Детски езиков лагер

ЛъкиКидс Лято 2019

Международен лагер ЛъкиКидс посреща средно между 250 и 450 деца годишно. Всеки нов сезон стартира с нови попълнения в екипа така, че да покрием увеличаващите се посетители. Стриктно спазваме изискването, заложено в правилника за вътрешния ред на лагера – на всеки 5 деца да има по 1 възрастен(за една група от 10 деца, се грижат 1 учител и 1 аниматор). По този начин гарантираме едно и също качество както при 10, така и при 60 деца в смяната. Пъстра и разноцветна палитра от лагерници ни посещава всяка година: по възраст пол интереси местоживеене националности и много други критерии и признаци. Лагерът е отворен и гостоприеменЧетете Повече →

Стратегиите за преподаване на чужд език могат да се отнасят към една от следните езикови области: Фонетика или науката за звуковете Морфология или науката за частите на речта Лексика или науката за думите Синтаксис или науката за строежа на изречението Стилистика или науката за подреждането на думите в красив и правилен текст.   Фонетични стратегии Започваме от фонетиката, тъй като звуковете са първите части на един език, с които се запознава всяко дете или начинаещ в езика.  Произнасяне на звуковете, както звучат  Една от най-успешните стратегии до този момент е тази, с която се учи произношението на звуковете, така както звучат в ежедневната ни реч.Четете Повече →

Оксфордски речник по английски | Lucky Kids

Могат ли да се похвалят децата с напредък в езиковото обучение след посещение на летния лагер Лъки Кидс? Резултат – език Всяко дете научава езика по различен начин. Някое вижда и запомня, друго чува и запомня, трето – визуализира и запомня, но всички деца учат през разбиране и чрез правене. Това е нашето предложение: ние заедно творим проектите, заедно ги създаваме от една крехка идея. Този процес на творчество, включва работа с езика в неговите най-финни детайли като работа със синоними, антоними, с граматически категории (времена) и още много други. Езикът се появява неочаквано и във всеки момент като съюзник. Необходимо е детето да направиЧетете Повече →

проекты делают дети

Полезно образование и забавление за децата Игрите Езиковото обучение и проектната работа В ЛъкиКидс езиковото обучение е организирано около проектни теми. Ние, професионалистите в лагера, внимателно избираме нашите теми. Необходимо е те да включват уникална идея, множество начини за проучване, ценни факти от познатия и непознатия свят, възможности за детско сътрудничество и неочаквани открития. Ето някои от тях: “Нашата планета Земя”, “Извънземните”, “Облеклото през вековете”, “Игрите” и много други.   Етапите на забавлението, наречено Проектна работа Въвеждането на темата Денят започва, децата са в така наречената класна стая – зала, в която има достатъчно визуални и дигитални средства, пособия за рисуване и творчество. Въвеждаме темата,Четете Повече →

Урок по английски

Фонетичната транскрипция предоставя начин за произнасяне на всички звуци за даден език, дава модела за тяхното звучене в различни комбинации с други звуци, “превежда” специфичните звукове на езика. 

Приета е единна фонетична азбука, която може да бъде използвана от учащите, с цел улеснение усвояване на произношението. 

Преди да се пристъпи към нейното използване е необходимо заучаването й, тъй като някои звукове имат специален знак, различен от буквения. Четете Повече →

English regular and irregular verbs

Каква част от английската граматика изучават децата по раздели и защо? Къде изпитват затруднения и как ги преодоляват? Английска граматика за деца в Лъки Кидс и методи на обучение В ЛъкиКидс, ние като професионалисти, разбираме значението на граматиката като много важна част от нашата програма. Ние, учителите избирамеразнообразни методи за преподаване на граматическия материал по интересен и леснодостъпен начин. Придържаме се към няколко принципа в нашето преподаване: постепенност спираловидност при надграждане на материала упражняване до пълно усвояване поправяне само при реално приложение на формите и структурите. В следващата част, предлагаме описание на преподаваната част от граматиката по време на нашия обучителен курс.   Ниво заЧетете Повече →

Play and talk with echo метод

Основни методи, предимства, недостатъци и препоръки от преподавателите. Могат ли родителите да помогнат за това? Говорни умения на чужд език – основни методи на формиране и затвърждаване В началото на всяко езиково обучение е изключително важно да се формират стабилни говорни умения. С всички деца в ранна възраст е важно да се работи за създаване на говорни умения и затвърждаването им. Важно е да разберем че езиковото начало в моделите на ранната комуникация включва развитие на пет области на устния език: Фонология Синтаксис Семантика Морфология Употреба Всички тези части дават пълна представа за това как едно дете придобива все по-финни, причудливи и сложни говорни способности.Четете Повече →

English for Stuffing Children

Учат ли децата идиоми? Какъв вид идиоми се изучават и защо? Успяват ли децата успешно да ги употребяват в писмената и разговорната реч? Трудности при изучаването им и преодоляването им. Идиомите на английски език – значение и формиране Идиомът е обща дума или фраза с културно значение, което се различава от това, което биха предложили нейните съставни думи; т.е. думите заедно имат значение, което е различно от речниковата дефиниция на отделните думи. Съгласно друго определение, идиомът е речева форма или израз на даден език, който е уникален сам по себе си, граматически и семантично и не може да бъде разбран чрез индивидуалните значения на неговитеЧетете Повече →

Online applications for kids

Методи и техники за поддържане и подобряване на нивото след лагера В дългогодишната ми практика като преподавател по английски език, съм срещала разнообразни методи и техники за поддържане на нивото на езика. Ето методи и техники, който мога да препоръчам, тъй като ефективността им е доказана: Пътуване и престой в страна, в която се говори английски език Чрез посещение в чужда страна с говорим език – английски, детето директно може да приложи своите познания, да се среща с хора естествени носители на езика. Децата са любознателни по природа и често създават приятелства с лекота – в случай, че са в английско говоряща среда, те могатЧетете Повече →

Angliiski za nachinaeshti 3

Защо и как помагат упражненията за слушане на децата при обучението им по английски език?   Слушането – умение   Слушането е важно умение от нашия всекидневен живот. През целия си живот ние слушаме. Умение, което изисква дълга практика и затвърждаване. Особено важно е то да бъде формирано в детска възраст, тъй като тогава децата са най-възприемчиви към запаметяване на информация, която получават слухово.   Имитационни умения   Доказано е, че ние запомняме само 7% от информацията, която чуваме. Не такъв е случаят с интонацията и мелодията на езика, на които се учим още от най-ранно детство, както и по време на процеса на обучениеЧетете Повече →