Иновативно проектно обучение – английски език за деца в Международен летен детски езиков лагер LuckyKids

Международен летен детски езиков лагер LuckyKids прилага оригинална методика на преподаване, която следва световните тенденции в обучението по английски език за деца.
Теоретичната част, учебните теми и упражненията по граматика са обединени в програма, която е специално разработена от екипа на лагера, а изпълнението ѝ се контролира от координатора по английски език.

Интерактивно обучение

angliiski-za-detsa

Летен езиков лагер LuckyKids разполага с две напълно оборудвани интерактивни зали за обучение по английски език, които се ползват от двете най-високи нива във всяка смяна.

Всички останали учебни зали са оборудвани с екран и компютър, като разликата при тях е, че се работи не на таблет, а на хартия. Това е предпочитан метод при по-ниските нива, където децата обикновено са по-малки и не умеят да си служат с електронни пособия.

Една от целите на преподавателите в лагера е да покажат на децата за какво още може да бъде използван един таблет, освен за игри и забавление в социалните мрежи.

Образователни блокове

angliiski-za-detsa

Уроците по английски език са разделени в 2 образователни блока от по 80 минути всеки с 20-минутна почивка между тях.

Двата блока се допълват, като основната цел е децата да усвоят екипната работа по проекти.

Всяка смяна на детски езиков лагер LuckyKids има основна тема, а всяко ниво по английски език – основна подтема.

Теми в LuckyKids
Ниво Глобални теми Игри Седемте чудеса на света Олимпада Космически забивки Изкуство
Смяна 1 Смяна 2 Смяна 3 Смяна 4 Смяна 5 Смяна 6
Upper-Intermediate Теории за произхода на расите Създаване на компютърна игра Новите 7 чудеса История на олимпийските игри Вселената Модерно изкуство
Intermediate Какви езици говори света? Основи на създаването на компютърна игра Старите 7 чудеса Съвременни олимпийски игри Космически туризъм Различни арт техники
Pre-Intermediate Пресъздаване на стари национални облекла Как електронните игри влияят на мозъка „Тадж Махал“ Любим олимпийски спорт Комуникации в Космоса Изкуство и образование
Elementary Най-добрите традиции в ЕС Най-добрата настолна игра Висящите градини на Семирамида Олимпийските игри в древността Пътуване в Космоса Изкуството на 19 век
Beginner Любима страна, любими традиции, храна и др. Традиционни игри Какво е чудно в света? Как се става шампион? Нашата Вселена Светът на Пикасо

ПЪРВИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН БЛОК

angliiski-za-detsa

Първи образователен блок включва теоретична част, граматика, запознаване с нов материал и граматически упражнения, които децата правят или на хартия, или на таблетите (в интерактивните зали).

Задължителна част от първия образователен блок е атрактивната презентация на преподавателя, която родителите получават по електронен път заедно с рапорт и пълна информация за работата на децата.

Децата се и запознават с основните приложения на образователната платформа на Google. Това е знание, което могат да използват при подготовката и представянето на презентациите си в края на лагерната смяна.

Презентационни умения

Едно от най-важните умения, които децата придобиват и усъвършенстват в детски езиков лагер LuckyKids, е умението да презентират.

Всички преподаватели отделят време, за да покажат различни начини за изготвяне и представяне на една добра презентация, като обръщат внимание на важни аспекти като:

 • Начин на говорене – подходяща интонация и сила на гласа, поддържане на зрителен контакт с аудиторията, използване на реторични похвати с цел задържане на вниманието и постигане на определено въздействие (логически паузи, повторения, реторични въпроси и др.);
 • Език на тялото (невербална комуникация) – подходящи жестове и мимики, позиция на тялото и цялостно поведение;
 • Презентационни умения – умение за построяване на текстовата част, правилен подбор и представяне на подходящ аудио-визуален материал и т.н.

Децата използват онлайн приложението Google Slides, което позволява няколко души да работят едновременно по една и съща презентация от различни таблети, независимо от мястото, на което се намират.

ВТОРИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН БЛОК

angliiski-za-detsa

Във втория образователен блок децата работят в групи от по двама или трима върху презентация по зададена за конкретното ниво тема.

