2022-08-09

Госпожице Йони!
Благодаря отново за лагера за моите деца!
Те са щастливи.
Слушай, Алиса не изпълни всички задачи по време на лагера и сега всеки ден ги изпълнява!
Ще се видим догодина?