката за подреждането на думите в красив и правилен текст.   Фонетични стратегии Започваме от фонетиката, тъй като звуковете са първите части на един език, с които се запознава всяко дете или начинаещ в езика.  Произнасяне на звуковете, както звучат  Една от най-успешните стратегии до този момент е тази, с която се учи произношението на звуковете, така както звучат в ежедневната ни реч.Четете Повече →

ЛъкиКидс Лято 2019

Една от главните цели на международен лагер ЛъкиКидс е, приучаването на децата да работят в екип. Изграждането на партньорство между напълно непознати личности за кратък период от време не е лесна работа. Предимството е, че работим с млади характери, които бързо се адаптират в непозната обстновка (бързо, но не винаги лесно), имат широко разбиране за света и отворен мироглед. За да проследим приятелствата на децата след лагера, първо трябва да разкажем за създаването им по време на лагера. Първият ден от всяка смяна е опознавателен и предназначен за запознаване, сплотяване и адаптиране. При пристигането си в лагера, децата първо свикват с новата среда и език,Четете Повече →

Novi umenia

Сравнение по критерии на 3 летни лагери в областта – програма, развлечение, грижи за децата, хранене и т.н.           ЛъкиКидс и уникалната идея за летен планински езиков лагер Създаването на летен лагер ЛъкиКидс, започва от идеята за обучение по английски език със стойността на обучение по време на лагер в чужбина, провеждано заедно с развлекателна програма, която извежда лагерниците в прекрасната Пирин планина. Най-добре могат да се забележат предимствата на дадена дейност, ако тя бъде сравнена с друга подобна дейност. Ето защо мога да направя бързо сравняване между летен езиков лагер ЛъкиКидс, Летен лагер Пирин голф и Еко летни лагери гр. Банско. Продължителност Пирин голфЧетете Повече →

LK Picnic

Социалните умения – развитие от ранно детство Как и защо е полезно за децата Как израстват по-социалните деца Социалността в Лъки Кидс   В съвременния свят едно дете, което оцелява без развити социални умения, може лесно да изгуби себе си, да остане без приятели или да се затвори в безрадостния свят на електронните машини. Важно е да знаем, че социализацията е ключов момент в детското израстване, неговото „прохождане и контакт“ във външния свят. То е като ходенето – не можем без него и никой не може да спре неговото развитие. Необходимо е да бъдем умели навигатори и да помагаме на малкия човек да определи себеЧетете Повече →