Интелигентно управление на малки конфликти и провинения

Важно е да знаете, че:

 • Уважението към себе си и към другите е една от основните ценности в Международен летен детски езиков лагер LuckyKids.
 • При възникване на малки конфликти между децата екипът на лагера прилага различни методи за тяхното разрешаване, като изслушва внимателно всички замесени страни.
 • При необходимост може да бъде наложена санкция, която е пропорционална на провинението и в границите на разумното.
 • Санкцията задължително предвижда коригиране на последиците от неприемливото поведение и може да включва лишаване на детето от посещение на конкретна дейност.
 • Ако мениджърът на лагера прецени, че провинението е голямо и поведението на детето е в разрез с политиката на лагера, може да му наложи най-строгата санкция – предсрочно прекратяване на престоя и връщане у дома.
 • Когато е извършено нарушение, чийто автор остава неизвестен, не се прибягва до колективно наказание.
 • Системно нарушаване на установените норми на поведение могат да доведат до временна промяна в правилата на живот в лагера.

Отговорно поведение на екипа на лагера

kontrol-i-organizatshia

Важно е да знаете, че:

 • Употребата на алкохол и цигари в присъствието на деца, в работно време и в помещенията на хотела, използвани от лагера, е строго забранена за целия екип на LuckyKids.
 • Членовете на екипа на лагера са толерантни към различията и нямат политически, идеологически или религиозни предразсъдъци.

Контрол, наблюдение и анализ

Важно е да знаете, че:

 • Контролът по извършване на дейността на Международен детски езиков лагер LuckyKids се извършва чрез ежедневно наблюдение и изготвяне на писмени доклади от мениджъра на лагера.
 • Всички инциденти или нередности, установени от екипа на лагера, се докладват незабавно на мениджъра, който има грижата за незабавното им отстраняване.
 • Всеки възникнал инцидент се проучва и анализира задълбочено с цел подобряване на бъдещите практики в лагера.
 • Родителите/настойниците на лагеруващите деца, преподавателите, аниматорите и персоналът на хотела са поканени да попълнят анкета, в която могат да споделят мнението си относно лагера.
 • Анкетите са обект на задълбочен анализ с цел подобряване на цялостната организация на дейността.

Улеснено общуване с родителите

kontrol-i-organizatshia

Имайте предвид че:

 • Мениджърът на Международен детски езиков лагер LuckyKids гарантира, че всяко дете има възможност да общува със семейството си по телефона.
 • Лагерниците имат достъп до своите мобилни устройства всяка вечер от 20:30 до 22:00 часа.
 • При необходимост децата могат да поискат да се свържат с родителите си и по друго време, като за целта е необходимо да поискат разрешение от член на екипа на лагера, който ще прецени дали това е наложително.
 • Родителите разполагат с телефонен номер, на който могат да се свързват с мениджъра на лагера по всяко време, за да получат информация за детето/децата си.

Алкохол, цигари, забранени вещества

Относно тях е важно да знаете, че:

 • Програмата на Международен детски езиков лагер LuckyKids е контролирана и съобразена с възрастта на участниците, като всички дейности се провеждат в обекти без консумация на алкохол, цигари и други вредни вещества.
 • Лагеруващите деца нямат право да посещават заведения с консумация на алкохол, цигари и други вредни вещества.
 • Екипът на LuckyKids контролира спазването на забраната, включително следи за ограничаване на достъпа на лагерниците до бара на хотела.
 • Употребата на алкохол, цигари, упойващи, наркотични и други забранени от закона вещества е строго забранена на територията на апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс, в това число във всички помещения, използвани от децата.

ВАЖНО! При установяване на алкохол, цигари и/или забранени вещества у някое от децата мениджърът на лагера може да прекрати престоя му в лагера, както и да уведоми компетентните органи за това.

ЛЕТЕН ЛАГЕР 2024 0т 16-ти Юни до 7-ми Септември
Всекидневни активности в планината Преподаватели с роден английски език 4 часа дневно интерактивно обучение по английски език