Какво е емпатия и как децата се учат на нея

Две момиченца се прегръщат усмихнати
2024-05-17

Емпатия е умението да се поставяме на мястото на другите и да съпреживяваме техните чувства и емоции. От голямо значение за развитието на децата е от ранна възраст те да бъдат възпитани на съчувствие и разбиране към хората, с които общуват.

В следващите редове ще ви запознаем отблизо с емпатията и всички ползи, които тя носи в изграждането на характера. Също така ще разгледаме и начините, по които тя се възпитава у децата, както и примерите, подпомагащи нейното лесно възприемане.

Какво е емпатия и как децата се учат на нея

Какво е емпатия и каква е нейната роля в човешките взаимоотношения

Възпитаването на емпатия и съпричастност е важно за правилното психологическо развитие. Ключът е в способността децата да се поставят на мястото на другия, да приемат възгледите и разбиранията му.

Често срещана ситуация в семейства с повече от едно дете е, по-голямото от децата да вземе играчката на по-малкото и то да се разплаче. В такива моменти, ролята на родителите е да подходят спокойно и с разбиране. Важно е да му се обясни ясно защо постъпката му е нередна и как да се поправи.

С даването на примери за подход към ситуацията, вие възпитавате детето да се поставя на мястото на друг човек. Така му помагате да разбере колко важно е да умее да погледне нещата от гледната точка на хората, с които общува.

Когато проявяват емпатия и разбиране, децата подобряват уменията си за общуване. Съпричастността е в основата на разбирателството, подкрепата и помощта, които те да дават на другите при нужда.

Две деца проявяват емпатия по време на игра

Какви са видовете емпатия 

Емпатията се дели на три вида. Във всекидневието си, ние постоянно се сблъскваме с възможности да прилагаме всеки един от тях.

Това са основните три типа емпатия:

 • Когнитивна – характеризира с разбирането и приемането на различни от нашите гледни точки и разбирания. Това ни позволява да съпреживеем чувствата на някой друг и да ги приемем. По-горе ви дадохме пример с две деца и тяхната играчка. В този случай, когнитивна емпатия ще се прояви, ако по-голямото дете разбере защо по-малкото се е натъжило.
 • Емоционална – това е способността да се поставим изцяло на мястото на другия и да преминем през всичко, което той преживява. Сигнал за емоционална съпричастност в примера с децата и играчката би бил, ако по-голямото дете се почувства тъжно, защото е натъжило по-малкото.
 • Състрадателна –  тук се включва не само дълбокото разбиране на чувствата и преживяванията на другите, но и оказването на помощ и подкрепа в трудни моменти. Състраданието ни мотивира да действаме в полза на другите. Отново ще използваме ситуацията с двете деца. Ако голямото дете се постави на мястото на малкото и върне обратно играчката, това би било проява на състрадание.

И трите вида емпатия са от значение за изграждането на характера на децата, затова е важен и примерът, който родителите и възпитателите дават. Без правилния пример, децата няма как да развият чувство за съпричастност у себе си.

Две момиченца се прегръщат усмихнати

Как се развива емпатията в детска възраст

Както споменахме и по-рано, за да се възпита емпатия в децата, от голямо значение е средата, в която те израстват. Т.е., ако родителите помагат и разбират останалите, малките ще правят същото.

Според изследване на Мичиганския университет, от 14-месечна възраст подрастващите копират всичко, което видят по телевизията или в дома си. В повечето случаи поведението им е отражение на нашето.

Ето и уменията, които притежава един емпат:

 • Разбиране, че всеки има индивидулност и свои виждания за света.
 • Осъзнаване, че хората имат различни чувства и емоции от нашите собствени.
 • Разпознаване на основните емоции, които изпитват хората – страх, щастие, изненада и др.
 • Възможност да се поставим на мястото на другите и да преживяваме чувствата им заедно с тях.
 • Способност за откриване на точния отговор, който да посрещне емоционалната нужда на събеседника.

Най-лесният начин да помогнем на детето си да разбере емпатията, е като създадем среда, в която се чувства разбрано, прието и спокойно. То трябва да може свободно да изразява себе си и емоциите си и да знае, че ние сме насреща и го приемаме. Освен това е добре детето да бъде свидетел на нашите загриженост и съчувствие към другите хора и животни.

Това, с което да бъдете най-подготвени е търпение. Емпатията не е умение, което може да бъде придобито веднага. Нужни са разговори, примери и спокойна атмосфера, в която детето да се научи да проявява разбиране както към себе си, така и към околните.

Две сестри правят сърце с ръцете си

Възпитаване на емпатия в детски летен лагер LuckyKids

В детски летен лагер LuckyKids вярваме, че емпатията е в основата на разбирателството между хората. Тя е нужна за изграждането на морал, чисти взаимоотношения, любов и уважение. Една от целите, заложени в програмата на лагера, е развитието на тези ценности и поощряването им.

Това се постига с помощта на опитните ни педагози и груповите дейности, които те организират. В LuckyKids активностите са много и разнообразни. Там децата ще играят ролеви игри и ще участват в екипни проекти и състезания. Всичко това ще ги научи на работа в екип, споделяне и грижа за връстниците.

Част от дейностите в лагера са следните и развиват различни умения у децата:

 • Изкуство – помага за развитието на въображението и свободното изразяване на емоциите;
 • Спорт – развиват се умения за работа в екип и разрешаване на конфликти;
 • Танци – повишават дисциплината, артистичността и самочувствието;
 • Драматични игри – те подобряват комуникативните умения и емпатията, тъй като в тях участват чувства и емоции на персонажите, в които се въплъщават.

Лагерът се стреми да възпитава децата така, че те да се превърнат в успешни, талантливи и емпатични възрастни. LuckyKids е мястото, на което ученето, забавленията и новите приятелства вървят ръка за ръка.

Две сестри правят сърце с ръцете си

Често задавани въпроси

Как децата показват емпатия?

Емпатията е способността да изпитваме съчувствие и да разбираме другите. Децата я проявяват чрез споделяне на играчките си и успокояване на разстроено другарче. Те не се сърдят на връстниците си, а ги разбират.

Как можем да насърчим съпричастността при децата?

Най-основното, което можем да направим, е да даваме примери за емпатично поведение. Това включва да показваме съпричастност и да приемаме различията, които всеки има. Децата наблюдават нашите действия и ги повтарят в ежедневието си.

Може ли детето да бъде научено на емпатия?

Да, децата се научават на емпатия, тъй като тя не им е вродена. Ако ние възрастните се отнасяме с грижа и разбиране към останалите, децата също ще попият тези качества от нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *