Начало на самостоятелни навици и справяне с рутината на ежедневието В определен момент от живота на децата и родителите, настъпва момент, в който те могат да бъдат самостоятелни и да прекарат известно време отделени от семейството си. Това са периоди, в  които се формира детската увереност в собствените сили и възможности. Тези периоди оформят важнаПовечеMoreБолееMai mult

What are the educational blocks in the summer camp

Аспекти на учтивостта Може би учтивостта е най-лесната за обяснение и обучение, тъй като се срещаме с нея от най-ранно детство. Това е добродетел, в която ни обучават нашите родители, нашите учители и дори нашите приятели и хора от най-близкия ни кръг.  Тя се състои от правила за учтиво поведение, социални споразумения, които са валидниПовечеMoreБолееMai mult

english-tests

Обучението по английски език може да бъде скучно и монотонно, когато се прилагат методи, основани на безкрайно повторение и наизустяване. За съжаление, в много езикови училища и лагери все още се прибягва до затормозяващи и неефективни подходи. Една от причините за това е погрешното схващане, че ученето е тежко и сериозно по природа и че щомПовечеMoreБолееMai mult

Децата, които се записват в Международен детски езиков лагер LuckyKids, идват от различни държави и култури, имат различен цвят на кожата, различно възпитание, вярвания и житейски опит. Екипът на лагера се справя успешно с това предизвикателство, като прилага методи и подходи, с които насърчава: Опознаването и приемането на различията Любопитството към чуждите традиции, обичаи, битПовечеMoreБолееMai mult

Що е то – адаптация? Адаптацията е начин на оцеляване и всички ние го знаем от първите ни уроци по биология за оцеляване на видовете. Значението на думата е – биологичен механизъм, чрез който живите организми/хората се приспособяват към нова среда или се нагласят към вече съществуващата, но променена среда.  Адаптацията в организирани места катоПовечеMoreБолееMai mult

Думата “етикет” идва от френския език и означава “поставяне на име” – от тук и значението на “предписание”. Това е неписан код на поведение, с множество правила, специфичен за дадена социална група.  За първи път се използва по време на крал Луи IX във Франция. От тогава думата става синоним на правила, маниер на поведение,ПовечеMoreБолееMai mult

Добродетелта означава морално превъзходство в действията и поведението на човек. Първият откривател на понятието “добродетел” е Аристотел.  В своята Никомахова етика, той обяснява, че добродетелта е средното положение между два лоши начина на постъпване – важното е да се намери правилния баланс между тях, да няма нищо прекалено.  Различните религии включват добродетели. Християнството определя добродетелитеПовечеMoreБолееMai mult

English lesson in LuckyKids

Постиженията на децата в езиков лагер ЛъкиКидс В летният езиков лагер ЛъкиКидс, нашите деца, се обучават непрекъснато по време на престоя си.   Едната страна е ученето на английски език, което разширява езиковия им запас, прави ги уверени да общуват свободно на чужд език, дава им много нови граматични и синтактични структури, за да боравят сПовечеMoreБолееMai mult

Провеждат ли се образователни игри в детски лагер ЛъкиКидс ? Една английска поговорка гласи: “Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще науча, накарай ме да направя и ще разбера.” Игрите са вид правене. Те са участие.  В игрите се достига най-лесно до “аха” момента, в който децата се досещат, правят своето откритие иПовечеMoreБолееMai mult

ЛъкиКидс Лято 2019

Учене за цял живот  – нашето най-важно постижение В училище отиваме, за да следваме традицията, да получим образование, да намерим приятели, да станем по-способни, по-уверени, по-независими.  Ученето винаги е било описвано като труден, но отблагодаряващ се процес. На това са ни учили нашите родители и вероятно това ще предадем на нашите деца. Има обаче нещоПовечеMoreБолееMai mult