Образователна програма

Учебен час в ЛъкиКидс

Летният езиков лагер ЛъкиКидс в Банско е резултат на нашето уважение към уникалната личност на детето, неговата творческа изобретателност и чистота.

Нашият стремеж е детският лагер да се развива като пълноправен аналог на чуждоезиковото обучение през лятото, провеждано в най-успешните езикови школи в света.

Основният фокус в обучението поставяме върху развитието и повишаването на езиковите умения на децата чрез забавления, игри, работа по проекти в екип и изграждане на нови приятелства в мултикултурна англоезична среда.

Приоритетът на работата в час е четене и слушане с разбиране.
Образователната програмата на английския лагер е подготвена и се осъществява от квалифицирани преподаватели, идващи от англоговорящи държави.

Те работят съвместно с българи – аниматори, които владеещи отлично езика.

Чрез внимателно подбраните дейности в летния езиков лагер децата се учат как да:

 • бъдат част от екип
 • се изразяват по-добре на английски език
 • правят презентации
 • обменят опит
 • се адаптират по-бързо в непозната среда
 • се разхождат безопасно в планината
 • се забавляват сред природата

 

 1. Образователна програма:

Цялата образователна програма е разработена специално за лагера и включва интересни теми за всяка от смените.

В основата на обучението в езиковата школа е разработването на групови проекти от децата по зададените теми.

Така децата се забавляват и получават нови знания, не само по език, но и за света изобщо.

Обучението е интензивно, 44 часа за период от 2 седмици.

Основната цел на летен лагер ЛъкиКидс е децата да могат да общуват свободно на английски език, да се чувстват комфортно в чуждоезикова среда, да активират натрупания пасивен речник от обуението през годината.

 1. Определяне на нивото: всяко дете попълва тест за нивото с пристигането си в лагера за английски.

В края на 14 дневния престой, детето попълва нов тест – изходно ниво, за да можем по-лесно да проследим неговото развитие.

В края на своето обучение учениците получават сертификат за успешно преминати летни курсове по английски, както и оценка за тяхното представяне и езиково развитие.

Всеки родител получава рапорт относно обучението на детето по английски език.

 1. Добродетели: По време на престоя си в международен езиков лагер ЛъкиКидс децата са насърчавани да спазват основните добродетели:
  •    честност
  •    справедливост
  •    доброта
  •    търпение
  •    любов
  •    милосърдие
  •    храброст
  •    толерантност и др.

Цени се сътрудничеството и съпричастността в общите проекти.

Следването на основните добродетели гарантира незабравима детска ваканция за всеки участник в езиковия лагер ЛъкиКидс.
Заедно с придобитите знания в интензивните курсове по английски език, децата добиват и навици как да възпитават в себе си добродели и как да бъдат позитивно настоени както към връстниците си, така и към преподавателите си.
Детето ви вече е било при нас? Запишете го отново. Тази година сме още по-добри!

Направи запитване

Back To Top
lk-logo
lk-logo

За да разберете дали Вашето дете е готово за лагер, моля, попълнете теста.