Умения за невербална комуникация при децата

Какво представлява невербалната комуникация?
2024-05-23

От ранна детска възраст всички ние общуваме с близките и семейството си, с приятели, познати, след време и с колеги, та дори и с непознати. Много малък процент от това общуване е словесен.

Според проучвания по-голямата част от това, което човек предава чрез взаимодействие с другите, е инстинктивно и вродено или по-познато като невербална комуникация.

Какво представлява невербалната комуникация?

Невербалната комуникация представлява общуване чрез човешкото тяло, за да се изразят чувства и мисли или да се подсили съдържателната страна на информацията.

Казано по-прост начин – това е езикът на тялото ни. Чрез него него ние успяваме да покажем и разкажем какво чувстваме и мислим. Това общуване се осъществява чрез предаване на съобщения от различни части на тялото, пространственото поведение, гласа и външния ни вид. 

Невербалното общуване има прекалено съществени характеристики за разлика от речта. Около 80% от първоначалните впечатления на всеки човек са от невербални послания.

Ето и кои са основните характеристики на невербалната комуникация:

  • Тя е по-спонтанна, по-директна и обща.
  • Няма точен езиков еквивалент.
  • Присъства в много социално-психически механизми – подражание, заразяване, убеждаване и внушение.
  • Посланията от невербално естество се осъзнават и възприемат доста по-бързо от вербалните.
  • Много често невербалното общуване се предпочита поради очаквани неприятни последици от речевото действие.
  • В повечето случаи невербалната комуникация не се нуждае от мисловно задълбочение.

Естествено този вид комуникация има и своя недостатък, а именно това, че е ограничена при изразяване на многообразието от различните видове сигнали – преживяване, чувства и т.н.

 Какво представлява невербалната комуникация?

Какви са видовете невербална комуникация?

Има най-различни форми на невербална комуникация, които хората използват, за да изразят чувствата и намеренията си. Нека ги разгледаме по-обстойно в по-долните редове.

Език на тялото

При невербалната комуникация се използва физическото поведение (езика на тялото), което играе важна роля в разбирането и предаването на информация към останалите.

В него влизат жестовете, стойката на тялото, движението на очите и зрителен контакт, мимиките и физическото разстояние, тон на гласа, движения на тялото и изражение на лицето и много др. Но нека разгледаме някои от тях по-обстойно.

Жестикулиране

Жестикулирането с ръце успява да допълни самата дума, която човек изговаря. Освен това, жестовете могат да бъдат полезен контекст за това, което се говори, а и за самия говорещ. Жестовете с ръце доста често дават информация за емоционалното състояние на говорещия.

Например когато ръцете на човека, който говори, треперят повече от нормалното, това може да означава, че евентуално той е притеснен и разтревожен или лъже.

В друг случай пък, жестовете на ръцете придават идентично значение на изговорените думи на човека.

Използването на ръцете и главата по време на разговор на хората (често кимане или никаква реакция например) показва голяма част от състоянието на човека. От тях можете да разберете дали слуша или е разсеян, дали му е скучно и как се чувства – без да се налага използване на думи.

Стойка на тялото

Стойката на тялото може да определи степента на участие или внимание на човек по време на самия разговор. Човек, който стои неподвижно, изправен е или пък е наведен напред определено показва, че е фокусиран и ангажиран в разговора

Лошата поза и неспирното мърдане, от друга страна, затвърждават, че слушателят не е заинтригуван, а еотегчен от разговора.

Движение на очите

Зрителният контакт по време на разговор помага за по-добрата връзка между хората. Той показва интереса, вниманието и ангажираността на човек в дискусията, което от своя страна насърчава говорещия. 

Зрителният контакт и погледът са обект на много изследвания от години. С поглед човек може да изрази абсолютно всичко – порицание, упрек, похвала, предупреждение, одобрение, възхищение, изненада, гняв и много други нюанси на емоции, чувства и настроения.

Много често човек се опитва да разбере дали стоящият срещу него е честен или лъже. Постоянният нормален контакт с очите се приема много често като знак за това, че се говори истина. Трудно поддържаният очен контакт пък се възприема като един от показателите за измама или лъжа.

 Какво представлява невербалната комуникация?

Мимики

Както повечето хора са наясно, мимиките са тясно свързани с емоциите на човек. Те показват вашите мисли и са навярно най-големият невербален комуникатор в ежедневието на всекиго.

Ако например представяте нов продукт на клиент, но видът ви е страховит, погледът е притеснен, а контактът с очите липсва. Това със сигурност би довело до несигурност в клиента към въпросния продукт, който опрезентирате. 

Обаче, ако покажете истинска положителна енергия, ентусиазъм и имате зрителен контакт с човека, то вие със сигурност ще развълнувате и разбудите интереса му към продукта ви.

Защо е важно да се развива невербалната комуникация при подрастващите?

Развиването на добрата невербална комуникация при подрастващите е от изключително значение. Това е един добър начин и помощ да разберат собствените си емоции и тези на другите. Освен това несловесната комуникация ще засили и връзката ви с малчугана.

Топлите прегръдки, усмивките, мекият и благ тон, който използвате, подсилват посланието, че вие обичате рожбата си. Също така този вид комуникация може да бъде от помощ за развитие на взаимоотношения, поведение, способност за комуникация и житейски умения.

Ежедневната комуникация с детето ви може да подсили вашата връзка, както и неговите уменя. Тези умения могат да се моделират, когато се общува с другите, а ежедневната игра и семейните взаимодействия помагат допълнително.

Негативна несловесна комуникация

Негативната невербална комуникация с вашето дете може да му повлияе по лош начин. Пример за това може да бъде лошата връзка между вас и мъника, което определено през повечето време то ще идва от вас самите. 

В тази крехка възраст децата очакват излушване и търпение, както и активно разбиране на техните чувства от родителите. 

Ако детето ви говори, а вие не му обръщате внимание и го карате да изчаква, това може да изпрати съобщение към него, че на вас не ви пука, че не искате да прекарвате време с него или не го обичате.

Любящите, грижовни и топли отношения и са начина, по който ще си гарантирате доброто развитие на децата.

 Какво представлява невербалната комуникация?

Развитие на уменията за невербална комуникация при децата в детския лагер

Развитието на уменията за невербална комуникация при децата в детски летен лагер Лъки Кидс е от съществено значение за тяхното социално и емоционално развитие.

В лагера се насърчава активното участие в различни игри, дейности и интерактивни уроци, които подпомагат развитието на уменията за невербална комуникация. 

Чрез танци, драматизации, екипни игри и изразяване чрез мимика и жестове, децата учат да изразяват своите емоции, да разбират чуждите чувства и да се възприемат като част от групата.

Освен това, специално подготвени упражнения помагат на децата да развият умения за активно слушане, емпатия и възприемане на невербални сигнали от околните. Тези умения са от съществено значение не само в престоя им в лагера, но и за тяхното бъдещо социално и професионално развитие.

Често задавани въпроси

Как можем да помогнем на децата да развият емпатия чрез невербална комуникация?

Чрез обучение и упражнения, които насърчават осъзнаването и интерпретацията на невербалните сигнали, можем да помогнем на децата да развият уменията си за емпатия и разбиране на чуждите чувства и нужди.

Как можем да помогнем на децата да разберат значението на невербалната комуникация?

Можете да го постигнете чрез обучение и демонстрации, както и чрез упражнения за разпознаване на различни невербални сигнали по време на комуникация в най-различни ситуации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *