Езиковите умения са от съществено значение за способността на децата да общуват помежду си, да се развиват и да изразяват мислите и чувствата си в речева и писмена форма по ясен и разбираем за другите начин.

В Международен езиков лагер LuckyKids вашето дете ще открие не само място, на което да разшири познанията си по английски език.

То ще открие и място, на което може да развие своите езикови умения, които да му отворят широко вратите към мултикултурната и чуждоезикова среда.

Language skills

Какво представляват езиковите умения и какво включват?

Езиковите умения са комплекс от способности, които позволяват на децата изразяват мислите си последователно и да общуват с другите. Тези умения осигуряват структура и уместност на информацията, която искат да предадат на получателя.

Езиковата компетентност включва четири основни умения: слушане, говорене, писане и четене.

Слушане

Това езиково умение се отнася до способността на децата да разбират, тълкуват и анализират съобщението, което им предоставя говорещия. То развива лингвистичните умения на малчуганите, неразделна част е от комуникацията и включва умения за разпознаване на думи, интонация и смисъл в контекста на разговора, който се води.

Говорене

Говоренето е словесно изразяване на мислите и идеите и включва яснота и плавност на изказа. Освен това умението за говорене включва развиване на основни способности като правилно произношение, лексикална яснота, концептуални умения и други.

Писане

Този компонент от езиковите умения представлява способността на децата да изразяват мислите си писмено. Това умение включва използване на правилен писмен изказ – правопис, пунктуация, способност за съставяне на изречения, както и способност за правилно структуриране на текст.

Четене

Умението за четене е от решаващо значение за подобряване на цялостните умения на малчуганите за анализ, изразяване и комуникация. Способността да разбират написан текст включва също така правилно разчитане на думите, изреченията и текстовете.

Методи за развитие на езикови умения в LuckyKids

В детски езиков лагер Лъки Кидс прилагаме широка гама от иновативни методи, които подпомагат развитието на езиковите умения на децата.

В програмата ни са заложени методи, които са адаптирани спрямо възможностите и потребностите на всяко едно от децата в лагерните групи.

Обучение по английски език в стимулираща среда

В нашия детски лагер децата имат възможност да говорят от първия ден само и единствено на английски език както по време на обучителните блокове, така и помежду си.

Комуникацията на чуждия език обогатява речниковия запас на малчуганите, развива способността им за правилно изразяване и подобрява значително писането и четенето на английски.

Участие в интерактивни игри и творчески дейности

По време на лагерните смени, децата имат възможност да участват в различни игри, да се включват в дебати, дискусии и състезания.

Освен това, в програмата на лагера са включени и разнообразни творчески дейности като музикални и театрални представления, рисуване и творческо писане, които стимулират децата да развиват уменията си за четене, писане, говорене и слушане.

Използване на дигитални ресурси

Използването на образователни приложения и интерактивни технологии при подготовката на проекти предоставя на малките лагерници модерни и иновативни начини за развиване на езиковите им умения.

Участие в ролеви игри

Ролевите игри са важна част от програма на езиков лагер Лъки Кидс, тъй като по време на игрите децата се поставят в различни игрови ситуации. Това допринася за развиването на само на техните езикови умения, но за развиване на умения като емпатия, логическо мислене, креативност и умение за вземане на решения.

Language skills

Ролята на езиковите умения в процеса на изучаване на нов език

Четирите ключови езикови умения – четене, слушане, говорене и писане – са от голямо значение за по-бързото и лесно изучаване на чужд език. Те взаимно се допълват и подсилват, създавайки предпоставки за холистично владеене на езика.

А ние от Международен езиков лагер Лъки Кидс сме винаги до нашите малки лагерници, за да им помогнем да развият езиковите си умения до степен, в която да могат да изразяват мисли в устен и писмен вид на английски, все едно им е роден език.

Често задавани въпроси

Има ли значение дали детето ми знае английски или не?

В езиков лагер LuckyKids са добре дошли всички деца на възраст от 5 до 13,99 години, без значение дали знаят английски или не.

Как да запиша детето си на летен езиков лагер?

Ако вашето дете има желание да изучава английски и да развива своите комуникативни, когнитивни, социални и езикови умения, можете да го запишете за участие в лагера, като попълните онлайн формата за резервации:

https://www.luckykids.bg/dokumenti-za-popalvane/

Можете да го запишете и като ни се обадите директно на телефон 0879 111 222 или ни пишете на имейл: reserv@luckykids.bg.

Децата без придружители ли са по време на лагера?

Децата на възраст от 5 до 7 години задължително трябва да са придружени от един възрастен, член на семейството. Престоят на по-големите деца в лагера е самостоятелен.