Под ръководството и грижите на нашия опитен екип, в LuckyKids децата успешно разгръщат своя потенциал. Позитивната среда ги насърчава да усъвършенстват както знанията си по английски език, така и различни умения и добродетели, които да им помогнат да се изградят като стойностни млади хора.

Knowledge and skills

Как се трупат знания и умения в позитивна и приятелска среда?

В LuckyKids за децата се грижи позитивен преподавателски екип с богат опит, една от целите на който е да насърчава сътрудничеството между лагерниците.

Позитивната среда, която се създава, стимулира малките и им помага да се чувстват комфортно, спокойно и с желание да взимат участие както в образователните сесии, така и в различни спортни активности и забавления.

Видове знания и умения, които децата придобиват в LuckyKids

За нас е важно, по време на престоя си в нашия международен езиков лагер децата да усъвършенстват както езиковите си знания, така и да развият уменията, които да им позволят да откриват лесно мястото си в различните социални и културни среди.

Знанията и уменията, които децата придобиват в международен езиков лагер Лъки Кидс са много, но основните (и най-важните), на които държим, са няколко.

Комуникационни умения

По време на престоя си в езиковия лагер лагерниците подобряват значително своите комуникационни умения. Малките се учат да изразяват своите мисли и идеи ясно както на своя, така и на чуждия език, а участието им различни дискусии, презентации и ролеви игри развива техните комуникационни умения както писмено, така и разговорно.

Комуникационни умения

Когнитивни умения

Чрез участие в изготвянето на различни проекти и презентации, децата се научават да мислят критично, да анализират и да откриват информация. Те се научават да взимат решения и да се справят с различни проблеми. Това подпомага тяхното развитие като личности и ги подготвя за предизвикателствата, които ги очакват в бъдеще.

Когнитивни умения

Компютърни умения

В Лъки Кидс децата имат възможност да работят с различни компютърни програми и нови приложения, които подпомагат тяхното образование и уменията им да се справят в дигиталния 21-ви век. По време на образователните сесии малките се учат да създават качествено дигитално съдържание и да се предпазят от заплахите в Интернет.

Компютърни умения

Социални умения

По време на престоя си в лагера, далеч от зоната си на комфорт и от родителите, децата се научават да си взаимодействат с връстниците си. Те откриват нови приятели, създават връзка помежду си и се научават да работят и да се забавляват заедно.

Социални умения

Работа в екип

Сътрудничеството и работата в екип е едно от най-важните умения, което участниците в детския летен лагер Лъки Кидс развиват. Това умение е изключително важно, тъй като малките трябва да се научат как да се разбират с другите деца и да откриват заедно решения, въпреки, че понякога могат да са на противоположни мнения.

Работа в екип

Меки умения

В нашия езиков лагер отделяме специално внимание на развитието на така наречените ”меки умения”. Сред тях са емпатия, самодисциплина, самостоятелност, доброта, инициативност и способност за вземане на решения.

В Лъки Кидс децата участват в различни активности и забавления заедно. По време на тях те се научават да се подкрепят взаимно, да уважават чувствата и мнението на другите и да се адаптират към променящите се обстоятелства.

Меки умения

Knowledge and skills

Организационни умения

В лагерна среда децата участват в планиране и реализиране на проекти, стремят се да постигат набелязаните цели и се учат да управляват различни ресурси.

По този начин те много бързо и лесно се научават как да организират своето време и как да приоритизират задачите си. Това им помага да развиват по-голяма самостоятелност и да се справят още по-успешно, когато се върнат обратно в класните стаи в училище.

Организационни умения

Ораторски умения

Изготвянето на проекти и презентирането им пред останалите са важна част от обучението по английски език в лагера.

Презентирайки проекта, който сами са подготвили, децата подобряват уменията си да говорят свободно пред публика. Това от своя страна развива не само техните ораторски умения, но изгражда тяхното самочувствие.

Ораторски умения

Езикови умения

Взимайки участие в международен езиков лагер LuckyKids, лагерниците говорят от ден 1-ви само и единствено на английски. Този подход значително подобрява техните езикови умения и подобрява увереността им в английско говоряща среда.

Езикови умения

Методи на обучение и квалификация на педагозите в езиковия лагер

В международен езиков лагер LuckyKids прилагаме иновативна методика на преподаване, която следва световните тенденции.

За нас е важно децата да се чувстват удобно и комфортно, поради което в програмата за обучение са залегнали както занимания по английски в интерактивни зали, така и часове на открито сред природата.

Обучението се провежда от педагози с роден английски език, с богат професионален опит и с огромно желание да работят с деца.

Често задавани въпроси

За деца на каква възраст е подходящ езиковия летен лагер?

В Лъки Кидс са добре дошли всички малчугани на възраст от 5 до 13,99 години. Единственото изискване е децата на възраст от 5 до 7 години да пребивават в лагера заедно с мама или тате.

Трябва ли детето да знае английски, за да може да се включи в лагера?

Не е задължително. Стига детето ви да има желание да посети летния езиков лагер Лъки Кидс, можете да го запишете, без значение какво е нивото му на владеене на английски език.

Кога се провежда летния лагер?

Лагерните смени за 2024 година започват от 16.06 и приключват на 07.09.2024 година.