Публичното говорене, често наричано ораторско изкуство е важно умение, което надхвърля възрастовите бариери.

Развиването на това умение у децата може да допринесе за тяхното личностно израстване, да ги направи уверени и спокойни пред публика и да им даде основата, върху която да изградят бъдещата си успешна кариера.

Ето защо, в програмата на Международен езиков лагер LuckyKids един от ключовите елементи, на който отделяме специално внимание, е обучението в презентационни и ораторски умения.

Cognitive skills

Какво представляват ораторските умения и какво включват?

Публичното говорене е съвкупност от ораторски и презентационни умения, които помагат на децата да се изразяват ясно и да задържат вниманието на аудиторията (публиката), за да предадат своите идеи по завладяващ и интересен начин.

Това са комплексни умения, които включват следните елементи:

  • Основни техники за устна комуникация: контрол на интонацията на гласа и темпото на речта;
  • Вербална яснота: умение за изразяване и изказване на мисли по ясен и разбираем за хората начин;
  • Управление на стреса и емоциите;
  • Невербална комуникация: използване на жестове, мимики и зрителен контакт с аудиторията;
  • Структуриране и изграждане на речта;
  • Техники за визуално представяне;
  • Умение за управление на въпроси и отговори и други.

Методи за развитие на ораторски и презентационни умения в LuckyKids

В езиков лагер Лъки Кидс прилагаме разнообразни методи за развитие на ораторски умения и обучение в презентационни умения на децата.

Работа по проекти и презентацията им

По време на лагерните смени, децата работят по реални проекти и ги презентират пред публика.

По този начин, малките лагерници не само обогатяват речниковия си запас по английски език и развиват комуникационните си умения, но и значително подобряват уменията си за публично говорене.

Участие в дебати и дискусии

Организирането на дебати, дискусии и състезания по красноречие насърчават децата да усъвършенстват своите умения в ораторското изкуство в конкурентна, но едновременно с това подкрепяща среда.

Участието в подобни дебати изгражда увереност и помага на малчуганите да развиват и усъвършенстват своята артикулация и стила си на представяне пред аудиторията.

Интерактивни дейности и ролеви игри

По време на престоя си в детския езиков лагер Лъки Кидс децата вземат участие в разнообразни дейности като групови дискусии, ролеви игри, сесии за разказване на истории и импровизирани упражнения за говорене.

Докато се забавляват в приятелска и неформална среда, малките развиват не само комуникационните и ораторските си умения, но и своите артистични умения и компетенции.

Oratory skills

Значение на уменията за публично говорене в развитието на детето

Овладяването на ораторското изкуство играе важна роля в развитието на детето по няколко основни начина.

Изгражда и подобрява увереността и самочувствието

Усъвършенстването на ораторското изкуство дава възможност на децата да гледат на себе си в различна, по-добра светлина и да излязат от “черупките си”. Помага им да придобият практически умения за общуване, което в крайна сметка повишава както тяхното самочувствие, така и други меки умения.

Развива лидерски качества

Според редица проведени изследвания, децата, които от ранна детска възраст развиват ораторски умения знаят как правилно да структурират посланията си, да използват убедителни думи и реч и да апелират към емоциите на аудиторията, пред която говорят, за да постигнат желаните резултати.

Това стимулира развитието на техните лидерски качества, което от своя страна им помага да изградят силни управленски умения, които да им бъдат от полза на по-късен етап от живота.

Развива комуникационните способности

Ефективната комуникация е ключова за всяка една сфера от живота. Развиването на ораторски и презентационни умения подобрява способността на децата да предават мисли, идеи и емоции ясно и убедително, което улеснява междуличностните отношения.

Развива аналитичното мислене

Планирането, подготвянето и структурирането и представянето на презентациите пред аудиторията подпомага развитието и усъвършенстването на аналитичните и логическите умения на детето.

Стимулира личностното и професионално израстване

Когато децата растат, публичното говорене става все по-търсено и желано умение, тъй като владеенето му повишава академичните постижения на децата, подпомага личностното им израстване, превръща ги в лидери и поставя здрава и стабилна основа на лични и професионални успехи.

Често задавани въпроси

На каква възраст децата трябва да започнат да развиват ораторски и презентационни умения?

Повечето специалисти, в това число и преподавателите от езиков лагер Лъки Кидс са на мнение, че деца на възраст от 5 или 6 години могат да започнат да развиват основни способности за публично говорене.

Защо е важно децата да овладеят ораторските умения?

Развиването на презентационни и ораторски умения е един от най-добрите начини да подготвите детето си за по-добро бъдеще.

Тези умения ще му помогнат не само да се почувства уверено и със самочувствие, но ще му помогне да създаде нови приятелства, да се справя по-добре в училище и да се превърне в успешна личност.

Мога ли да запиша и двете си деца за участие в езиков летен лагер LuckyKids?

Да, няма ограничения за броя деца от едно семейство, които могат да се включват в летния езиков лагер Лъки Кидс. При записване на 2-ро дете от едно семейство, то ползва 10% отстъпка от цената на лагера.

Има 10% отстъпка и за 2-ро участие. Отстъпките не се комбинират.