vremeto-nasko

Землището на община Банско е малко над 492 км2 и обхваща основно Северен Пирин, части от Разложката котловина, пролома на река Места, както и от Дъбрашкия дял на Родопите.

Надморската височина варира от 600 м в равнинните части до 2914 м на връх Вихрен – третият по височина на Балканския полуостров след рилския Мусала и гръцкия Митикас.

Центърът на общината – град Банско – е разположен на 925 м надморска височина.

Три климатични зони и локални особености

Релефът в Банско е разнообразен: равнинен в поречията на реките, предпланински и планински с ясно изразени алпийски характеристики – насеченост на терена, високи възвишения, стръмни наклони и дълбоки долини.

vremeto-nasko

Климатът е преходноконтинентален със средиземноморско влияние, като поради значителните разлики в терена могат да бъдат обособени три климатични зони:

  • нископланинска
  • среднопланинска
  • високопланинска.

Прохладно лято и мека зима

Климатът в Банско и региона се характеризира с прохладно лято, което е относително кратко, и продължителна зима, която е мека и с много сняг.

ЗИМАТА В БАНСКО

Зимата в района на Банско е продължителна, но като цяло мека, което се дължи на влиянието на Средиземноморието и проникващите оттам топли въздушни маси.

Най-студените месеци в годината са от декември до февруари, като средната температура през януари, най-мразовития месец, е -1,9 °С.

Снежната покривка достига до 2 м и се задържа по около 6 месеца в годината.

ЛЯТОТО В БАНСКО

Лятото започва от юни и продължава около 3 месеца, като най-топло е през юли и август.

Това са и месеците, които са най-подходящи за зелени училища, екскурзии, както и разбира се, за участие в международен детски езиков лагер LuckyKids.

Летните температури варират от 19 – 23 °С за среднопланинската климатична зона до 15 – 18 °С за високата.

КРАТКИ ПРЕХОДНИ СЕЗОНИ

Пролетта и есента в Банско и региона траят относително кратко.

В края на месец март започва устойчиво затопляне, но вероятността от пролетно застудяване остава реална до средата на май.

Септември пък е месецът, в който температурите започват да падат чувствително. Данните от многогодишните прогнози показват, че този процес стартира средно около 24 септември.

Разбира се, застудяването може да „се отложи“ и с месец, но така или иначе есенният сезон трае кратко.

Ветрове

vremeto-nasko

Разнообразният релеф определя и разнообразието от въздушни маси с различен интензитет, които влияят на времето в Банско и региона.

През зимата преобладават ветрове от запад и северозапад, като в планинските райони често духат южни и югозападни ветрове.

Южното влияние идва от Средиземноморието и се засилва през пролетта.

През лятото са активни Исландските циклони и Азорският антициклон, което води до увеличаване на северозападните ветрове и в ниските, и във високопланинските зони и носи прохлада.

Характерният фьон (топъл южен вятър) духа основно през пролетта, есента и зимата, като е най-изразен през пролетта, когато довежда до затопляне и топене на снеговете.