Английски език за начинаещи

Английски език за начинаещи

Форми на обучение по английски език за начинаещи – тестване, методи и методики, урочно съдържание

В повечето случаи в нивото по английския език за начинаещи попадат деца от 5- до 7,99-годишна възраст и много по-рядко по-големи деца, които не владеят езика.

Тестването по английски език в групата за начинаещи протича в много олекотен вариант поради възрастовите специфики и естеството на обучението. Децата попълват тест с картинки, след това рисуват и играят на различни игри, по време на които преподавателите провеждат с тях леки разговори. Целта е да добият представа за нивото на владеене на езика и степента, в която децата се чувстват комфортно в англоезична среда. На тази основа те определят подхода и метода на обучение в съответната група.

Начинаещите групи в ЛъкиКидс се делят на два вида: начинаеща група за деца в училищна възраст, които могат да четат и пишат, и начинаеща група за деца, в предучилищна възраст, които не могат да четат и пишат.

Деца, които не могат да четат и пишат

С тях се работи по няколко системи, като уроците по английски се поднасят максимално разбираемо и опростено. Всички часове протичат под формата на игра.

Игра на карти по време на ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

За основа се използват методики като: Play and Talk with Echo, Jolly Phonics, материали от KidSparks и други.

През първите няколко дни децата усвояват основни думи и изрази на английски език, които са им необходими за престоя в лагера и имат пряка връзка с дейностите по програмата. Такива думи и изрази включват: имам нужда от помощ, трябва да отида до тоалетна, гладен/на съм, жаден/на съм, време е за лягане, време е за ставане, боли ме глава, боли ме корем, колко е часът, къде отиваме, конна езда, колоездене, разходка в планината и др.

В следващите няколко дни децата се запознават с основните добродетели и тяхното приложение в ежедневието: използване на „вълшебните“ думи, усвояване на различни начини за получаване/даване на помощ, значение на добродетелите, за какво „служат“.

Задължителна част от обучението по английски език за начинаещи са и разговорите за деня: как ще протече той (спрямо програмата на лагера), какво е времето навън, кой ден от седмицата е, кой ден от годината е, разговори за сезоните, как да се обличаме подходящо и т.н.

Всички тези теми помагат на децата да се ориентират във времето и пространството в чуждоезикова среда и им осигуряват по-голям комфорт по време на престоя в лагера.

Следващият етап при начинаещите групи е свързан с работа по проектите, зададени според конкретната тема на лагерната смяна.

Писмените материали са свързани с: картинни ребуси, свързване на точки, свързване на буква с конкретен предмет, свързване на прекъснати линии и др. Всички деца в предучилищна възраст работят и върху развиване на фината моторика.

Задължително изискване при преподаването за по-малките е използването на различни аудио-визуални примери, участие в сюжетно-ролеви игри, изпълнение на песни и танци. Всички тези подходи са заложени в съвременните методики на ранното чуждоезиково обучение като сугестопедия, Монтесори, Слънчева педагогика, валфдорска педагогика и др.

Както и при по-напредналите групи, всеки преподавател преценява самостоятелно какви педагогически подходи да използва спрямо динамиката на съответната група.

ВАЖНО: Деца в предучилищна възраст, които не умеят да четат и пишат, но владеят разговорен английски език на високо ниво, също попадат в начинаещата група, тъй като поради крехката си възраст не могат да се справят с изискванията в по-високите нива. Въпреки че владеят отлично говоримия език, те също напредват в часовете, защото увеличават както пасивния, така и активния си речников запас и получават нови знания в разнообразни области от живота.

Деца, които могат да четат и пишат

Писмената работа в тази група се различава от тази в групата на по-горното ниво, като акцентът е поставен върху изписването на фрази и изречения на английски език за начинаещи, свързани с ежедневието в лагера или с проектната тема. Често в края на периода децата в училищна възраст успяват да напишат кратки разкази (около 1/2 страница).

Участничка в детския лагер ЛъкиКидс | LuckyKids

ВАЖНО: ЛъкиКидс следва британските образователни изисквания за обучение по английски език. Според тях децата до 2. клас (8 годишна възраст) рядко биват коригирани относно правилното изписване на думите. Така нареченият спелинг се учи във 2. клас, като дотогава децата пишат каквото чуват и изписват буквите по своя преценка.

Подобно решение се налага поради факта, че в английския език пишем едно, а произнасяме съвсем друго (за разлика от българския).

В ЛъкиКидс децата се запознават с основното произношение на гласните и съгласните звукове в английския език, основните времена, спреженията на глаголи като съм и имам. При писането на кратки разкази и описания в проектите децата често имат свободата да изпишат думите „погрешно“ (в начинаещата група подобна практика не се счита за грешка).

Други основни теми в английския език за начинаещи са: Плодове и зеленчуци, Превозни средства, Животните в гората, фермата, джунглата, морето, Моят град, Моето семейство и др.

Повечето теми са от областите на социалния и природния свят – основни направления в предучилищното възпитание, които полагат солидна основа на обучението по английски език и улесняват децата в бъдещата му употреба.

Особено важно за всички деца в началното ниво е тяхното общо състояние и адаптация в лагера. В ранна детска възраст е необходимо към всяко дете да се подходи индивидуално. Някои от лагерниците имат проблем с езика, други – с общуването с непознати възрастни, трети – с общуването с непознати връстници, четвърти – с отделянето от семейната среда и т.н.

Необходимо е всички тези фактори да бъдат взети предвид, особено когато детето посещава лагера за първи път. Поради гореизброените причини правилата на ЛъкиКидс изискват деца от 5- до 7-годишна възраст да бъдат с придружител. Присъствието на член от семейството гарантира по-голям комфорт и по-лесна адаптация.

След 7-годишна възраст ЛъкиКидс дава възможност на всеки родител да прецени дали неговото/нейното дете се нуждае от допълнителна помощ за адаптацията в лагера.

Правилната преценка е от изключително значение за крайния резултат и постигането на успех в изучаването на английски език за начинаещи.