Pregătire inovatoare, bazată pe proiecte – limbă Engleză pentru copii la tabăra internațională pentru învățarea unei limbă străine LuckyKids.

Tabăra internațională pentru învățarea unei limbă străine LuckyKidsare o metodică unică de predare, care respectă toate tendințele mondiale din domeniul pedagogiei predării limbii engleze pentru copii.. Toata partea teoretică, subiectele de predare și exercițiile gramatice sunt unită într-un program, special elaborat de către echipa taberei și gestionat de către coordonatorul de limbă Engleză.

Învățare interactivă

angliiski-za-detsa

Tabăra internațională pentru învățarea unei limbă străine LuckyKidsdispune de două săli interactive complet echipate pentru  predarea limbii engleze copiilor. Predarea interactivă este oferită la cele două nivele superioare din fiecare tură.

ВRestul sălilor sunt echipate cu ecran și calculator, care servesc pentru introducerea mijloacelor interactive în orele de predare. Diferența este că aici copii lucrează pe suport de hârtie, ci nu pe tablete. Deseori suportul de hârtie este preferat pentru activitatea în nivelele mai inferioare de limbă Engleză, întrucât copii din aceste grupuri deseori sunt mai mici și nu pot folosi dispozitive electronice.

Extrem de important pentru toți profesorii din LuckyKids este de a arăta copiilor în ce alte scopuri mai poate fi folosită tableta, în afara de diferitele jocuri sau contacte în rețelele sociale.

Module educaționale

angliiski-za-detsa

Lecțiile din cadrul taberei sunt divizate în două module de câte 80 de minute fiecare, cu o pauză de 20 de minute între ele. Necesitatea acestei divizări se impune de activitatea în echipe în cadrul proiectelor.Fiecare tură de tabără are un subiect principal, iar fiecare nivel de limbă Engleză are un sub-subiect principal.

Toate exercițiile din sălile interactive sunt efectuate pe tabletele. Informațiile complete legate de activitatea cu copii, prezentarea și raportul profesorului, sunt primite de părinții pe cale electronică.

În acest modul copii fac cunoștință cu aplicații principale ale platformei educaționale Google, care ar putea fi folosite la pregătirea și prezentarea sa și la prezentarea însăși la sfârșitul perioadei.

LuckyKids Themes
Global Theme Art-zone The Future Tomorrow The Oscars 2017 Planet Earth – our home The Sound of Music Health Nutrition
Level Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6
Upper-
Intermediate
Modern Art (especially Cubism) Future job positions Produce a Play + Presentation – History of the Oscars Our responsibilities Underground Music of 21 Century Why is all food good?
Intermediate Da Vinci’s Code Future homes and vehicles Best movies of 2017 What if…. Best composers of Movie Soundtracks What is actually in our food?
Pre-Intermediate Produce and Exhibition Future fashion Produce a Play How to produce green energy Song writing/writers Health & Nutrition
Elementary Common between Art and Turtle Ninja Future toys Best actors of 2017 Stay Green Pop and Rock Stars of 20th Century Healthy food
Beginner Vincent Van Gogh’s World How I see the Future Best Disney Movie How to protect our planet Best Musicals in the world Fruit & Veg

Inovații

Alte cunoștințe importante dobândite de către copii sunt prezentate de abilitatea copiilor de a prezenta. Toți profesorii alocă timp pentru a prezenta copiilor modul în care este prezentată o prezentare, conduita în timpul prezentării, modul în care este prezentat textul din prezentarea și care sunt materialele adecvate de folosit.

angliiski-za-detsa

Pentru activitatea comună a copiilor în echipă, ele folosesc aplicația online Google Prezi. În această aplicație câteva copii lucrează simultan pe aceeași prezentare din diferite tablete, indiferent de locația în care se află.

În modulul doi copii lucrează în grupuri compuse de două sau trei persoane pe o prezentare legată de subiectul atribuit specific nivelului respectiv. Scopul separării copiilor este de a învăța a lucra în echipe, ajutând la rândul său programul taberei, legat de cunoașterea virtuților de bază.

