Teste de limbă engleză și raport final pentru copilul participant la tabăra

Tabăra internațională LuckyKids desfășoară două tipuri de teste copiilor participanți.

  1. Test pentru determinarea nivelului de intrare al copilului.
  2. Test final – pentru determinarea gradului de însușire a materialului în timpul sejurului copilului la tabăra.
Testul pentru determinarea nivelului de intrare al copilului  este universal și include întrebări diverse de tip închis.

english-tests

Are loc după amiază din prima zi la tabăra, ca o parte integrantă a procesului de adaptare a copilului la mediul nou.Pentru toți copii este foarte important a ajunge în timp util în prima zi și a participa la testarea și desfășurarea instructajului inițial. Acest proces are un efect calmant pentru toți copii și ajută la adaptarea generală a acestora. Prin acest test garantăm că fiecare copil va fi plasat la nivelul potrivit de predare în timpul sejurului său la tabăra.

Toate nivelele, cu excepția nivelului primar completează testul universal inițial. Pentru copii mai mici, care nu pot citi și scrie, testul inițial este diferit. Este compus cu precădere din imagini, după care copii se pot orienta și a răspunde corect. L acest nivel primar rolul principal la realizarea testelor revine profesorului. Acesta ajută fiecare copil a înțelege întrebarea și instrucțiile, după care a proceda la efectuarea acțiunii respective.

În afara testului scris, toți profesorii vorbesc cu copii, pentru a verifica cât de bine cunosc limba vorbită, dacă se simt confortabil cu folosirea sa și dacă sunt îngrijorați când fac greșeli.

Deseori în rândul copiilor se creează așa denumita „bariera lingvistică“, dacă sunt corectați tot timpul pentru pronunțarea incorectă a cuvintelor sau frazelor în limba străină. Cunoscând care dintre copii se confruntă cu probleme în această privință, profesorii din LuckyKidspot lucra cu acest copil, pentru exprimarea sa liberă, încurajându-l și sprijinind încercările sale de a vorbi limbă engleză fără influența negativă a corectărilor constante. Pentru a demonstra pronunția corectă a unui cuvânt sau a unei fraze, profesorii folosesc o tehnică specială de repetare a cuvântului sau a frazei, astfel încât copilul să o poată auzi fără a-i sugera că a greșit.

La nivel de intrare, în afara conversației, testul arată care copil este deschis să folosească o limbă străină și care se simte incomod când întâlnește ceva străin. Adesea, la nivelul de intrare, recurgem la diferite jocuri și activități pentru a relaxa copiii și a le arăta că „engleza nu este înfricoșătoare”.

Testul pentru determinarea gradului de însușire a materialului

Testul pentru determinarea gradului de însușire a materialului este individual pentru fiecare tură de tabăra. Conținutul său este determinat de subiectul pe care lucrează tura și conține gramatică, cuvinte și expresii pe care copiii le-au învățat în timpul șederii lor în tabără.

Acest test este din nou de tip închis și este efectuat dimineața în a 7-ta sau a 14-a zi, în funcție de tipul de ședere al fiecărui copil.

english-tests

Pentru cei mai mici, acest test este bazat pe imagini (ca și testul la intrare) și depinde de ceea activitatea copiii în timpul turei curente.

Testul de intrare își propune să ofere o idee clară profesorilor despre procentul de însușire a materialului și să permită observarea dinamicii din fiecare grup. Testul arată, de asemenea, profesorilor calitățile individuale specifice ale fiecărui copil, pe care le descrie ulterior în raportul final destinat părintelui.

Testul de intrare și cel final au funcții diferite. Numărul de răspunsuri corecte raportate pentru fiecare copil la testele de intrare și finale nu poate fi comparat între ele, datorită criteriilor diferite și a valorii diferite a testelor.

Fiecare părinte poate obține rezultatele de la nivelurile de intrare și ieșire, dacă dorește.

O parte integrantă a finalizării procesului educațional al taberei este prezentarea prezentării realizate de către copii. Copiii își prezintă lucrările imediat după desfășurarea testelor.

Toate prezentările sunt relevante pentru analiza finală a profesorului, care este sintetizată în așa-numitul raport pentru copilul participant la tabăra.

Raport pentru sejurul copilului la tabăra:

La sfârșitul fiecărei ture de tabără, părinții primesc un raport pe e-mail cu privire la comportamentul și performanțele generale ale copilului în tabără. Conținutul raportului include și toate subiectele abordate, predarea gramaticii și recomandările profesorului.

Raportul taberei internațional LuckyKids este analitic, nu evaluativ. Prin monitorizarea activității copilului, profesorii oferă recomandări și îndrumări cu privire la modul în care își pot îmbunătăți cunoștințele în viitor. Recomandările pot fi puse la dispoziția profesorilor care lucrează cu copiii în timpul anului școlar și a susține procesul educațional. Recomandările sunt importante deoarece copilul este plasat într-un alt mediu decât sala de clasă. Într-o ambianță de tabără, copiii prezintă adesea calități și trăsături de caracter care sunt greu de evidențiat în clasă.

Atitudinea față de testele și influența acestora asupra psihicului copilului:

angliiski-za-detsa

La tabăra internațională LuckyKids întâlnim deseori copii care sunt foarte deranjați de testele ținute pentru nivelul de intrare și de ieșire. Noi,  la LuckyKids, știm cât de împovărătoare pot fi examenele constante și testele de clasă pentru fiecare copil în timpul anului școlar. Este o practică obișnuită în școli să se efectueze teste surprinzătoare asupra copiilor în scopul „pedepsei” și „mustrării” pentru „neascultarea” lor în clasă. Un factor foarte important este că aceste teste sunt evaluative – copilul este evaluat indiferent de natura testului. Din acest motiv, nu este surprinzătoare atitudinea copiilor față de testele.

În combinație cu toate examenele obligatorii scrise pe care copiii le susțin –teste la terminarea nivelului de educație, evaluarea națională etc., aceste examene și teste au un efect trainic foarte negativ asupra procesului de însușire a materialului școlar.

La nivel mondial, este prezentă o tendință de minimalizare a examenelor scrise și orale de evaluare la vârsta de copilărie timpurie.

Echipa din tabără explică în mod explicit fiecărui copil că testele pe care le efectuăm nu au scopul de a evalua cunoștințele copilului. Pentru majoritatea copiilor de vârstă școlară, acest lucru este foarte important. Ei se simt mult mai relaxați și arată mai multecunoștințe când știu că nu vor primi o notă de 4, 5 sau chiar 10 la testul.

Recomandăm

Recomandăm părinților să-și pregătească copii în prealabil și să-i informeze despre semnificația testelor în tabără. Este deosebit de importantă o astfel de pregătire atunci când:

  • Copilul este rușinos;
  • Copilul s-a confruntat cu probleme la adaptarea într-un mediu nou;
  • Copilul participă la tabăra de prima dată;
  • Copilul este cu un nivel primar de cunoaștere a limbii;
  • Copilul este foarte atașat mediului familial;
  • Copilul are probleme la comunicarea cu copii de vârsta lui, este introvert.

Echipa taberei rămâne la dispoziție pentru orice alte întrebări legate de acest subiect.