2024-07-02

Благодаря за обратната връзка! Благодаря за интересното и различно преживяване, което моето дете сподели, че е изпитали през тази 1 седмица с вас.Очарован е от г-н Джон. Сърдечни поздрави!

До другото лято!