Какво е асертивност и как се възпитава

Какво е асертивност и как се възпитава
2024-05-20

Съществува ли комуникация, в която всички участници се чувстват признати и удовлетворени? Това е въпрос с особено значение за всяка социална среда. Подобно общуване изисква разбирателство, търпение и уважение, съчетани с взаимно ясно изразяване и внимателно изслушване.

Усъвършенстването на тези комуникационни умения са ключови за всяко личностно израстване и за постигането на баланс в отношенията между хората.

Какво е асертивност и важно ли е това социално умение за децата?

В сферата на комуникацията съществуват четири типа поведение. Това са агресивно, пасивно, пасивно-агресивно и асертивно поведение. Последното е добре познато в психологията, където се разглежда като важен елемент в общуването и взаимоотношенията. 

То дава способността на индивида да се изразява по-уверено и да общува конструктивно и уважително. Така се стига до известното за асертивност значение – вид социално умение, чрез което човек се себеутвърждава, без да погазва чувствата и правата на другите хора.

Асертивната комуникация е свободна и честна. Тя е свързана с изразяването на ясна позиция и с необходимостта да се поставят граници в отношенията. Освен това, тя предполага и активно изслушване на събеседника и съобразяване с неговите мисли и виждания. 

Когато демонстрирате асертивно поведение, вие показвате готовността си да допуснете и уважите различните гледни точки.

Асертивният човек притежава следните качества:

  • Приема чуждите нужди за не по-малко важни от своите;
  • Отстоява себе си, без да наранява отсрещния;
  • Отнася се с внимание и изслушва, без да прекъсва;
  • Поема отговорност за своите мисли и действия;
  • Поставя ограничения, когато усети необходимост от това;
  • Не се чувства зависим от одобрението на другите хора.

Това, оказва се, са много ценни житейски умения. Развитието им започва още от първите детски години. Изключително полезни са по време на израстването, когато дават увереност на децата в комуникацията и ги правят по-способни в справянето с конфликтни ситуации.

Чрез тях те се учат да оценяват своите събеседници като отделни личности, както и да изразяват мнение без да опонират и обиждат.

Ето защо асертивността е толкова важна за децата – тя може да им помогне да се превърнат в емоционално интелигентни възрастни хора.

Какво е асертивност и как се възпитава

Какви са ползите от асертивността в различни житейски ситуации

Асертивните хора са способни плавно да преминават през трудни ситуации и да използват различни техники за справяне със стреса. Те се сблъскват с много по-малко конфликти, което влияе върху качеството им на живот. 

Освен това, те се стремят към задоволяване на нуждите си, което предполага по-малко тревоги и психично натоварване. Това е една от причините владеенето на асертивност и асертивно поведение да бъде в полза на градивните и печеливши начинания, които поемат.  

Този вид общуване помага в много аспекти от ежедневието – личен живот, работа, образование, свободно време. Асертивните хора изграждат здрави връзки с околните и притежават завидни увереност и самочувствие. Те използват енергията си там, където смятат, че е нужно и упражняват контрол над собствените си действия. 

Тези качества им дават възможност за личностно израстване, което от своя страна носи множество ползи в различни житейски ситуации.

Асертивните хора имат голям принос за хармоничните семейни взаимоотношения. Те насърчават свободния диалог в семейството и се стремят към взаимно разбирателство. С това дават добър пример на подрастващите поколения.

Учейки се на подобен вид общуване, децата придобиват увереност да се справят с всяка ситуация, в която попаднат. Като ученици, те се ангажират повече в учебния процес и постигат по-добри резултати. Умеят да се включват активно към дискусии, отговарят на въпроси и не се страхуват да потърсят помощ, когато им е необходима

Какво е асертивност и как се възпитава

Ефективната комуникация помага на децата да израснат като възрастни хора, които с лекота постигат успехи в работата. Те могат да решават проблеми от различно естество и да намират положителното във всяка ситуация. 

Те ценят времето си, не подлежат на манипулации и твърдо застават зад своите възгледи. Това са индивидуални способности, които всеки работодател ще оцени високо.

