english-tests

В летен детски езиков лагер LuckyKids провеждаме 2 вида тестове по английски език:

 1. Тест за определяне на входното ниво на детето при постъпването му в лагера;
 2. Изходен тест за определяне на степента на усвояване на материала по време на престоя в лагера.

ВАЖНО! Тестовете в Международен детски езиков лагер LuckyKids нямат за цел оценяване на децата, а подпомагане на процеса на адаптация (входен тест) и измерване на степента на усвояване на новия материал (изходен тест).

Тест за определяне на входното ниво

Входният тест по английски език е общ за всички деца, постъпващи в лагера. Изключение правят най-малките, при които се използва различен подход, съобразен с възрастта.

angliiski-za-detsa

Цел на теста: разпределяне на всяко дете в най-подходящото ниво на обучение по английски език.
Място на провеждане: апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс.
Време на провеждане: в следобедните часове на ден 1.

Входният тест се състои от 2 части:

 • Писмена част – децата в училищна възраст попълват тест с въпроси от затворен тип, а най-малките, които не могат да четат и пишат – картинен тест;
 • Устна част – преподавателите разговарят с децата, за да проверят говоримото им ниво на владеене на езика, дали се чувстват комфортно с употребата му, притесняват ли се да допускат грешки и т.н.

Тестът за определяне на входното ниво по английски език е неразделна част от процеса на адаптиране на детето в новата среда.

Примерен тест за определяне на входното ниво

Изходен тест

Съдържанието на изходния тест, с който се измерва степента на усвояване на материала по време на престоя в лагера, се определя от темата на конкретната лагерна смяна.

Цел на теста: да помогне на преподавателя да прецени степента на усвояване на материала (в %), да проследи динамиката във всяка група и да посочи конкретни качества за всяко дете във финалния рапорт пред родителя.
Място на провеждане: апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс.
Време на провеждане: сутринта на ден 7 или ден 14 в зависимост от продължителността на престоя.
Съдържание на теста: граматика, думи и изрази, които децата са изучавали през времето на престоя си в лагера, под формата на:

 • Въпроси от затворен тип – за децата в училищна възраст;
 • Картинен тест – за най-малките.

Броят на отчетените верни отговори от изходния тест не може да бъде сравняван с този от входния поради разлика в критериите и предназначението на двата теста.

Примерен изходен тест за начинаещи (pdf)

Примерен изходен тест за напреднали (pdf)

Обратна връзка и препоръки за детето след края на престоя в лагера

В края на всяка смяна родителите получават по електронната поща рапорт, който съдържа обобщение на впечатленията на преподавателя от детето, както и препоръки за бъдещото му развитие.

Заключителният рапорт съдържа:

 • Обратна връзка от преподавателя как се е справяло детето с учебния материал (теми, граматика, лексика), какви свои силни и слаби страни е показало и т.н.
 • Препоръки и насоки за подобряване на бъдещото му представяне.

Препоръките могат да бъдат особено полезни на учителите, които работят с децата през останалото време от годината, тъй като са извлечени от наблюдения в среда, различна от учебната. В лагерната атмосфера децата често проявяват качества и черти от характера, които трудно изпъкват в класната стая.

ВАЖНО! Рапортът на Международен летен езиков лагер LuckyKids има аналитичен, а не оценъчен характер.

Как да подготвите децата си за теста?

english-tests

Децата се стресират, когато чуят думата „тест“, тъй като очакват да ги изпитват и да им пишат оценки.

Съветът ни към родителите е да подготвят предварително децата си за двата теста, като наблегнат на факта, че целта им е да помогнат на преподавателите да ги опознаят и да подобрят собствената си работа, а не да ги оценяват.

Предварителната подготовка е особено важна, когато детето:

 • Е стеснително
 • Има затруднения с адаптацията в нова среда
 • Посещава лагер за пръв път
 • Е с начално ниво по английски език
 • Изпитва силна привързаност към семейната среда
 • Трудно общува с връстници или е от интровертен (затворен) тип.

Екипът на лагера е на разположение за допълнителни въпроси и/или разяснения по темата.

ЛЕТЕН ЛАГЕР 2024 0т 16-ти Юни до 7-ми Септември
Всекидневни активности в планината Преподаватели с роден английски език 4 часа дневно интерактивно обучение по английски език