Детето и различните култури в международен лагер ЛъкиКидс

2021-12-06

Добродетелта, толерантност и концепцията за различните от нас хора

В съвременния мултикултурен, глобален свят, срещата с концепцията за различни култури, нации, етноси, езици е неизменна част от нашия живот. Ставаме свидетели на появата на хора с различен от нашия цвят на кожата и външност, наблюдаваме различни от нашите национални празници, ритуали, вярвания. 

Всичко това е изпитание за човешката толерантност към различното. Това качество е плод на възпитанието и практикуването му от ранна възраст. 

До скоро в образователната система не се споменаваше за “различните” и как да се отнасяме към тях. В наши дни все повече се говори за това, като вече присъстват цели раздели и уроци посветени на темата. 

Младото поколение, което възпитаваме сега, определено е поколение на толерантността. Това са съвременни деца, които израстват с връстници от разнообразни култури. 

Срещайки се с тях всеки ден и наблюдавайки тяхното поведение, култура, език, многообразие от ритуали и обичаи, децата стават по-приемащи и търпими към различните от тях.

Как да учим детето за да приема “различните”

Полагане на светоглед за толерантност

Първата и най-важна стъпка е да обясним на детето, че различията съществуват и те са нормално нещо, а не изключение. 

Необходимо е да обясним, че има хора с различен цвят на кожата, с различна форма на очите и цвят на косите. Това е свързано с биологичното разнообразие на човешката раса и е най-естественото нещо на света. 

Целенасочени уроци по толерантност

Един от първите уроци по толерантност, е добре да се случи когато детето е още малко – известен е примера с различния цвят и вкус бонбони, които децата харесват. Като предложим различни бонбони на детето, то знае че има разнообразие и избор. Същото е и с хората. 

Разбира се има безброй много задачи и уроци, свързани с практикуването на толерантност. Това е само един малък пример. Професионалистите могат да подготвят много такива примери.

Личният пример

Колкото и да говорим, че е необходимо да проявяваме търпение към различните, ако нашият пример, като родители и възпитатели, показва обратното, ако ние сме негативно настроени, детето ще следва нашия пример. 

Всяко действие е демонстрация на нашия светоглед. Внимателно и с разбиране се отнасяме и гледаме на различните представители на нации и раси в нашето обкръжение, тъй като детските очи попиват всяко наше действие и след това следват.

В ЛъкиКидс пристигат деца от много други страни. Те са в ситуация на двоен стрес – непозната страна и непозната обстановка. 

Към тях децата трябва да проявят пълно разбиране и голямо търпение, да им бъдат навигатори в новата ситуация. 

Една усмивка или обикновен поздрав могат да направят чудеса.

Дете – водач

Често срещана практика в училища и лагери с международен статут е новият ученик или лагерник да бъде обгрижен от зачислен към него “водач – ментор”. 

По този начин това дете получава необходимите инструкции, обяснения и водене, без да е необходимо да ги иска. Някои деца са много срамежливи, затворени и често не се обръщат към никого конкретно, за да търсят помощ. 

За тях е трудно да осъществят първи контакт и точно за тях тези водачи-ментори са изключително подходящи. 

Литература, изкуство, филми

Незаменими средства в обучението по толерантност са всички произведенията от всички жанрове на изкуството, словесно или визуално. 

Има множество разкази, романи, приказки за деца, които могат да представят образно толерантността пред тях и да ни бъдат помощници във възпитанието. 

Обучение по толерантност в ЛъкиКидс

Време заедно – време за добродетели

В ЛъкиКидс, в определеното Време заедно, ние прочитаме по една история на ден, която е свързана с дадена добродетел, обсъждаме я с децата, след което даваме практическа задача, свързана с нея. 

Всяко дете е необходимо да практикува дадената добродетел през деня, във всичките си действия и прояви, а вечерта да може да разкаже какво е постигнало. 

По този начин детето осмисля значението на понятия като :

  • толерантност
  • разбиране 
  • съпричастие 
  • милосърдие 
  • взаимопомощ

За нас в ЛъкиКидс, толерантността е основна добродетел, която включва множество други и затова нейното практикуване и развиване е от такова голямо значение.

Проектно обучение – работа в отбор

По време на проектното обучение, нашите преподаватели сформират отбори. Работата в отбор е задача за практикуване на толерантност. 

Там всяко дете се съобразява с останалите участници, научава техните интереси, дава път на тяхната изява, приспособява се в отбора, оценява личностните им качества и по естествен път се научава да цени различието. Дава, за да получава. 

Поощрение на толерантното поведение и добрите дела

Не случайно нашите деца имат стикер-карти. Всеки ден, след вечеря, правим бърз преглед на постъпките и поведението на лагерния тим през деня. Добрите постъпки се възнаграждават със стикери, а имената на тези деца се съобщават пред всички лагерници. 

Децата събират стикери на своята карта. По този начин те придобиват физическа представа за това какви и колко “добри дела и постъпки” са извършили. Системата работи както за по-големите, така и за по-малките деца.

Различните култури в ЛъкиКидс

В нашия лагер пристигат деца от различни страни – някои от съседни държави, други от по-далечни. Имаме лагерници с различна религиозна принадлежност. 

Някои от нашите преподаватели са представители на различна от бялата раса. Всички тези фактори и хора влияят положително за разбирането на такава дума като “толерантност”.

Ние искрено вярваме, че всички деца по света са с равни възможности и равни права. За нас е важно да предадем същото светоусещане на нашите възпитаници. 

В ЛъкиКидс довършваме и подкрепяме работата на родителите, които вече са започнали възпитание в толерантност. И когато видим как лагерниците взаимно си помагат, работят в перфектен синхрон като отбор, как се защитават или играят заедно за победа, тогава разбираме, че целта е постигната.

Какво означава “широк мироглед”

Сформирането на един мироглед е дълъг процес. Той започва от ранно детство и се развива през почти целия съзнателен живот на личността. 

С течение на времето, това, в което вярва и с което се съобразява едно дете, нараства по обем. Това обаче все още не означава широта на мирогледа. В някои страни и религиозни групи, този вид поглед към света за съжаление отсъства. 

Съществуват и общества, които са по-консервативни и самото възпитание в откритост напълно отсъства. 

Да имаш широк мироглед означава да спазваш няколко основни принципи:

  • да проявяваш толерантност към различните.
  • да се интересуваш на първо място от личността на даден човек и след това от етническата му принадлежност, която разглеждаш само в контекста на интерес към дадена култура.
  • да уважаваш останалите съществуващи култури, като дори и да не харесваш нещо конкретно в тях, да проявяваш благоприличие и респект.
  • да се интересуваш от човешката история и култура по принцип, като това включва известни познания на исторически факти, личности, явления; познанието води до разбиране.
  • да не проявяваш насилие към различните.

В обобщение, широкият мироглед означава да проявяваш еднакво внимание, състрадание и разбиране  към всяко едно човешко същество и да показваш достойно поведение, с което засвидетелстваш, че признаваш правото на съществуване на всеки човек. 

Той включва широка обща култура и познаване на човешкия род като цивилизация и култура. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *