Какво е обратна връзка в комуникацията с детето

Какво е обратна връзка в комуникацията с детето
2024-05-27

Родителите са първият модел на комуникация за децата. Всички техни действия и реакции дават пример на подрастващите как да изразяват чувствата си и как да създават пълноценни отношения с другите.

Част от съзнателното взаимодействие родител-дете се отнася до споделянето на обратна връзка – предаване на информация, мнение или оценка, които имат за цел да възхвалят или подобрят поведение, дейност или изказване.

Каква е ролята на обратната връзка и защо е важна тя при комуникацията с детето

Обратната връзка прави комуникационния процес двупосочен и дава информация за неговата ефективност. Тя позволява да бъдат направени корекции в посланието и неговото възприемане. Може да бъде положителна и отрицателна, но каквато и да е, важното е само едно. А именно, че тази връзка помага на хората да разберат какво работи добре за тях и какви подобрения могат да постигнат, ако имат необходимост от това.

Що се отнася до децата, даване и получаване на обратна връзка в периода на израстването значително улеснява начина им на взаимодействие със света. Този тип комуникация има ключова роля за тяхното развитие. 

Още от малки, те поставят основите на своето разбиране за себе си и заобикалящата ги среда. Учат се да подобряват социалните си умения и да се адаптират към различни ситуации. Това е важен период, тъй който личността им се формира, наравно с техните възприятия.

Какво е обратна връзка в комуникацията с детето

Обратната връзка е важен елемент от общуването с едно дете, защото:

  • Улеснява разбирането – то получава информация за това какво е правилно и грешно, което му помага да осъзнае какво се очаква от него и как да постъпва в бъдеще.
  • Подпомага развитието – обратната връзка дава на детето реална представа с какво се отличава и какво трябва да промени, с което подкрепя емоционалното и социалното му развитие.
  • Мотивира – позитивната обратна връзка носи увереност и подсилва стремежа на детето към постигане на успехи.
  • Създава връзка – изразяването на обективно мнение укрепва връзката на детето с неговото обкръжение, като създава взаимно разбиране и уважение.

Даването на обратна връзка трябва да е съобразено с възрастта и индивидуалното развитие на детето, за да бъде максимално ефективна. 

Как обратната връзка подпомага позитивната комуникация с децата

Децата се чувстват важни и разбрани, когато получават обратна връзка след внимателно изслушване и възприемане на техния проблем. Това създава условия за позитивна комуникация, която е базирана на доверие между тях и събеседника им.

Тя им дава възможност без притеснения да споделят своите мисли, чувства и идеи. Помага им да развият умения за самоконтрол и справяне с емоциите. Убеждава ги, че техният глас е чут и оценен, което ги прави по-сигурни в себе си и ги мотивира да помислят над своите възможности.

Какво е обратна връзка в комуникацията с детето

Позитивното общуване и даването на конструктивна обратна връзка повдига самочувствието на децата и подкрепя тяхното самоусъвършенстване, което е от съществено значение за емоционалното и социалното им развитие.

Типове обратна връзка 

По своя характер този вид комуникация се дели на позитивна (похвала) и негативна (критика). 

Първата може да изрази подкрепа, потвърждение, благодарност. Тя дава добър отзив за качествата и действията на събеседника. Втората посочва грешки и противоречия, изразява несъгласие и дава яснота какво трябва да се подобри или допълни.

Какво е обратна връзка в комуникацията с детето

Обратната връзка може да бъде устна или писмена, както и индивидуална или групова. Често се дава на служителите в дадена фирма по време на работния процес, за да отрази техния напредък, забавяне и начин на изпълнение на задачите.

Условно може да се раздели и на формална и неформална. Първата идва от авторитетен източник, като ръководител, мениджър, директор, учител. Неформалната се представя от колега в работата, приятел на детето от училище или член на семейството.

