МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР В БАНСКО
( 7/14 дни с обучение на английски език )

Тест: Дали вашето дете е готово за лагер


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - Не


1 - Да2 - Понякога3 - НеВие ще получите Вашите резултати на имейл

Back To Top
lk-logo
lk-logo

За да разберете дали Вашето дете е готово за лагер, моля, попълнете теста.