Проектно базираното обучение (PBL) не е просто метод на преподаване. То е завладяващо, практическо изживяване, което разпалва любопитството, подхранва креативността и подготвя децата за предизвикателствата, които ги очакват в реалния свят.

Ето защо, от Международен детски езиков лагер LuckyKids отделяме специално внимание на този иновативен метод на преподаване и обучение.

Проектно базирано обучение

Какво представлява проектно базираното обучение?

Това е метод на преподаване, който позволява на учениците да придобият полезни знания и умения чрез ангажиране и активно изследване на реални проблеми и откривайки адекватни решения за тях.

Основната цел на проектно базираното обучение е да насърчи активното участие на децата, да стимулира тяхната креативност, логическо мислене, емпатия и съпричастност и да им помогне да приложат наученото на практика.

По какъв начин е заложен методът в програмата на лагера?

В Международен езиков лагер Лъки Кидс проектно базираното обучение е широко застъпено.

Преди началото на всеки проект децата преминават през кратък тест, за да установим какво знаят по дадена конкретна тема. Това помага на нашите преподаватели да адаптират съдържанието на проекта спрямо нивото на знанията и интересите на децата.

Глобални теми и подтеми в лагера

За нас е важно да можем да предложим разнообразие от интересни и любопитни теми и подтеми, по които децата да работят в рамките на престоя си в лагера.

Някой от най-популярните сред лагерниците теми и подтеми описваме по-долу.

Културно наследство и традиции

По време на лагерната смяна децата изследват различни култури, техните обичаи и традиции. Запознавайки се с култури, различни от тяхната, малчуганите не само разширяват кръгозора и знанията си за света, но и се учат на толерантност, емпатия и уважение към културата и традициите на другите народности.

Екология и опазване на природата

Работата по проекти, свързани с опазването на околната среда са сред любимите на нашите лагерници.

По време на работата по проектите малчуганите опознават природата, научават се как да я опазват и да търсят начини за решаване на глобални проблеми. Такива проблеми са замърсяването и опазването на животинските и растителните видове в естествената им среда.

Наука и технологии

Чрез работа в екип по проекти свързани с наука и технологии децата се учат как да използват новите технологии в полза на науката.

Изкуство и творчество

По време на престоя си в лагера малчуганите взимат дейно участие по проекти, които стимулират творческото им мислене като рисуване, театър, музика, танци и други.

Работата по подобни проекти им позволява да развият знания и умения като креативност, логическо мислене, самостоятелност, емпатия и увереност.

Как се имплементира PBL в отделните занимания на лагера?

Проектно базираното обучение в езиков лагер LuckyKids се имплементира в заниманията, включени в ежедневната програма на лагера по интересен и вълнуващ за децата начин.

Така например, ако темата на проекта е свързана с природата, за децата се организират планински преходи и екскурзии, по време на които учениците събират необходимата информация за проекта.

Ако темата е свързана с опазване на животинските видове, малчуганите изготвят проект за къщички за птици и го реализират. А ако е проектът е изкуство и творчество вземат участие в конкурси за най-добра рисунка, подготвят танци или театрални етюди, които представят пред останалите лагерници и преподавателите от Лъки Кидс.

Проектно базирано обучение

Ползи за децата от проектно базираното обучение

Този метод на преподаване носи много ползи за децата, но ако трябва да посочим основните, то те са следните няколко.

Учи малчуганите на сътрудничество

По време на работата си по проекти децата не само се научават да работят в екип, но и да изслушват другите, да си сътрудничат, да комуникират, да решават конфликти и да изграждат положителни взаимоотношения помежду си.

Развива умения за решаване на проблеми

Обучението, базирано на проекти учи децата как да решават проблеми, които са важни за тях, включително и реални обществени проблеми.

Освен това по време на обучението учениците се научават, че не винаги могат да излязат победители, но не трябва да се отчайват от неуспеха си, а да се учат от него.

Приложение в реалния свят

В края на създаването на проекта децата виждат как това, което са научили по време на обучението си може да бъде приложено на практика в реалния свят.

Това им дава самочувствие, увереност и провокира любопитството им да изследват и други глобални теми и подтеми в търсене на отговорите на въпросите, които ги вълнуват.

Често задавани въпроси

Какво отличава проектно базираното обучение от останалите методи на преподаване?

За разлика от другите методи и по-специално от традиционното обучение, проектно базираното се фокусира върху реални проекти, които изискват активно участие на учениците.

PBL насърчава децата да изследват, изучават, анализират и прилагат наученото в своите проекти, което от своя страна води до по-задълбочено разбиране и по-голяма мотивация за учене.

Ако запиша детето ви е детски езиков лагер LuckyKids то ще работи ли по проекти?

Всички деца, които са включени в лагерната програма на Лъки Кидс участват в изготвянето проекти по различни глобални теми и подтеми.

Какви са ползите от проектно базираното обучение (PBL) за езиковото развитие на децата?

По време на работата в екип по конкретни теми малчуганите комуникират помежду си, обменят опит и търсят информация.

Всичко това подпомага усвояването на нови лексикални и граматически структури и им помага не само да развият, но и да затвърдят и усъвършенстват езиковите си умения по английски език.