Иновативно проектно обучение – английски език за деца в Международен летен детски езиков лагер LuckyKids

Международен летен детски езиков лагер LuckyKids прилага оригинална методика на преподаване на чужд език, която следва световните тенденции в обучението по английски език за деца.

Теоретичната част, учебните теми и упражненията по граматика, които включваме в процеса на обучение са обединени в програма, която е специално разработена от екипа на лагера, а изпълнението ѝ се контролира от координатора по английски език.

Интерактивно обучение

angliiski-za-detsa

В летен езиков лагер LuckyKids разполагаме с две напълно оборудвани интерактивни зали за обучение по английски език, които се ползват от двете най-високи нива във всяка смяна.

Всички останали учебни зали са оборудвани с екран и компютър, като основната разлика при тях е, че се работи не на таблет, а на хартия. Това е предпочитан метод при по-ниските нива на нашите курсове по английски, където децата обикновено са по-малки и не умеят да си служат с електронни пособия.

Освен това, една от целите на преподавателите в лагера е да покажат на децата за какво още може да бъде използван един таблет, освен за игри и забавление в социалните мрежи.

Интерактивни методи на обучение

Образователни блокове

angliiski-za-detsa

Уроците по английски за деца, включени в програмата на езиков лагер LuckyKids са разделени в 2 образователни блока от по 80 минути всеки с 20-минутна почивка между тях.

Двата блока взаимно се допълват, като основната цел е децата да се научат да работят като екип по проекти, да общуват помежду си и да усвоят езика по забавен и интересен за тях начин.

Всяка смяна на детски езиков лагер LuckyKids има основна тема, а всяко ниво по английски език – основна подтема.

Теми в LuckyKids
Ниво Глобални теми Игри Седемте чудеса на света Олимпада Космически забивки Изкуство
Смяна 1 Смяна 2 Смяна 3 Смяна 4 Смяна 5 Смяна 6
Upper-Intermediate Теории за произхода на расите Създаване на компютърна игра Новите 7 чудеса История на олимпийските игри Вселената Модерно изкуство
Intermediate Какви езици говори света? Основи на създаването на компютърна игра Старите 7 чудеса Съвременни олимпийски игри Космически туризъм Различни арт техники
Pre-Intermediate Пресъздаване на стари национални облекла Как електронните игри влияят на мозъка „Тадж Махал“ Любим олимпийски спорт Комуникации в Космоса Изкуство и образование
Elementary Най-добрите традиции в ЕС Най-добрата настолна игра Висящите градини на Семирамида Олимпийските игри в древността Пътуване в Космоса Изкуството на 19 век
Beginner Любима страна, любими традиции, храна и др. Традиционни игри Какво е чудно в света? Как се става шампион? Нашата Вселена Светът на Пикасо

Първи образователен блок

angliiski-za-detsa

В първия образователен блок са включени теоретична част, граматика, запознаване с нов материал и граматически упражнения по английски, които децата правят или на хартия, или на таблетите (в интерактивните зали).

Задължителна част от първия образователен блок е и атрактивната презентация на нашите преподаватели, която родителите получават по електронен път заедно с рапорт и подробна информация за работата на децата.

Малките лагерници се запознават и с основните приложения на образователната платформа на Google. Това е знание, което могат да използват при подготовката и представянето на презентациите си в края на лагерната смяна.

Презентационни умения

Едно от най-важните умения, които децата придобиват и усъвършенстват в детски езиков лагер LuckyKids, е умението да презентират.

Всички наши преподаватели отделят време, за да покажат различни начини за изготвяне и представяне на една добра презентация, като обръщат внимание на важни аспекти.

Включително:

 • Начин на говорене: Обучението включва усвояване подходяща интонация и сила на гласа, поддържане на зрителен контакт с аудиторията, използване на реторични похвати с цел задържане на вниманието и постигане на определено въздействие (логически паузи, повторения, реторични въпроси и много други;
 • Език на тялото (невербална комуникация): По време на нашите курсове по английски за деца, преподавателите запознават лагерниците със силата на невербалната комуникация, която включва използване на подходящи жестове и мимики, позиция на тялото и цялостно поведение;
 • Презентационни умения: Те включват усвояване на умения за построяване на текстовата част, правилен подбор и представяне на подходящ аудио-визуален материал и т.н.

Децата използват онлайн приложението Google Slides, което позволява няколко души да работят едновременно по една и съща презентация от различни таблети, независимо от мястото, на което се намират.

Втори образователен блок

angliiski-za-detsa

Във втория образователен блок децата работят в групи от по двама или трима върху презентация по зададена за конкретното ниво тема.

Целта на обучението в група е децата е да се научат да работят в екип, да си сътрудничат и помагат, което е основна ценност за нашия летен езиков лагер.

По време на екипната работа по презентациите, децата  разширяват значително сферите си на познания и  трупат знания, които ще им бъдат полезни в бъдеще.

По-специално се научават:

 • Да разпознават кои източници на информация са надеждни;
 • Да отсяват важното от маловажното в морето от информация в интернет пространството;
 • Да цитират правилно, като посочват източника на цитата, а в края на презентацията поставят линк, който отвежда към мястото, откъдето е копиран – по този начин се учат да спазват авторските права.

По време на втория образователен блок децата се научават също така да работят с аудио-визуални материали (музика, снимки, анимация, видео). Това са нови сфери, в които децата трупат познания, работейки с други приложения, при това на английски език.