Как да научим децата да бъдат асертивни

В опознаването на света децата се сблъскват с различни ситуации, които провокират всякакви чувства у тях. Често обаче те не могат да ги дефинират и опишат. 

Разпознаването на собствените емоции е в основата на асертивното поведение. Ето защо е важно децата да усвоят способността сами да определят своите усещания и да обясняват точната причина за тях. 

Това става с помощта на навременни разговори и взаимно споделяне. Назовавайки и описвайки собствените си емоции ясно и конкретно, вие учите децата да правят същото.

Изразяването на чувствата по конструктивен начин също е полезно за емоционалното израстване на децата. Но какво означава това? За да се комуникира асертивно, не е достатъчно само определянето на емоцията и нейния източник. Важно за децата е да разберат как най-правилно да постъпят в дадена ситуация или да премислят как са могли да реагират в изминала вече такава.

За това помага поставянето на ясни принципи и морални норми. Личният пример също е от съществено значение. Ако вие реагирате агресивно, обиждате и удряте, то е напълно възможно децата да реагират по същия начин към своите връстници.

Асертивното поведение е тясно свързано и със способността на децата за вежлива и непровокативна комуникация. Важно е да могат да описват резултатите от действията на техния събеседник, без пряко да го обвиняват за тях и без да преувеличават. Това води до бързо и безопасно разрешаване на спора. Подобно общуване в семейството допринася децата да изпитват уважение към другите и към себе си.

Съществуват много ролеви игри за асертивност, които могат да се провеждат вкъщи или в училище. Чрез тях децата се поставят в различни роли и сценарии, водят дискусии и решават проблеми. По този начин се учат да постигат баланс в отношенията си и да подобряват стила си на комуникация.

Освен всичко изброено, децата трябва непрекъснато да разширяват мирогледа си с нови изживявания. Натрупването на житейски опит и опознаването на различни среди и култури, ще им помогне за създаването на пълноценни връзки и лесна адаптация към различни обстоятелства.

Какво е асертивност и как се възпитава

Стратегии за развиване на асертивно поведение в детски лагер Лъки Кидс

LuckyKids е международен детски лагер, който предоставя възможност на децата да учат английски език, докато се забавляват. Всяка дейност е планирана така, че да подпомогне тяхното развитие – не само езиково, но социално и емоционално.

Лагерът предлага интерактивни образователни програми, които стимулират децата да се ангажират с учебния процес. В допълнение към това, те имат богат избор от забавления и активности, в които да развиват своите интереси и таланти и да създават нови приятелства.

Какво е асертивност и как се възпитава

Част от тези активности са преходи в планината, екскурзии, ролеви игри, готварство, различни видове спорт като плуване, колоездене, федербал и други. Освен това, лагерът създава обстановка, при която децата работят заедно, споделят идеи и се запознават с връстници от други народности.

Разнообразните дейности ги учат на търпение, сътрудничество и поемане на отговорност. Те стават по-решителни и лесно се справят с предизвикателствата. Усвояват умението да отстояват себе си без да се налагат над останалите. Сблъсъкът им с различни култури помага да развият толерантност и разбиране към непознатото. 

Ето как подобен тип социално взаимодействие възпитава в подрастващите много от качествата, които един асертивен човек притежава. 

Често задавани въпроси

Кои са основните техники за асертивно поведение?

Да бъдеш асертивен означава да подбираш хората, с които общуваш и да не се поддаваш на манипулации. Трябва да правите компромиси, но не за сметка на личното ви удовлетворение. Развивайте постоянно своите таланти, приемайте критиката и подхождайте доброжеталено към всеки. Не прескачайте себе си във вземането на решения. Важно е да се чувствате добре, но това се отнася и за всички други хора около вас.

Защо асертивността е важна за развитието на децата?

Чрез развитие на асертивност децата може да се научават как правилно да изразят себе си и чувствата си пред другите. Това им помага в различни житейски ситуации, развива социалните им умения, прави ги уверени и способни да постигат своите цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *