Контрол и организация

Контрол и организация

img_9442

Интелигентно управление на малки конфликти и провинения между и от страна на лагеруващите деца

 • Основните ценности в Международен детски езиков лагер ЛъкиКидс са уважението към себе си и към другите, както и грижата за опазване на общата материална база.
 • При възникване на малки конфликти между децата екипът на лагера прилага различни методи, като винаги изслушва внимателно всички страни в конфликта.
 • При необходимост от налагане на санкция се прилага правилото тя да бъде реципрочна на провинението и в границите на разумното.
 • Наложената санкция задължително включва коригиране на последствията от нарушението, като понякога може да включва лишаване на детето от посещение на конкретна дейност.
 • Ако мениджърът на лагера прецени, че поведението на детето е в разрез с политиката на лагера и провинението му е голямо, той/тя може да наложи санкцията изключване от лагера ЛъкиКидс и връщане при родителите.
 • При провинение, чийто автор е неизвестен, не се налага колективно наказание, но това може да доведе до временна промяна в общите правила за пребиваване в лагера.

 

Отговорно поведение на екипа на лагера

 • Строго забранени за целия екип на езиковия лагер са тютюнопушенето и употребата на алкохол в работно време, в присъствието на деца и на територията на хотела, където е организиран лагерът.
 • Членовете на екипа са толерантни и не проявяват политически, идеологически или религиозни предразсъдъци, които биха могли да навредят на децата.

 

Контрол, наблюдение и анализ

 • Контролът по извършване на дейността на Международен детски езиков лагер ЛъкиКидссе извършва чрез ежедневно наблюдение и изготвяне на писмени доклади от мениджъра на лагера.
 • Всички инциденти или нередности, установени от екипа на лагера, се докладват незабавно на мениджъра на лагера, който има грижата да предприеме мерки за незабавното им отстраняване.
 • Всеки възникнал инцидент се разследва и анализира задълбочено с цел подобряване на бъдещите практики в лагера.
 • Родителите на децата, които са решили да посетят езиковия лагер ЛъкиКидс, както и преподавателите, аниматорите и персоналът на хотела са поканени да попълнят анкети и да споделят мнението си относно провеждания лагер. Анкетите са обект на задълбочен анализ с цел подобряване на прилаганите практики всеки следващ сезон.

Улеснено общуване с родителите

 • Мениджърът на езиковата ваканция гарантира, че всяко дете има възможност да общува със семейството си по телефона.
 • На децата се разрешава да ползват своите мобилни телефони всяка вечер от 20:30 до 22:00 ч.
 • Телефоните могат да бъдат използвани само в горепосоченото време(това обикновено изключва учебни часове, посещения, хранене, игри и вечерни занимания).
 • В случай на обективна необходимост всяко дете има възможност да поиска своя телефон извън посоченото време, за да свърже с родителите си.
 • В случай на неспазване на тези правила ползването на телефона от детето може да бъде временно ограничено.
 • Родителите разполагат с телефонен номер, на който могат да се свързват с мениджъра на лагера по всяко време.

Алкохол, цигари и забранени вещества

 • Употребата на алкохол, цигари, наркотици и други упойващи вещества е строго забранена по време на детски лагер ЛъкиКидс.
 • Екипът на лагера не допуска децата да посещават заведения, в които се консумира алкохол или се пуши.
 • Програмата на детската езикова ваканция е контролирана и е изцяло съобразена с възрастта на децата – всички дейности се извършват в здравословни обекти и далеч от места, в които се консумира алкохол или се пуши.
 • Тютюнопушенето е строго забранено на територията на апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс *****, включително и в помещенията, използвани от децата.
 • Екипът на езиковия лагер стриктно следи за ограничаване на достъпа на лагеруващите деца до бара на хотела.
 • Забранените от закона вещества, включително наркотични, са строго забранени.

При установяване на алкохол, цигари или забранени вещества у което и да било дете мениджърът на лагера може да прекрати неговия престой, както и да уведоми компетентните органи за това.

Направи запитване