Английската граматика е по-лесна с ЛъкиКидс

Деца правят захарен памук в домашни условия | Lucky Kids
2017-11-07

Граматиката е изключително важна част от изучаването на всеки език. Без нея всичко се обезсмисля, тъй като грешно написана или казана дума може изцяло да промени значението на изречението. В усвояването на чужд език точното разбиране на езиковата структура е ключова част от преподаването на граматика.

Учителите винаги са обсъждали правилния начин да преподават граматика и да направят ученето ефективно в дългосрочен план. Има различни начини на преподавате на граматиката или казано с други думи – „правилата на езика„. Граматиката ще даде на учащите се способността да комбинират думи, за да формират правилните изречения.

За да създадете пълни и правилни изречения, трябва да имате добри граматически познания. Само с базови знания за това как работи един език, учащите не могат да напредват. Но когато научите едно правило, а след това друго, е като да „иззидате тухлите на една стена“, за да разберете и използвате езика правилно.

Курсовете по английски и граматиката

Обикновено курсовете по английски включват и граматика, която се преподава по определени правила и начини, избрани от преподавателя или създателя на учебните материали. Днес има много различни курсове- от частни уроци до частни училища и уроци онлайн, но едно нещо, за което всички учители са съгласни е това, че граматиката трябва да бъде преподавана във всяко ниво на английски език.

Начинаещите се учат първо на прости времена, на глагола „Съм“ или на сегашно просто време. На по-напредналите ученици се преподават по-сложни граматически точки като втората или третата условност. В ЛъкиКидс имаме граматически материали и упражнения , съобразени с нивото на знания на учениците. А нивото  им се определят от входния тест, който се прави в първия ден на лагера. За някои ученици 14-дневният и дори 7-дневният летен езиков лагер Лъки Кидс ще бъде като преговор на знанията по граматика, а други ще учат нови неща за пръв път.

На първо място, нека разгледаме как обикновено се преподава граматическия материал в обикновената среда на класната стая. Учителят чете или избира някой ученик да прочете граматическото правило или правила, може да използва бяла дъска, ако е необходима времева линия, или да напише примерни изречения, за да се увери, че всичко е разбрано. Също така, обикновено учениците правят няколко упражнения, използвайки новата граматика, а след това учителят проверява отговорите им.

Учениците обикновено правят упражнение- разговор, с което упражняват и затвърждават новия материал. В обикновено обществено училище това е начина на преподаване, но липсват няколко неща за успешно разбиране на материала.

Малки юнаци в английски детски лагер | Lucky Kids

Английската граматика преподавана от екипа на Лъки Кидс

Сега нека погледнем как граматическите правила се преподават при нас в детски летен лагер ЛъкиКидс. Тук ние учим нещата по малко по-различен начин, а именно:  преподавателят прави презентация на Power Point, като същевременно задава въпроси на децата и дискутират темата по групи. Децата са по-склонни да помнят нещата, за които са говорили. След презентацията учителят преговаря новото граматическо правило, уверявайки се отново, че всички са разбрали правилно, за да започнат децата да правят упражнения.

Когато станат готови учителят по английски език и децата заедно проверяват и обсъждат отговорите като екип.  Посочват се причината за определен отговор или някое от децата посочва своите мотиви да отговори по определен начин. Този вид обучение се нарича „преподаване в контекст„; учениците също така се насърчават да използват граматическото правило, което се преподава по време на часа.

И двата описани по-горе начина покриват граматическите правила, същото количество упражнения и работа са извършени и в двата случая, но вторият начин има повече подробности, повече обяснения, повече дискусии, но най-важното е , че има повече обратна връзка.

В езиковият лагер ЛъкиКидс дискусията е важна по няколко причини, помага на децата да си спомнят какво се преподава, а когато се дискутират приятни неща, човек има много по-добра памет. Нашите дискусии обикновено се базират на живота на учениците, а не например на основата на текст за нещо като проверка на летището, което се случва само от време на време в живота им. Друга важна работа на учителите в ЛъкиКидс е умението да задават насочващи въпроси.

Вместо да преподават многократно граматическите правила, учителите се опитват да задават въпроси, на които учениците трябва да отговорят, използвайки новия материал който току-що са взели. Също така, ако един ученик направи грешка и не забележи това, то се поставя задача на целия клас, да коригира грешката. Това също изгражда увереност в учениците, използващи езика и им помага да разберат важността на дадено правило и начина, по който се използва то. Учителите на езиков лагер Лъки Кидс и други студенти също дават обратна връзка, която е необходима, за да имат успех в изучаването на езика по-нататък.

Детски забавления в лагера на ЛъкиКидс | Lucky Kids

Защо обратната връзка от групата е толкова важна, когато учим?

В детски езиков лагер ЛъкиКидс обратната връзка идва и от другите ученици, а не само от учителя, тъй като децата работят в групи. Учениците от същата възраст често могат да обясняват нещата по различен начин от учителите и това помага на децата с по-ниско ниво на знания да запомнят по-добре обратната връзка или граматическото правило.

Обратната връзка е налице през цялото време, въпреки че в класните стаи това е отрицателна обратна връзка, трябва да имате отрицателна и положителна обратна връзка, за да бъде ефективна. Тя е много важна част от обучението по английски, защото насърчава по-добра работа с по-висок стандарт. Хваленето на някой или изразяването на благодарност също вдъхновява хората да се справят по-добре.

Негативната обратна връзка също е важна; това е начина, по който се учим да подобряваме знанията и уменията си. В държавните училища или дори в някои частни училища се дава твърде много отрицателна обратна връзка, което има негативен ефект, но когато идва от съученик, това може да има различен и позитивен ефект.

Деца се учат да готвят професионално | Lucky Kids

В заключение

Граматиката, която се преподава в първата половина на уроците, се използва и практикува, когато децата правят и представят своите презентации на Google слайдове в края на своят престой в лагера. Децата в ЛъкиКидс учат и използват английски непрекъснато, което им дава уникалната възможност практикуват наученото в клас.

Изводът е, че изучаването на английската граматика е по-ефективно и приятно в ЛъкиКидс, тъй като се изучават не само чрез модерни технологии и с модерни методи на преподаване.

Преподаване на граматиката по обикновения/ класически начин (или трябва да кажа стария начин, тъй като това е практика е остарял метод) може да бъде скучно както за учителите, така и за децата. Ето защо този нов подход  е необходим.

Повечето деца, които идват в лагера, първоначално итръпват при мисълта за „Граматика“. Но след първите часове споделят, че се радват на уроците и харесват начина, по който те са структурирани, а също и, че са научили много от тях.

Написано от Нийл Уотърс,

Координатор Английски език  – Детски езиков лагер ЛъкиКидс

 

LK-article-end-image