Какво означава индивидуален подход при работата с деца в детски лагер

english-tests
2021-12-13

Описание на методиката

Индивидуалният подход е внимателно проследяване на нуждите на всяко дете и предлагане на образователно съдържание и процес според тях. 

Той включва още старателно наблюдаване на поведението на детето и при необходимост – помощ, сътрудничество или коригиране. И двата процеса е необходимо да се извършват с отдаденост и любов към децата. 

Индивидуалният подход включва работа с деца

Тя представлява следните процеса:

 • Отношение към детето и образователния процес
 • Работа за мотивация
 • Непрекъснато развиване на уменията и способностите на детето чрез насърчаване и практика

Да се използва индивидуален подход при обучението и възпитанието на децата, е нещо, което вече е задължително в съвременната педагогика. Днешните деца са различни. 

Те са силно визуални, с кинестетика на непрекъснато движение. Обичат общуването в дигитална среда и това чрез социалните медии, харесват не-директния контакт и лесно биват навигирани, ако задачите са интерактивни и изискват креативност и търсене. 

Ето защо всеки професионалист, който се занимава с деца, е необходимо да познава спецификата на мисленето им, да успява да ги увлече през интересите им. 

В основата на индивидуални подход стои вниманието, което се обръща на едно дете, по време на неговото обучение и отглеждане. 

Това включва:

 • пряко наблюдение
 • насърчаване и работа за лично мотивиране
 • откриване на силни страни и тяхното развиване
 • откриване не пропуски и слаби страни и работа по тяхното отработване
 • играта като част от индивидуалния подход

Прякото наблюдение

Това е задача на всеки педагог – да бъде внимателен и нащрек през целия ден, за да може да отбележи промени, които се случват в настроението на детето, промени в поведението или незначителни детайли. 

При индивидуалния подход, учителят отбелязва дали детето е :

 • здраво 
 • в безопасност 
 • настроено за учебен предмет или игра 
 • какви са нуждите му в момента 
 • какво е настроението му 

Всичко това помага и на двете страни за по-успешно решаване на казуси и фина настройка на детето към учебния процес.

Насърчаване и работа за лично мотивиране

Тук важна роля играят думите, отношението, вниманието, което се отделя на едно дете. Всеки учител влияе силно на детската личност. Една негова дума, усмивка, жест могат да събудят неподозирани сили в детето, за да се справи то със сериозно предизвикателство или ситуация. 

Мотивацията е сложен и дълъг процес. За нея много често е необходимо време, постоянство, усилия, както от страна на преподавателя, така и от страна на децата.

Индивидуалният подход е немислим без насърчението и мотивацията, било чрез думи или действия.

Откриване на силните страни и интереси у едно дете и тяхното развитие

Винаги съм смятала, че е важно ние, като педагози, да откриваме добрите страни и възможности в детската личност. 

Това е силата на позитивното мислене, която помага на детето да види себе си, като отражение от учителя, да познае своите силни страни. Това познание изгражда увереността в личните възможности. Познаването на себе си е от първостепенна значимост за всяка човешка личност. 

Откриване на пропуски и слаби страни и работа за тяхното отработване

Необходимо е, след като познават своите силни страни, децата да знаят, че абсолютно съвършенство няма и всеки има латентни качества, които не са толкова развити в сравнение с останалите. Всяко дете може да разбере това чрез обратната връзка, която получава от своя преподавател. 

Правилно е да се показва на децата къде имат необходимост от подобрение и усъвършенстване. Това е неотменна част от индивидуалния подход – дават се специфични упражнения или практика върху даден материал, за подобряване на умения и качества. 

Важното е да се работи за развитие на детската личност като такава, а не за натрупване на голямо количество информация, факти и детайли, които в един момент се обезсмислят, защото са заменени от нови.

По-важно е да научим детето да сортира и класифицира информацията, да знае как да борави с нея и как да я стриймва /нов термин от нашето ежедневие/.  Това умение, както и демонстриране начините за учене, са интересни елементи на индивидуалното обучение. 

Всеки професионалист знае, че едно дете учи по един начин, коренно различен от друго. Работата на специалистите е, да установят кой от тези начини работи за съответното дете и да го приложат с цел ефективни резултати. 

Играта – царицата по време на индивидуалното или груповото обучение

Играта е нещо, без което детето не може. Това е неговото безопасно място, в което то диктува и спазва правила. Там където детето може да промени хода на една ситуация и да упражни известен контрол, който доста често му е отнет в реалния свят. 

В играта, можем да наблюдаваме индивидуалността на едно дете – то може да блесне внезапно в различна светлина. По този начин, преподавателят “вижда” истинската му личност. Това е важен и интересен момент за професионалистите, тъй като той дава пълна информация за едно дете. 

По този начин те могат да преценят кои морални ценности е необходимо да развиват, кои са силните или слабо развити лични качества. Ето така липсите могат да бъдат запълнени, недоразвитите елементи могат да бъдат напълно оформени.

Играта е средство за възпитание, трениране на детския ум и въображение. Тя е необходима за израстването и оформянето на неукрепналата още млада личност.   

Индивидуалният подход има и психологическа страна – той е индивидуална грижа за комфорта на детето.

Учителят е своеобразен психолог, който проследява историята на едно дете и знае в детайли неговите чувства, предразположения и предпочитания.

Защо е сполучлива

Индивидуалният подход е изключително сполучлива методика. От незапомнени времена хората са имали основания да предпочитат индивидуалното обучение пред груповото, въпреки че всяко си има своите предимства. 

Сполучливостта му до голяма степен зависи от това, че този подход представлява нещо като дреха, ушита специално за точно това дете. По този начин тя винаги приляга отлично на неговата фигура. Използвам тази метафора, за да стане по-ясно приложението на подхода и неговата ефективност. 

Силни и слаби страни

Разбира се, както всяка методика, и тази има своите силни и слаби страни.

Индивидуалният подход има следните силни страни и ползи:

 • отлично развиване на детските възможности и умения
 • максимална грижа и внимание
 • индивидуална работа за усъвършенстване
 • максимална мотивация на детето в процеса на учене
 • ефективни резултати, често по-високи от средното ниво
 • доверие в образователната система и процес от страна на детето и съответно на неговите родители

Индивидуалният подход има и слаби страни:

 • по-слаби възможности за социализация, поради характера на индивидуалното обучение
 • липсата на съревнование в среда на групова работа
 • липсата на общуване с връстници
 • прекалената зависимост от един-единствен преподавател, който става навигатор във всяка област – понякога общуването с повече възрастни изгражда доверие, носи разнообразие и предизвикателства, които създават и оформят характер

В обобщение, индивидуалният подход е сполучлива методика в лагерната среда. Той носи спокойствие и увереност, както на лагерниците, така и на преподавателите, че всяко дете е обгрижено и всичко с него е наред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *