2017-03-26

Прекрасен лагер за езиково обучение.
Ако имаше и обучение на други езици, щяхме да запишем децата и за тях.