2017-05-06

Уважаеми екип на ЛъкиКидс.

Моля, приемете искрената благодарност на цялото ни семейство.
Изпращате ни фотографски доказателства, че всички участници в ЛъкиКидс си прекарват прекрасно и са заобиколени от грижи и внимание от високо професионални учители.
Нашата Белла беше с най-мили впечатления от дните, които прекара в лагера. Надяваме се да си сътрудничим с вас в бъдеще.