Времето в Банско

Времето в Банско

Три климатични зони и локални особености

Една от най-търсените информации за Северен Пирин е метеорологичната прогноза за времето в Банско. Нормално е туристите да се интересуват какво ще бъде времето за периода на почивката им в Банско – курорт с международна известност, масово посещаван през всички сезони.

Красива природа в Пирин планина | Lucky Kids

Курортът предлага многобройни възможности за развлечение и релакс не само в рамките на града, но и в околностите и Пирин планина – пикници, преходи, екскурзии, лов, риболов, планинско колоездене, скално катерене, рафтинг и много други.

Естествено, през зимата акцент са ски спортовете, чието практикуване изисква подходящи атмосферни условия – без бурни ветрове, обилни снеговалежи и риск от лавини. Поради това туристите масово се интересуват от прогнозата за времето не само в Банско, но и в целия регион.

Като климатична зона Северен Пирин е с преходно-континентални и средиземноморски особености. В същото време планината е с ясно изразен алпийски характер – насеченост на терена, високи възвишения, стръмни наклони, дълбоки долини. Това придава локални особености на климата на редица места, поради което е важно да се следи и краткосрочната прогноза за времето в Банско и региона.

Територията на Община Банско е малко повече от 475 квадратни километра и обхваща основно Пирин, част от Разложката котловина, зона от поречието на р. Места и някои нейни притоци, както и дял от Родопите.

Теренът е разнообразен – по речните корита е равнинен, има предпланинска и ясно изразена планинска зона. Надморската височина на територията на общината е от 600 м в равнинните части до 2914 м на Вихрен, третият по височина връх на Балканите след рилския Мусала и гръцкия Митикас. Надморската височина на град Банско е 925 метра.

По отношение на климата в региона могат да бъдат обособени най-общо три зони: нископланинска, среднопланинска и високопланинска. Тези особености следва да се имат предвид при планирането на престоя в Банско и региона, тъй като атмосферните условия са различни в отделните зони.

Прохладно лято и мека зима

Обобщените и усреднени метеорологични данни за Банско сочат прохладно лято, което е сравнително кратко, и по-продължителна зима, която е мека и с много сняг.

Тук влияние оказва близостта на Средиземноморието с нахлуващите оттам въздушни маси. Средиземноморските циклони се образуват най-често през студената част на годината, основно през месеците декември и януари (на тях се дължи и по-меката зима в района). На тази повтаряща се и предвидима особеност се дължи сравнителната устойчивост на метеорологичната прогноза за Банско.

Детски лагери в Банско | Lucky Kids

Снегът се задържа около 6 месеца в годината, а снежната покривка може да достигне 2 метра дебелина. Средногодишната температура е 9,1 градуса, като през различните сезони се наблюдават разлики между равнинните и планинските части.

Студените месеци са от декември до февруари, като средната температура през януари е –1,9 градуса. Лятото започва от юни и трае три месеца. Юли и август са най-топлите месеци с температури в диапазона 25 – 27 градуса. Това е подходящото време за провеждане на зелени училища, екскурзионни летувания или детски лагери, какъвто например е международният детски езиков лагер ЛъкиКидс с преподаване на английски език.

Летните температури за среднопланинската зона варират от 19 до 23 градуса, а за високата – между 15 и 18 градуса. Към края на март започва относително устойчиво затопляне, като вероятността от пролетно застудяване остава до средата на месец май (още една причина да се следи краткосрочната прогноза за времето в региона).

През септември температурите падат и настъпва чувствително захлаждане. Според статистиката средната дата, от която започват мразовитите дни в региона на Банско, е 24 септември, макар да се е случвало и „да се отложи“ за 22 октомври. Независимо от възможните колебания обаче, тук есента и пролетта са кратки.

Розата на ветровете

Част от метеорологичната прогноза е информацията за скоростта и посоката на вятъра, която е от съществено значение за преценката дали времето е подходящо за излизане сред природата.

През зимата в региона на Банско преобладават западните и северозападните ветрове, като в планинските райони често срещани са южните и югозападните. Влиянието на Средиземноморието от юг оказва своето влияние, като през пролетта южните ветрове зачестяват и в по-ниските части.

През лятото, поради активността на исландските циклони и Азорския антициклон, се увеличават северозападните ветрове, които духат както в ниските, така и във високопланинските райони.

Поради разнообразния релеф на Пирин на много места ветровете имат и локални прояви. Смесването на различните влияния води до т.нар. „роза на ветровете“. В долините локалните ветрове следват поречията на реките и духат в посока от склоновете към подножията. Средната им скорост е около 3 м/сек и през лятото носят прохлада.

Зимни спортове в Банско | Lucky Kids

Характерният фьон (топъл южен поривист вятър) се проявява по северните склонове и в подножието на планината. Средната му скорост е около 13 м/сек, но понякога може да надвиши 20 м/сек. Фьонът духа основно през пролетните и есенните месеци, като през пролетта, когато достига своя максимум, води до затопляне и интензивно снеготопене.