Целта на групирането на децата е да се научат да работят в екип, да си сътрудничат и помагат, което е основна ценност за нашия лагер.

Работата по презентациите разширява значително сферите, в които децата трупат знания, по-специално се научават:

 • Да разпознават кои източници на информация са надеждни;
 • Да отсяват важното от маловажното в морето от информация в интернет пространството;
 • Да цитират правилно, като посочват източника на цитата, а в края на презентацията поставят линк, който отвежда към мястото, откъдето е копиран – по този начин се учат да спазват авторските права;
 • Да работят с аудио-визулни материали (музика, снимки, анимация, видео) – нови сфери, в които децата трупат познания, работейки с други приложения, при това на английски език.

Иновативен начин на преподаване

По време на двата образователни блока задължително звучи класическа музика (Моцарт, Бетовен, Бах и Брамс са сред любимите композитори на нашите преподаватели).

Като тих фон класическата музика има доказано позитивно въздействие върху възприемането на нова информация и по-лесното усвояване на нов материал както при деца, така и при възрастни.

Учителите в детски езиков лагер LuckyKids следват основните принципи на преподаване и се придържат стриктно към темите, възложени им от координатора по английски език.

В същото време те имат свободата да използват различни пособия и педагогически методи в зависимост от динамиката на конкретната група.

Нашите преподаватели са обединени в старанието си да постигнат няколко важни цели:

 • Да възбудят интереса на децата към придобиване на нови знания по английски език;
 • Да разкрият необятните възможности на технологиите извън добре познатата им развлекателна функция;
 • Да помогнат на децата да развият умения за презентиране, които ще им бъдат от полза както в ученическа възраст, така и на по-късен етап в живота;
 • Да покажат на практика, че часовете по английски език за деца могат да бъдат интересни и забавни;
 • Да стимулират всяко дете да развие индивидуалните си качества и способности.

Уроци сред природата

Езда в планината за децата от ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

Веднъж седмично лагерът си позволява да „избяга“ от технологиите и да „се скрие“ високо в планината, където децата прекарват целия ден в занимания като:

 • Уроци на открито
 • Яздене на коне
 • Свободни игри.

За този ден преподавателите се подготвят специално, като разработват с децата минипроекти, различни от основните им презентации.

Уроците се провеждат в неформална среда – на дървена маса с пейки или на одеяло на поляната.

Този ден е ден за преговор и всички упражнения имат за цел затвърждаване на новите знания.

Вторият блок е изключително забавен и различен от всички останали, тъй като децата изработват проекти от природни, рециклирани и/или отпадъчни материали (разбира се, напълно безопасни за тяхното здраве!).

Уроците сред природата и докосването до животни като конете засилва цялостния ефект на програмата и има благотворно въздействие върху психиката на децата, които свързват преживяването с позитивни емоции и настроение.

Програма ДОБРОДЕТЕЛИ

Любов, уважение, търпение, приятелство, толерантност, учтивост, услужливост, усърдие, постоянство – това са само част от добродетелите, с които децата се запознават по време на престоя си в Международен летен детски езиков лагер LuckyKids.

Всяка сутрин преподавателите имат за задача да представят на децата една добродетел, която те да се опитат да следват през целия ден.

Често възрастните работят в екип с децата, за да подготвят представянето на конкретната добродетел – това може да стане под формата на четене на приказка, изпълнение на песен, кратка драматизация и др.

През годините лагеруващите деца показват огромен ентусиазъм при представянето и следването на добродетелите.

Всяка вечер най-старателните сред тях получават насърчителна награда – стикер, който могат да залепят в своите стикер карти.

В края на лагерната смяна екипът на лагера отличава всяко дете със сертификат за конкретна добродетел, която то е проявило в най-голяма степен.

Всяка лагерна смяна минава под знака на различни добродетели, но основната, която следват всички, е УВАЖЕНИЕ: уважение между децата, уважение на децата към преподавателите и на преподавателите към децата, уважение към всички останали.

Програмата за преподаване на английски език за деца дава добри резултати, защото се основава на една основна максима: ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ГРИЖА И ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА.

ЛЕТЕН ЛАГЕР 2024 0т 16-ти Юни до 7-ми Септември
Всекидневни активности в планината Преподаватели с роден английски език 4 часа дневно интерактивно обучение по английски език