2017-07-20

Притеснявах се, че детето ми няма силна основа за изучаване на английски, тъй като вкъщи говорим само руски като втори език, а в училище не се справя много добре.
След този лагер виждам как научи повече, отколкото за цяла учебна година и съм изключително доволна от този факт.