Activitatea copiilor prestată în legătură cu prezentările lărgește mult domeniul în care copii acumulează cunoștințe. O condiție obligatorie pentru prezentarea este copii să fie în măsură să citeze surse credibile și să aprecieze informațiile valoroase din cantitatea enormă de informații disponibile în spațiul Internet.

La citarea unor texte, copii sunt obligați a menționa sursa textelor respective și a furniza copia linkului la sfârșitul prezentării, în vederea respectării drepturilor de autor.

Fiecare prezentare ar putea conține muzică, fotografii, animație, video-uri – domenii noi în care copii acumulează cunoștințe noi, lucrând cu alte aplicații în limbă Engleză.

 

Muzica clasică ca un fundal delicat are efecte pozitive dovedite asupra perceperii informațiilor noi și ajută la însușirea mai ușoară a materialelor noi de către copii și adulții.

Toți profesorii din tabăra respectă principalele reguli de predare și subiectele care sunt programate de către coordonatorul de limbă Engleză pentru copii, având libertatea totodată de a folosi diferite metode și dispozitive, în funcție de dinamica grupului respectiv.

Echipa de profesori din LuckyKidsurmărește câteva obiective:

  • A trezi interesul copiilor pentru dobândirea unor cunoștințe noi de limbă Engleză
  • A arăta copiilor posibilitățile nelimitate ale tehnologiilor și utilitatea acestora;
  • A ajuta copii de a dezvolta abilități noi de prezentare, care ar fi utile la o etapă mai târzie din viața acestora;
  • A demonstra copiilor că orele de limbă Engleză pot fi interesante și amuzante;
  • A stimula fiecare copil de a-și dezvolta calitățile și abilitățile individuale.

Lecții în naturii:

angliiski-za-detsa

 o dată pe săptămână tabăra își permite a ”evita” tehnologiile și e ”se ascunde” la înălțime în muntele Rodopi, unde copii își petrec ziua întreagă în:

  • Lecții în aer liber;
  • Călărit;
  • Jocuri pe poieni.

Profesorii se pregătesc special pentru această zi și dezvoltă mini-proiecte împreuna cu copii, diferite de prezentările lor principale. Toate lecțiile sunt desfășurate în mediu neformal: pe o masă și bănci de lemn sau pe pătură pe poiana. Aceasta zi este ziua de recapitulare și toate exercițiile sunt menite a afirma cunoștințele nou dobândite de către copii.

Al doilea oul este foarte amuzant și diferit de restul modulelor. Deseori copii de întorc acasăcu proiecte manufacturate din materiale inutile, reciclate, neconvenționale, naturale și / sau deșeuri (toate fiind sigure cu privire la sănătatea copiilor).

Lecțiile în natura și atingerea unor animale, precum caii, de exemplu, au efecte foarte pozitive asupra psihicul copiilor, asociază această experiență cu emoții pozitive și ajută la accentuarea efectului general al programului.

Езда в планината за децата от ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

Programul Virtuți:  Iubire, Respect, Răbdare, Prietenie, Toleranță, Politețe, Bunătate, diligență, Perseverență sunt doar o parte din virtuțile cunoscute de copii în timpul șederii acestora.

Sarcina profesorilor este să prezinte copiilor câte o virtute în fiecare dimineață, pe care ei vot încerca să respecte în timpul zilei respective.

Deseori profesorii lucrează în echipa împreuna cu copii – prezentarea unui basm sau interpretarea unui cântec, unei dramatizări scurte, etc.

Toți copii demonstrează un entuziasm foarte mare la prezentarea virtuților, precum și la respectarea acestora.

Pentru performanțe excepționale, copiii sunt răsplătiți cu stickere în fiecare seară, lipite pe cardurile lor de stickere.

La sfârșitul fiecărei tabere pentru învățarea unei limbi străine, animatorii premiază fiecare copil cu un certificat pentru o anumită virtute, demonstratăcel mai mult de copilul respectiv.

Virtutea principală, respectată de toți în LuckyKids este Respect: : respect între copii din tabăra, respect din partea copiilor față de profesorii și din partea profesorilor față de copii, respect față de restul oamenilor.

Programul pentru predarea limbii Engleze  pentru copii are performanțe bune, pentru că este bazat pe maxima principală:predare prin grijă și iubire acordate copiilors.