2017-01-31

Миналата година записах по-голямата дъщеря в лагера, затова тази година е ред на по-малката.
Събрахме много добри впечатления и детето започна да използва английски много по-лесно и често.
Дори обмисляме да не запишем и двете заедно.