Английски език за начинаещи

Английски език за начинаещи

Форми на обучение по английски език за начинаещи – тестване, методи и методики, урочно съдържание

В повечето случаи в нивото на английския език за начинаещи попадат деца от 5 до 7,99 годишна възраст. Много рядко има по-големи деца, които не владеят езика.

Тестването по английски език при начинаещите деца е в много олекотен вариант, защото по-сложен не е необходим. Децата попълват тест с картинки, след което рисуват и играят игри, по време на които преподавателите организират леки разговори, за да добият представа до колко децата владеят езика и до колко се чувстват комфортно в англоезична среда. На тази основа, те определят подхода и метода на обучение в съответната група.

Начинаещите групи в ЛъкиКидс се делят на два вида: начинаещи деца в училищна възраст, които могат да четат и пишат и начинаещи деца, в предучилищна възраст, които не могат да четат и пишат.

Деца, които не могат да четат и пишат

С тях се работи по няколко системи, като уроците по английски са максимално разбираеми и олекотени. Всички часове протичат под формата на игра.

Игра на карти по време на ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

За основа се използват методики като: Play and Talk with Echo, Jolly Phonics, материали от KidSparks и др.

През първите няколко дни, децата се учат на основни думи и изрази от английския език за начинаещи, които да им помогнат по време на престоя им в лагера и които са свързани с пряката дейност на програмата. Такива думи и изрази включват: имам нужда от помощ, трябва да отида до тоалетната, гладен съм, жаден съм, време е за лягане, време е за ставане, боли ме глава, боли ме корем, колко е часът, къде отиваме, конна езда, колоездене, разходка в планината и др.

Следващите няколко дни са свързани с добродетелите и тяхното приложение: употреба на „вълшебните думи“, как да получим помощ или да дадем помощ, какво означават добродетелите и „за какво служат“.

Задължителна част от обучението по английски език за начинаещи деца е и частта с разговори за деня: как ще протече той (спрямо програмата на лагера), какво е времето навън, кой ден от седмицата сме, кой ден от календара сме, разговори за сезоните, как да се облечем подходящо?

Всички тези теми помагат на децата да се ориентират във времето и пространството в чуждоезикова среда и им осигуряват по-голям комфорт по време на престоя им.

Следващият етап при начинаещите деца е свързан с работата по проектите, зададени от конкретната тема на лагерната смяна.

Писмените материали са свързани с картинни ребуси, свързване на точки, свързване на буквата с конкретен предмет, повтаряне на прекъснати линии и др.

Всички деца в предучилищна възраст работят и върху развиване на фината моторика.

Задължително условие, при преподаването на по-малките, е използването на много аудио-визуални примери, участието в сюжетно – ролеви игри, изпълнение на много песни и танци – всички тези подходи са заложени в съвременните методики на ранното чуждоезиково обучение като Сугестопедия, Монтесори, Слънчева педагогика, Валфдорска педагогика и др.

Както и при по-напредналите групи, всеки преподавател сам избира как да подходи, спрямо динамиката на текущата група.

Важно: деца в предучилищна група, които не умеят да четат и пишат, но владеят разговорен английски език на високо ниво, също попадат в начинаеща група. Поради крехката си възраст, те не могат да се справят с изискванията в по-високите нива. Въпреки, че владеят отличен говорим език, те също напредват в часовете, защото увеличават както пасивния, така и активния си речников запас и получават нови знания в разнообразни области от живота.

Деца, които могат да четат и пишат

Писмената работа при тези деца се отличава в сравнение с  по-горната група. При тях се набляга върху изписването на фрази и изречения на английски език за начинаещи, свързани с ежедневието на лагера или с проектната тема. Често децата в училищна възраст успяват да изпишат кратки разкази от половин страница в края на периода.

Участничка в детския лагер ЛъкиКидс | LuckyKids

Важно: ЛъкиКидс следва британските образователни изисквания за обучение по английски език. Според тях, децата до втори клас – 8 годишна възраст, рядко биват коригирани относно правилното изписване на думите. Т.нар. „Спелинг“ се учи във втори клас, като дотогава, децата пишат каквото чуват и изписват буквите по тяхна преценка.

Подобно решение се налага поради факта, че в английския език пишем едно, а произнасяме съвсем друго (за разлика от българския език, където подобен казус няма).

В ЛъкиКидс децата се запознават с основните произношения на буквите, гласните и съгласните в английския език, основните времена, спреженията на глаголи като „Съм“ и „Имам“. При изписването на кратки разкази и обяснителни изречения в проектите, децата често имат свободата да изпишат думите „грешно“ – в начинаещата група, подобно изписване не се счита за грешка.

Други основни теми от английския език за начинаещи деца са: „ Плодове и зеленчуци“, „Превозни средства“, „Животните в гората, фермата, джунглата, морето“, „Моят град“, „Моето семейство“ и др.

Повечето теми са от областите на Социален и Природен свят – основни направления в предучилищното възпитание. Те полагат солидна основа за английския език и улесняват децата в употребата му в бъдеще.

Особено важно за всички деца в началното ниво е тяхното общо състояние и адаптация на лагера. В ранна детска възраст към всяко дете е необходимо да се подходи индивидуално. Някои от децата имат проблем с езика, други с общуването с непознати възрастни, трети с общуването с непознати връстници, четвърти с отделянето от семейната среда и т.н.

Необходимо е всички тези фактори да се вземат предвид, особено при посещение на лагера за първи път. Лагерът изисква деца от 5 до 7 годишна възраст да бъдат с придружител поради гореизброените причини. Наличието на член от семейството с тях на лагера, гарантира по-голям комфорт и по-лесна адаптация.

След 7 годишна възраст, ЛъкиКидс дава възможност на всеки родител да прецени за детето си дали то има нужда от допълнителна помощ при адаптацията в лагера.

Правилната преценка е от изключително значение за крайния резултат и постигането на успех в изучаването на английски език при начинаещите.