Иновативен начин на преподаване

По време на двата образователни блока задължително звучи класическа музика (Моцарт, Бетовен, Бах и Брамс са сред любимите композитори на нашите преподаватели).

Изборът по време на обучението да звучи класическа музика като фон не е случаен.

Научно доказано е, че точно тази музика има позитивно въздействие върху възприемането на нова информация и помага за по-лесното усвояване на нов материал както при деца, така и при възрастни.

Учителите в детски езиков лагер LuckyKids следват основните принципи на преподаване и се придържат стриктно към темите, възложени им от координатора по английски език.

В същото време те имат свободата да използват различни пособия и педагогически методи в зависимост от динамиката на конкретната група.

Нашите преподаватели са обединени в старанието си да постигнат няколко важни цели:

 • Да възбудят интереса на децата към придобиване на нови знания по английски език;
 • Да разкрият необятните възможности на технологиите извън добре познатата им развлекателна функция;
 • Да помогнат на децата да развият умения за презентиране, които ще им бъдат от полза както в ученическа възраст, така и на по-късен етап в живота;
 • Да покажат на практика, че часовете по английски език за деца могат да бъдат интересни и забавни;
 • Да стимулират всяко дете да развие индивидуалните си качества и способности.

Нашите методи на преподаване

Уроци сред природата

Езда в планината за децата от ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

Веднъж седмично лагерът си позволява да „избяга“ от технологиите и да „се скрие“ високо в планината, където децата прекарват целия ден в различни забавни и вълнуващи занимание и активности.

Сред които:

 • Уроци на открито;
 • Яздене на коне;
 • Свободни игри.

За този ден нашите преподаватели се подготвят специално, като разработват заедно с децата минипроекти, различни от основните им презентации.

Уроците по английски се провеждат в неформална среда, обикновено на дървена маса с пейки или на одеяло на поляната, сред красотата на планината.

Този ден е ден за преговор и всички упражнения имат за цел затвърждаване на новите знания на всяко от децата, участници с езиковата програма на Лъки Кидс.

Вторият блок е изключително забавен и различен от всички останали, тъй като децата изработват проекти от природни, рециклирани или отпадъчни материали (разбира се, напълно безопасни за тяхното здраве).

Уроците, които провеждаме сред природата и докосването до животни като конете засилва цялостния ефект на програмата и има благотворно въздействие върху психиката на децата, които свързват преживяването с позитивни емоции и настроение.

Програма ДОБРОДЕТЕЛИ

Любов, уважение, търпение, приятелство, толерантност, учтивост, услужливост, усърдие, постоянство. Новите добродетели за сезон Лято 2024 ще са: осъзнатост и емпатия. Това са само част от добродетелите, с които децата се запознават по време на престоя си в Международен летен детски езиков лагер LuckyKids.

Всяка сутрин преподавателите имат за задача да представят на малките ученици една добродетел, която те да се опитат да следват през целия ден.

Често възрастните работят в екип с децата, за да подготвят представянето на конкретната добродетел – това може да стане под формата на четене на приказка, изпълнение на песен, кратка драматизация и други.

През годините лагеруващите деца показват огромен ентусиазъм при представянето и следването на добродетелите.

Всяка вечер най-старателните сред тях получават насърчителна награда – стикер, който могат да залепят в своите стикер карти.

В края на лагерната смяна екипът на лагера отличава всяко дете със сертификат за конкретна добродетел, която то е проявило в най-голяма степен.

Всяка лагерна смяна минава под знака на различни добродетели, но основната, която следват всички, е УВАЖЕНИЕ: уважение между децата, уважение на децата към преподавателите и на преподавателите към децата, уважение към всички останали.

Програмата за преподаване на английски език за деца дава добри резултати, защото се основава на една основна максима: ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ГРИЖА И ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА.

Нашите добродетели

Често задавани въпроси

Кога мога да запиша детето на летен езиков лагер?

Ако вашето дете проявява интерес към обучението на английски език в нашия летен езиков лагер, лагерните смени за 2024 година са от средата на юни до началото на септември (16-и юни – 7-и септември). 

През този период можете да изберете датите за лагера и да попълните онлайн формата за участие, с което реално започва процеса на резервация в летния лагер на Лъки Кидс.

След като изпратите попълнената форма, с Вас ще се свърже екипа на Хотела и ще укаже в детайл какви са следващите стъпки.

На каква възраст трябва да са децата, за да участват в летния лагер?

Нашият Международен езиков лагер отваря широко вратите си за деца на възраст от 5 до 13,99 години, без значение от нивото им на владеене на езика. 

Единственото, на което държим е децата на възраст от 5 до 7 години да са с придружител. Това се прави с цел по-бързата и лесна адаптация на най-малките участници в лагера.

Защо да изберете летен езиков лагер LuckyKids за своето дете?

От създаването си до днес, ние водим и една – единствена цел, а именно да можем да осигурим на децата както качествено обучение по английски, така и забавленията, от които имат нужда през лятната ваканция.

Нашите преподаватели прилагат иновативни методи на преподаване, чрез които децата усвояват чуждия език по-лесен и забавен начин.

При нас вашите деца ще се чувстват не само щастливи и обгрижвани, но и ще се научат на добродетели, ще създадат нови приятелства и ще се върнат у дома отпочинали, доволни и с усъвършенствани знания по английски език.

ЛЕТЕН ЛАГЕР 2024 0т 16-ти Юни до 7-ми Септември
Всекидневни активности в планината Преподаватели с роден английски език 4 часа дневно интерактивно обучение по английски език