Блог

Online applications for kids

Методи и техники за поддържане и подобряване на нивото след лагера В дългогодишната ми практика като преподавател по английски език, съм срещала разнообразни методи и техники за поддържане на нивото на езика. Ето методи и техники, който мога да препоръчам, тъй като ефективността им е доказана: Пътуване и престой в страна, в която се говори английски език Чрез посещение в чужда страна с говорим език – английски, детето директно може да приложи своите познания, да се среща с хора естествени носители на езика. Децата са любознателни по природа и често създават приятелства с лекота – в случай, че са в английско говоряща среда, те могатЧетете Повече →

Young Learners Граматика | LuckyKids

Описание, сравнение, предимства, недостатъци и препоръки от преподавателите на ЛъкиКидс за най-добри помагала за деца Последните тенденции на езиковото обучение водят до използването на много електронни ресурси, които непрекъснато се развиват и обогатяват, за разлика от тези на хартиен носител. Във връзка с това, няма как да определя конкретни източници като “най-добри”. Всеки ресурс постига собствено развитие и е в един непрекъснат процес на обновяване. Важно е да знаем, че в обучението, традицията също е много важна. Това са онези непрекъснато използвани методики и ресурси, които никога не остаряват, защото са класика. Преподавателите в ЛъкиКидс често използват електронни ресурси с цел да осигурят “най-доброто” обучениеЧетете Повече →

Jolly Phonics methodology

Описание и обяснение на квалификацията и опита на преподавателите, причини за придобиване на всяка квалификация/сертификат   Ръководен екип на ЛъкиКидс:   Йоанна Беневрешка: мениджър образование – Академия за музикално и изобразително изкуство, Пловдив, Музикална педагогика и арт мениджмънт, НБУ – Мениджмънт; Връзки с обществеността и Бранд Мениджмънт – LSRP Валя Станковска: заместник-мениджър образование- ВА Клинична социална работа, СУ; MSC Стратегически Мениджъмнт, Университет в Брайтън Нийл Уотърс: координатор Английски департамент образование Северозападен институт на Уелс за висше образование   Преподаватели:   Стивън Уинър – Учител по математика и английски език в частни училища и центрове, с повече от десетгодишен опит Естел Георгиев – Учител, образование –Четете Повече →

Angliiski za nachinaeshti 3

Защо и как помагат упражненията за слушане на децата при обучението им по английски език?   Слушането – умение   Слушането е важно умение от нашия всекидневен живот. През целия си живот ние слушаме. Умение, което изисква дълга практика и затвърждаване. Особено важно е то да бъде формирано в детска възраст, тъй като тогава децата са най-възприемчиви към запаметяване на информация, която получават слухово.   Имитационни умения   Доказано е, че ние запомняме само 7% от информацията, която чуваме. Не такъв е случаят с интонацията и мелодията на езика, на които се учим още от най-ранно детство, както и по време на процеса на обучениеЧетете Повече →

Lucky Kids Teaching

Описание на процеса на изготвяне и представяне на урока Разработването на един урок е строго индивидуално и творческо занимание. Съществува една обща структура и някои правила, които всеки професионалист би трябвало да следва. Като един дългогодишен преподавател, аз мога да дам моята рецепта за разработка и представяне. Описание на процеса Темата   Всеки урок е свързан с определена тема, която е ключовия момент, от който тръгвам. Темата може да бъде част от раздел, тоест част от по-голяма тема или самостоятелна тема. Тя е изходната и опорна точка през целия урок. Тя включва и множество подтеми, които аз като преподавател, мога да включа или не, вЧетете Повече →

Най-разпространените методи и система за преподаване на английски език за деца

Описание, сравнение, предимства и недостатъци Предпочитани системи и методи в ЛъкиКидс   СИСТЕМИ Джоли Фоникс Описание Една от най-разпространените системи за преподаване на английски език за деца, включваща разнообразни методи, е системата Jolly Phonic. Тя се използва за първоначално ограмотяване в предучилищна възраст и първите три години в началното училище.   Това е система, в която се преподава ограмотяване чрез изкуствено създадени фонеми. Те са 42 на брой и са разделени в седем групи. Всяка фонема се свързва с определено движение с ръце и тяло. Децата са кинестетични и по този начин запомнят лесно и бързо.   Методи на системата за усвояване на ключови уменияЧетете Повече →

Британский и американский английский

Целта на сертификата   Всеки сертификат се използва като удостоверение, че ученикът/детето е завършило определена степен на дадено обучение и е усъвършенствало дадени умения до определена степен. В нашия летен лагер това е документът, който се издава от лагерното ръководство за да се опишат академичните постижения на детето и да се определи нивото на владеене на езика.   Класификация на сертификатите   Най-често срещаната класфикация на степените на владеене на чужд език в Европейската езикова рамка, която се състои от шест нива, разделени в три групи.   Ниво А1 за начинаещи Ниво А2 за елементарни познания по езика Ниво В1 за междинно ниво Ниво В2Четете Повече →

Граматика за деца | LuckyKids

Граматически правила           Предлогът е дума, използвана за свързване на съществителни имена, местоимения или фрази с други думи в изречението. Те действат за свързване на хората, предметите, времето и местата  в едно изречение. Предлозите обикновено са кратки думи и обикновено се поставят директно пред съществителните имена. В някои случаи ще намерите предлози пред глаголите на герунди.   Хубав начин да се мисли за предлозите са като думите, които помагат да се залепят едно изречение. Те правят това чрез изразяване на позиция и движение, притежание, време и как дадено действие е завършено.   Всъщност, няколко от най-често използваните думи в целия английски език, като например, of,Четете Повече →

404 banner

Всеки от нас е изпращал пожелание за рожден ден в знак на уважение, обич и добра воля! Пожелания изпълнени с благопожелания за здраве, щастие, весело дество, безгрижни игри, много приятелства и хубави мигове, подаръци и радост!   Ето някои думи от тези пожелания: ✓    Пожелавам ти прекрасен рожден ден! Пожелавам ти всеки ден да бъде изпълнен с много обич, смях, щастие и слънчева топлина. ✓    Нека предстоящата ти година те изненада с много обич, щастие и светлина! Надявам се да създадеш красиви спомени, които да те топлят през идващите дни. Честит рожден ден! ✓    Надявам се твоят специален ден да ти донесе много радост, щастиеЧетете Повече →

Английски правилни и неправилни глаголи

Книгата е прозорец към света – това е стара истина, която ние всички знаем. С нея откриваме начина на живот, нормите и общоприетата реалност на един народ. Книгатае безпристрастен посланик и безценен помощник в нашия живот.   Книгата, която е носител на езика и събирателен фокус на културата   Нейната роля не може да бъде отречена, дори в съвременния свят, в който новото поколение отделя все по-малко време за четене. В обучението на едно дете по английски език, книгата е в началото и в края на обучението – в началото, тъй като започва с първото ограмотяване и запознаване с езика и в края, защото приключваЧетете Повече →