Детски езиков лагер

Най-разпространените методи и система за преподаване на английски език за деца

Четенето, говоренето и писането на който и да е език, са практическите изяви на три от четирите основни компонента на езика. Или тези практически дейности спомагат за развитието не само на базовите знания по даден език, но и за цялостното му усвояване. За да разберем практическите дейности, първо трябва да се запознаем с основните понятия. Всеки език е съставен от четири основни компонента: фонология, семантика, граматика и прагматика. Развитието на четирите компонента става поетапно и постепенно от най-ранна детска възраст, когато езикът е майчин или, когато детето е поставено в пълноценната среда на конкретния език. Развиването на езика, в този случай, става съвсем естествено докатоЧетете Повече →

Polezno Priatno

Първата реплика, която изниква в съзнанието ми, когато чуя този въпрос: различават ли се уроците по английски език в лагера, спрямо тези в училище е – оооо, те нямат нищо общо. После се замислих дали всъщност е така? Когато говорим за уроците, урочните планове, методите, методиките, всички сме на ясно че те са толкова, колкото са учителите по света. Но какво ги обединява.  Когато си в училище, се движиш по конкретното планиране от конкретния учебник. В учебника се залагат конкретни теми и те имат конкретни теми и задачи. Учителят взима урока, развива урочния план със своята собствена креативност, добавя своето светоусещане и е готов заЧетете Повече →

Преди да отговорим на този въпрос може би е добре да се попитаме какво за нас означава напредък в езика? Дали това е по-висока оценка в клас, похвала от възрастен роднина или пък от преподавателя, или може би блестящо представяне на езиков конкурс, или пък просто практична употреба на езика, която искаме да видим?  По кои критерии измерваме напредъка зависи изцяло от нас. Ние в международен летен лагер ЛъкиКидс сме насочили усилията си към практичната част или се стремим да помогнем на децата да въведат познанията си по английски в употреба в ежедневието си.  Всяко дете има индивидуална характеристика. За всеки родител е важно даЧетете Повече →

В международен лагер ЛъкиКидс официалният говорим език е английски. Често родителите се питат как се случва комуникацията между екипа на лагера и децата, когато децата са начинаещи или не владеят достатъчно добре езика? Целта да общуваме само на английски език с децата е да успеем да създадем една изкуствена англиезична среда, в която детето да има възможност да отключи натрупан пасивен речников запас или да създаде директно активен такъв.   Стратегия означава, че ние целенасочено се стремим да ангажираме ума на детето в англоезични разговори през по-голямата част от денонощието. Дори и да е с приятели българчета, наличието на 1 член от екипа е достатъчно, заЧетете Повече →

ЛъкиКидс Лято 2019

Международен лагер ЛъкиКидс посреща средно между 250 и 450 деца годишно. Всеки нов сезон стартира с нови попълнения в екипа така, че да покрием увеличаващите се посетители. Стриктно спазваме изискването, заложено в правилника за вътрешния ред на лагера – на всеки 5 деца да има по 1 възрастен(за една група от 10 деца, се грижат 1 учител и 1 аниматор). По този начин гарантираме едно и също качество както при 10, така и при 60 деца в смяната. Пъстра и разноцветна палитра от лагерници ни посещава всяка година: по възраст пол интереси местоживеене националности и много други критерии и признаци. Лагерът е отворен и гостоприеменЧетете Повече →

Стратегиите за преподаване на чужд език могат да се отнасят към една от следните езикови области: Фонетика или науката за звуковете Морфология или науката за частите на речта Лексика или науката за думите Синтаксис или науката за строежа на изречението Стилистика или науката за подреждането на думите в красив и правилен текст.   Фонетични стратегии Започваме от фонетиката, тъй като звуковете са първите части на един език, с които се запознава всяко дете или начинаещ в езика.  Произнасяне на звуковете, както звучат  Една от най-успешните стратегии до този момент е тази, с която се учи произношението на звуковете, така както звучат в ежедневната ни реч.Четете Повече →

Оксфордски речник по английски | Lucky Kids

Могат ли да се похвалят децата с напредък в езиковото обучение след посещение на летния лагер Лъки Кидс? Резултат – език Всяко дете научава езика по различен начин. Някое вижда и запомня, друго чува и запомня, трето – визуализира и запомня, но всички деца учат през разбиране и чрез правене. Това е нашето предложение: ние заедно творим проектите, заедно ги създаваме от една крехка идея. Този процес на творчество, включва работа с езика в неговите най-финни детайли като работа със синоними, антоними, с граматически категории (времена) и още много други. Езикът се появява неочаквано и във всеки момент като съюзник. Необходимо е детето да направиЧетете Повече →

проекты делают дети

Полезно образование и забавление за децата Игрите Езиковото обучение и проектната работа В ЛъкиКидс езиковото обучение е организирано около проектни теми. Ние, професионалистите в лагера, внимателно избираме нашите теми. Необходимо е те да включват уникална идея, множество начини за проучване, ценни факти от познатия и непознатия свят, възможности за детско сътрудничество и неочаквани открития. Ето някои от тях: “Нашата планета Земя”, “Извънземните”, “Облеклото през вековете”, “Игрите” и много други.   Етапите на забавлението, наречено Проектна работа Въвеждането на темата Денят започва, децата са в така наречената класна стая – зала, в която има достатъчно визуални и дигитални средства, пособия за рисуване и творчество. Въвеждаме темата,Четете Повече →

Урок по английски

Фонетичната транскрипция предоставя начин за произнасяне на всички звуци за даден език, дава модела за тяхното звучене в различни комбинации с други звуци, “превежда” специфичните звукове на езика. 

Приета е единна фонетична азбука, която може да бъде използвана от учащите, с цел улеснение усвояване на произношението. 

Преди да се пристъпи към нейното използване е необходимо заучаването й, тъй като някои звукове имат специален знак, различен от буквения. Четете Повече →

English regular and irregular verbs

Каква част от английската граматика изучават децата по раздели и защо? Къде изпитват затруднения и как ги преодоляват? Английска граматика за деца в Лъки Кидс и методи на обучение В ЛъкиКидс, ние като професионалисти, разбираме значението на граматиката като много важна част от нашата програма. Ние, учителите избирамеразнообразни методи за преподаване на граматическия материал по интересен и леснодостъпен начин. Придържаме се към няколко принципа в нашето преподаване: постепенност спираловидност при надграждане на материала упражняване до пълно усвояване поправяне само при реално приложение на формите и структурите. В следващата част, предлагаме описание на преподаваната част от граматиката по време на нашия обучителен курс.   Ниво заЧетете Повече →