Социалните умения са изключително важни за емоционалното и релационното развитие на децата, тъй като благодарение на тях те могат да установяват междуличностни отношения и да се вписват в социума.

Това са умения, които не са вродени, а трябва да бъдат развити, поради което от Международен езиков лагер LuckyKids наред с интензивното обучение по английски език за деца отделяме внимание и на развитието на социалните умения на децата.

Social skills

Какво представляват социалните умения и какво включват?

Този вид умения, понякога наричани междуличностни умения, представляват вербален и невербален набор от компетенции, които ни позволяват да взаимодействаме и общуваме с другите.

Основните социални умения при децата включват:

 • Комуникация: Това е едно от основните социалните умения, което позволява на децата да изразяват свободно мислите си, да обменят идеи и да развиват умения за разговор и активно слушане.
 • Емпатия: Емпатията е умение, което помага на децата да разбират чувствата и емоциите на другия, да проявяват загриженост и да зачитат границите и личното пространство.
 • Сътрудничество: Развиването на това социално умение на децата ги учи да работят заедно в екип, да си помагат, подкрепят и споделят. Сътрудничеството също така развива у тях търпение и ги учи да спазват правила.
 • Разрешаване на проблеми: Несъгласията и недоволството са често срещани при децата, особено когато се учат да работят заедно. Развиването на умението за управление и разрешаване на конфликти им помага на идентифицират източника на конфликта и да откриват начин за разрешаването му.
 • Уважение и толерантност към другите: Усъвършенстването на това социално умение от най-ранна възраст помага на малчуганите да приемат другия какъв какъвто е, насърчава емпатията и ги учи да уважават мнението и достойнството на другите.

Към социалните умения трябва да добавим още самоконтрол, асертивност, обноски и етикет, търпение и други меки умения, които помагат на децата да се превърнат в стойностни и достойни млади хора.

Методи за развитие на социални умения в LuckyKids

В летен езиков лагер Лъки Кидс отделяме специално внимание върху развитието на социалните умения на децата, като прилагаме иновативни и признати в цял свят методи.

Ролеви игри

По време на ролевите игри децата се поставят в различни житейски и социални ситуации, в които трябва да открият най-добрия начин за взаимодействие и комуникация с другите.

По този начин малките лагерници не само развиват речниковия си запас и подобряват комуникационните си умения, но и се учат да си сътрудничат, да работят в екип, да си помагат и да вземат решения.

Групови дейности

По време на лагерните смени, лагерниците се включват в различни игри и задачи, които изискват да си сътрудничат и да работят в екип, ако искат да успеят.

Работата по образователни проекти, както и участието в активности на открито като спорт, планински преходи, плуване и други стимулира взаимопомощта, емпатията и уважението между децата.

Творчески и образователни дейности

От Лъки Кидс залагаме много на участието на децата в различни творчески дейности като музика, театрално изкуство и изготвяне на арт проекти. Причината е, че те учат децата да уважават мнението на другите, да разбират чувствата и емоциите им и стимулират начина им на изразяване.

По време на лагера малчуганите взимат участие и в състезания, дискусии и дебати, което пък им помага да развият умения за говорене, ясно изразяване и защитаване на различни тези пред публика.

Social skills

Спецификите на социализацията в многоезикова и мултикултурна среда

Едно от нещата, които отличават Международен езиков лагер LuckyKids е неговата многоезикова и мултикултурна среда.

Това не само подпомага развитието на социални умения при децата, но им предоставя необходимите инструменти за ефективна социализация, личностно израстване и способността да се впишат бързо и лесно мултикултурна среда.

Често задавани въпроси

Кога децата започват да развиват социални умения?

Според редица проведени проучвания и изследвания, децата започват да развиват социални умения в ранна възраст. На 2-годишна възраст малките развиват способност да играят с другите и да споделят играчки, на 3 години развиват умения за спазване на правила.

След четвъртата си година вече развиват способност да разпознават емоциите на другите и да изпитват емпатия, а на 5 – 6 годишна възраст вече са готови да работят в екип, да решават проблеми и да създават трайни приятелства.

Защо обучението в социални умения е важно за децата?

Социалните умения са много важни, тъй като помагат на децата да създават междуличностни отношения, да проявяват разбиране, търпимост и емпатия към другия.

Тези умения са основата, върху която едно дете може да се развие като достоен и гражданин на света.

Какви са социалните умения, които децата могат да развият в летен лагер Лъки Кидс?

Има различни социалните умения, които малките лагерници успешно развиват по време на престоя си в нашия лагер.

Включително:

 • Споделяне;
 • Емпатия;
 • Активно слушане;
 • Сътрудничество;
 • Уважение към другите;
 • Благодарност;
 • Самоконтрол.

По време на лагерните смени от езиков лагер LuckyKids се стремим да създадем атмосфера, която да формира успешни, комуникативни и толерантни млади хора.