Практически въпроси

Как да регистрирам детето си за участие? Как да платя?

Регистрацията за езиковия лагер става с попълване на регистрационната форма, която ще Ви бъде изпратена от хотела след запитване по телефона или чрез имейл.
Резервацията се счита за потвърдена и гарантирана след обратно изпращане на попълнените регистрационни формуляри и извършване на авансово плащане в размер на 50% от сумата.
Пълният размер на сумата за лагера трябва да се заплати не по-късно от една седмица преди датата на настаняване.

Приема се плащане:

  • с кредитна карта – Visa, MasterCard, American Express
  • по банков път, по сметката на хотелиера
  • в брой в офиса на бул. Янко Сакъзов 30, София 1504

Всички разплащания с кредитна карта и в брой се извършват в BGN (български лева) по курса за деня.
Резервации, негарантирани в посочения срок, ще се считат за невалидни.

7-дневните детски лагери следват изцяло плана на 14-дневните. Стартират всяка събота в обявените дати от текущия сезон.

Анулиране на регистрация:

  • При анулиране на резервацията до 20 дни преди датата на настаняване – не се дължи неустойка.
  • При анулиране на резервацията до 7 дни преди датата на настаняване – неустойката е в размер на 20% от пълната сума.
  • В случай на анулиране на резервацията по-малко от 7 дни преди датата на настаняване или на неявяване в хотела (noshow) – неустойката е в размер на 50% от пълната сума.

Когато детето идва с близък приятел/приятелка:

Когато лагеруващите деца са близки приятели, е възможно да бъдат настанени в един апартамент и да споделят една и съща стая.
За целта е необходимо ръководството на езиковия лагера да бъде предварително уведомено в писмена форма.
Моля, имайте предвид, че се изисква момичетата и момчетата да бъдат настанявани в отделни стаи/ апартаменти.

Застраховка:

Международен  детски езиков лагер ЛъкиКидс осигурява планинска застраховка за всички лагеруващи деца.
По желание всеки родител може да сключи допълнителна застраховка с по-висок лимит.

Транспорт до и от лагера:

Организаторите на езикова школа за деца  ЛъкиКидс осигуряват транспорт за всички деца от гр. София до гр. Банско (където е лагерът) и обратно.
За всички лагерници е посочен сборен пункт за тръгване и връщане.
Ако родителите желаят, могат да доведат сами децата си до хотела и да ги вземат оттам след края на лагерната смяна.
За целта е необходимо родителите да уведомят ръководителите на лагера.
Ако родителят желае да доведе детето си директно в хотела, е необходимо да спази точния график за пристигане и настаняване, за да не бъде нарушена целостта на предлаганата програма.

Забележка: Цената на лагера остава непроменена, независимо дали детето ще ползва организирания транспорт.