Езиково обучение

Комбинацията между ефективно чуждоезиково обучение и пълноценни летни забавления звучи по-лесно постижима на теория, отколкото на практика. Нещо повече – задачата обикновено се усложнява толкова повече, колкото спада възрастта на малките посетители. Ето защо, екипът на летен детски езиков лагер LuckyKids в Банско си поставя амбициозна задача. А именно – да съчетае най-иновативните методи заПовечеMoreБолееMai mult

Детски езиков летен лагер

За много родители изпращането на детето на летен лагер е съпроводено с десетки въпроси, колебания и съмнения. Това е абсолютно нормално, особено ако на детето ви предстои да посети детски летен лагер за първи път. Разбира се, най-правилният избор винаги остава информираният избор. Предварителното проучване на принципите и условията на различни лагери може да дадеПовечеMoreБолееMai mult

LuckyKids Camp

Социализацията, пълноценното прекарване на времето и образователното развитие на децата през лятото е предизвикателство за много родители. Може да се окаже трудно да жонглирате със служебни задължения, планиране на времето и организация на подобаващи приключения в продължение на месеци. И тук идват на помощ детските летни лагери, които предлагат различни занимателни дейности за деца вПовечеMoreБолееMai mult

Интерактивно обучение по английски в Lucky Kids

Ако децата ви учат английски, за тях би било много полезно да им осигурите възможност да практикуват езика в англоезична среда. За целта не е необходимо да излизате зад граница – просто ги запишете в международния детски езиков лагер LuckyKids в Банско през ваканцията. Това е лагер с обучение по английски език за деца от 5 доПовечеMoreБолееMai mult

english-tests

Обучението по английски език може да бъде скучно и монотонно, когато се прилагат методи, основани на безкрайно повторение и наизустяване. За съжаление, в много езикови училища и лагери все още се прибягва до затормозяващи и неефективни подходи. Една от причините за това е погрешното схващане, че ученето е тежко и сериозно по природа и че щомПовечеMoreБолееMai mult

Децата, които се записват в Международен детски езиков лагер LuckyKids, идват от различни държави и култури, имат различен цвят на кожата, различно възпитание, вярвания и житейски опит. Екипът на лагера се справя успешно с това предизвикателство, като прилага методи и подходи, с които насърчава: Опознаването и приемането на различията Любопитството към чуждите традиции, обичаи, битПовечеMoreБолееMai mult

Що е то – адаптация? Адаптацията е начин на оцеляване и всички ние го знаем от първите ни уроци по биология за оцеляване на видовете. Значението на думата е – биологичен механизъм, чрез който живите организми/хората се приспособяват към нова среда или се нагласят към вече съществуващата, но променена среда.  Адаптацията в организирани места катоПовечеMoreБолееMai mult

Добродетелта означава морално превъзходство в действията и поведението на човек. Първият откривател на понятието “добродетел” е Аристотел.  В своята Никомахова етика, той обяснява, че добродетелта е средното положение между два лоши начина на постъпване – важното е да се намери правилния баланс между тях, да няма нищо прекалено.  Различните религии включват добродетели. Християнството определя добродетелитеПовечеMoreБолееMai mult

English lesson in LuckyKids

Постиженията на децата в езиков лагер ЛъкиКидс В летният езиков лагер ЛъкиКидс, нашите деца, се обучават непрекъснато по време на престоя си. Едната страна е ученето на английски език, което разширява езиковия им запас, прави ги уверени да общуват свободно на чужд език, дава им много нови граматични и синтактични структури, за да боравят сПовечеMoreБолееMai mult

ЛъкиКидс Лято 2019

Учене за цял живот  – нашето най-важно постижение В училище отиваме, за да следваме традицията, да получим образование, да намерим приятели, да станем по-способни, по-уверени, по-независими.  Ученето винаги е било описвано като труден, но отблагодаряващ се процес. На това са ни учили нашите родители и вероятно това ще предадем на нашите деца. Има обаче нещоПовечеMoreБолееMai mult