Влияние на обратната връзка върху поведението на детето

Обратната връзка утвърждава желаните модели на поведение при децата. Тя им помага да разберат какво се очаква от тях и какво трябва да коригират и подобрят. Това има важно значение за тяхното интелектуално развитие, тъй като ги учи как да формират пълноценни връзки с околните и да се адаптират към установените обществени норми.

Когато на детето е дадена положителна обратна връзка, то се мотивира да продължи със своето държание, именно защото получава одобрение. По този начин осъзнава, че неговите действия са важни и ценени от околните, а това е нещо, което го прави по-уверено и повдига самочувствието му.

Отрицателна обратна връзка се дава на детето при нежелано поведение. Тя не бива да бъде отправяна обвинително, а градивно. Чрез нея детето получава информация какво е правилно, разбира последиците от своите действия и намира начин да ги поправи.

Какви са ефективните техники за подобряване на обратната връзка

За децата е важно обратната връзка да бъде позитивна и да дава идеи за подобрение. Често обаче те не възприемат напълно това, което възрастният се опитва да каже. Проявяват негативна защитна реакция и не се поддават на напътствия.

Какво е обратна връзка в комуникацията с детето

За да се справите с тези предизвикателства, е нужно да подходите с отношение и разбиране към тях.

Представяме ви някои техники за ефективна обратна връзка:

  • Бъдете ясни и конкретни – децата предпочитат обяснения, които се отнасят директно до тях и техния опит и са подкрепени с конкретни примери.
  • Проявете емпатия – чрез приемане на емоциите им, децата се чувстват разбрани и мотивирани, с което по-лесно възприемат комуникацията и си взимат поука.
  • Слушайте активно – покажете готовност да изслушате докрай детето и да приемете неговата гледна точка, без да го прекъсвате.
  • Обмислете внимателно думите си – какво точно искате да кажете, какво целите, ще бъде ли продуктивно, както и задайте подкрепящи въпроси относно притесненията и нуждите на детето.
  • Подобрете баланса в отношенията – превърнете критиките в насърчителни и градивни напътствия, които вдъхновяват детето към промяна.

Прилагайте обратна връзка последователно и систематично. Това помага на децата да установят кое е желаното поведение и да го повтарят. За да направите този процес по-забавен и лесно възприемчив, може да използвате визуални средства като рисунки, снимки, графики.

Друга ефективна техника за даване на обратна връзка е да изразявате своето мнение само, когато сте сами с детето, а не в присъствието на други хора и особено негови връстници. В обратния случай има опасност подрастващият да приеме комуникацията като атака и никога да не я възприеме конструктивно.

Показвайки вяра в децата за това, че могат да се справят и дискутирайки проблемите им, вие ги вдъхновявате към саморазвитие и положителни резултати.

Принципи на общуване със и между децата в летен лагер LuckyKids

Международният детски лагер LuckyKids е подходящ за деца от 5 до 14 години, които искат да прекарат ваканция сред природата, съчетана с изучаване на английски език. Лагерът предлага програма, в която учебните занимания се допълват от разнообразни активности за изживяването на едно истинско лятно приключение.

Начинът на общуване с децата и безопасната и подкрепяща среда, им дават чувство на сигурност и комфорт през целия престой. Екипът се стреми активно да изслушва всяко едно от тях и да проявява интерес към мнението и чувствата им. Насърчава ги да работят заедно, да приемат и уважават различията помежду си и взаимно да се подкрепят за всичко.

От своя страна децата се научават да изразяват емоциите и идеите си свободно и да създават стабилни взаимоотношения едно с друго. Така развиват основни социални умения, които ще им бъдат полезни през целия живот.

Често задавани въпроси

Коя обратна връзка е ефективна?

За да бъде ефективна, обратната връзка трябва да бъде конструктивна и ясна и да включва позитивни аспекти, които да подчертаят силните страни на детето.

Как да научите детето да дава обратна връзка на другите?

Създайте комфортна и непринудена среда, в която децата да се чувстват сигурни да споделят. Бъдете активни слушатели на проблемите им, поощрявайте ги и подкрепяйте техните опити за самооценяване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *