В Международен езиков лагер LuckyKids прилагаме утвърдени и ефективни интерактивни методи на обучение по английски език, които насърчават децата да вземат активно участие в учебния процес.

Interactive teaching methods

Какво представляват интерактивните методи на обучение?

Интерактивното обучение, наричано още “активно учене” е форма на обучение, която стимулира учениците да участват активно в учебния процес.

За разлика от традиционните методи за преподаване, при които учителят е основният източник на информация, а учениците са пасивни слушатели, при интерактивното обучение децата се насърчават да участват, да си сътрудничат, да мислят критично и да търсят обратна връзка.

По време на интерактивното обучение широко са застъпени и новите технологии, с което се подобрява и дигиталната грамотност на децата.

Интерактивни методи на обучение, които прилагаме в детски езиков лагер LuckyKids

В програмата, която сме разработили в езиков лагер Лъки Кидс включваме разнообразна гама от интерактивни методи на обучение, признати в световен мащаб.

Екипно базирано обучение

Екипно базираното обучение (TBL) е стратегия за сътрудничество, разработена на около модули за обучение, включващи няколко етапа.

По време на екипно базираното обучение децата първоначално правят кратък тест индивидуално. След това се обсъждат получените индивидуални резултати в група и се обменят идеи, за да се достигне до общо решение.

Работейки заедно, участниците в лагерните групи се научават да уважават мнението на другите, да мислят критично и не на последно място да изграждат приятелски връзки.

“Мозъчна атака”

Това е изключително увлекателен интерактивен метод на обучение, който може да се провежда както на таблет и компютър, така и на хартия.

При него децата работят на малки групи и всяка група работи заедно, за да открие решение на даден проблем или да даде обоснован отговор на въпрос, зададен от учителя в началото на учебния час.

Think-Pair-Share

“Think-Pair-Share“ или “Мислете заедно и споделяйте” е интерактивен метод, който започва с поставяне на отворен, реален проблем, по който учениците работят по двойки, за да открият решение за него.

В хода на изпълнението на задачата децата трябва да работят заедно, да търсят и споделят информация, да формулират и споделят хипотези, за да достигнат до общо становище. Това становище се представя както пред учителя (преподавателя), така и пред всички останали в класа.

Работейки заедно по решаването на даден проблем, малките лагерници повишават мотивацията си, учат се как най-бързо и правилно да търсят информация в дигиталния свят и развиват уменията си за решаване на проблеми.

Интерактивни игри

Интегрирането на различни онлайн игри в учебния процес се е доказала като една доста ефективна стратегия за мотивиране на учениците.

В езиков лагер Лъки Кидс сме включили в учебния процес различни интерактивни игри, тъй като смятаме, че те трансформират ежедневните задачи във вълнуващи предизвикателства и помагат на децата не само да останат фокусирани, но и много по-лесно и бързо да научат нови думи и изрази на английски.

Interactive teaching methods

Това са само малка част от интерактивните методи на обучение, които прилагаме в езиков лагер LuckyKids.

Към всички гореизброени форми на преподаване можем да добавим още интерактивни игри на въпроси отговори, ролеви игри, дискусии, дебати, метод на обърната класна стая и много други.

Разбира се, от Лъки Кидс не забравяме, че наред с изучаването на английски език децата трябва да се забавляват, затова наред с образователните блокове в лагерната програма отделяме много време, в което малките лагерници да се забавляват и да щуреят, както е редно да правят по време на лятната си ваканция.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от интерактивното обучение?

Интерактивните методи на обучение предлагат многобройни предимства на децата. По времето на различните форми на интерактивно обучение малките развиват умения като сътрудничество, работа в екип и изграждане на социални умения.

В допълнение, използването на дигитални устройства, технологии и приложения им помага да развият критично мислене, да разширят кръгозора си, да мислят аналитично и не на последно място – да придобият както знания по английски език, така и компютърни умения.

Интерактивните методи използват ли се обучение на по-малки деца?

Този метод на обучение е подходящ за децата от всяка възрастова група. Формите на преподаване са изключително интересни и забавни за децата, поради което дори и по-малки деца участват активно в процеса и се забавляват, докато учат.

Къде се провежда езиков детски летен лагер LuckyKids?

Езиковият лагер се намира в един от най-популярните български курорти – Банско.

Провежда се в луксозния 5-звезден апартхотел Лъки Банско – един от най-предпочитаните хотели за семейни и романтични почивки не само от българските, но и от чуждестранните туристи.