Една от целите, които си поставяме от детски лагер LuckyKids е чрез предварително структурирана система и последователен подход да подпомогнем децата в придобиването на важните за тях организационни умения.

Organizational skills

Какво представляват организационните умения и какво включват?

Организационните умения обединяват набор от способности и качества, които правят възможно организирането на определено действие и гарантират неговото успешно изпълнение.

Този вид умения се считат за част от така наречените меки умения и помагат на децата да развият умения за работа в екип, да си сътрудничат, да се научат да приоритизират задачите си, да спазват спазват графици и да постигат поставените цели.

Уменията и способностите, които формират организационните умения са доста, но ако трябва да посочим основните, то те са няколко:

  • Управление на времето: Развитието на това умение от ранна възраст помага на децата да се научат планират и използват правилно времето си. Това им позволява да работят по-бързо и по-умно, а не по-трудно.
  • Комуникация: Комуникативните умения са сред основните организационни умения, тъй като помагат на малчуганите не само да могат лесно и без притеснения да споделят информация, но и да работят в екип. Това умение е и в основата на развитието на социалните умения и сътрудничеството между децата.
  • Самомотивация и инициатива: Важен елемент от организационните умения е способността на децата да могат да поемат инициатива. Развитието на това умение им помага не само да поемат отговорност, но и да се стремят към постигане на поставените задачи и цели, без значение дали става дума за игри с приятели или писане на домашни.
  • Вземане на решения: Вземането на решения е умение, което учи децата да преценяват внимателно различни ситуации, да определят правилно плюсовете и минусите на всяка предложена им опция и да са способни да вземат сами добри решения.
  • Планиране: Развитието на умението за стратегическо планиране учи малките да планират много по-бързо и прецизно своя времеви ресурс. Това е качество, което развито правилно им помага на по-късен етап от живота да бъдат по-успешни в своето академично и кариерно развитие.

Към основните компоненти, които формират организационните умения трябва да добавим още умения като поставяне на цели, делегиране, внимание към детайла, решаване на проблеми, аналитично мислене и други.

Методи за развитие на организационни умения в LuckyKids

В Международен езиков лагер Лъки Кидс използваме разнообразни методи за развиване на организационните умения на нашите лагерници.

По време на лагерните смени прилагаме иновативни подходи, чрез които по забавен и интересен начин децата да развият основните организационни умения.

Планиране и реализиране на проекти

Чрез работата по проекти децата се учат да работят в екип, да си сътрудничат и най-вече да управляват правилно времето си, за да успеят да постигат поставените цели.

Изпълнение на ежедневни дейности и отговорности

Възлагането на малки задачи като изработване на графици, следване на определена програма и установяване на рутина учат малчуганите на ред, отговорност и самодисциплина.

Игри и дейности на открито

Организирането и участието на лагерниците в различни игри ги учи как да планират и правилно да разпределят своето време.

Organizational skills

Организация на времето и задълженията в детския лагер

За нас е важно децата да се чувстват максимално удобно и комфортно, да се насладят истински на лятната си ваканция. Едновременно с това, те повишават знанията си по английски и да развиват своите организационни умения.

В този ред на мисли, всеки ден от престоя на малчуганите в езиков лагер LuckyKids е структуриран така, че да включва изпълнението както персонални задължения, така и обучение по английски, работа по групови проекти и разбира се, време за забавления и организирани дейности на открито и закрито.

Често задавани въпроси

Защо организационните умения са важни за децата?

Развиването на организационни умения помага на малките да се научат да управляват правилно времето си, да се концентрират, да приоритизират задачите си и да си поставят цели.

Освен това, тези умения стимулират социалните и комуникативните умения на децата, развиват умения за работа в екип и качества като съпричастност, отговорност, самодисциплина и лидерство.

Този вид умения не са ли вродени?

Както и останалите умения, и организационните не са вродени, поради което е важно да се развият навреме и най-вече правилно.

Защо да се доверя на езиков лагер LuckyKids?

Педагозите, с които работим са с много богат опит, не само в преподаването. Те са и отлични познавачи на детската психика и знаят как по интересен и забавен начин да развият организационните умения на децата.