Интересни цитати на английски език за деца

Албърт Айнщайн - снимка | Lucky Kids
2018-02-26

Ще започнем пътуването си в света на цитатите на английски език за деца, от известните автори, които говорят за образованието.  Какво е образованието, защо ни е нужно и какво ни дава то?

Ето какво мислят някои велики личности от световната история:

 

„Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

“Образованието е най мощното оръжие, което можете да използвате за да промените света.“

Нелсън Мандела

/Политик и президент на Южноафриканската република. Получил над 250 награди, в това число Нобелоава награда за мир и орден „Стара планина“./

***

Албърт Айнщайн - снимка | Lucky Kids

“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.”

Albert Einstein

„Образованието е това, което остава след като човек забрави какво е научил в училище“

Алберт Айнщайн

/ Един от най-известните учени и интелектуалци, наричан още „бащата на съвремената физика“./

***

Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.

Kofi Annan

„Знанието е сила. Информацията е освободителна. Образованието е предпоставка за прогрес, във всяко общество, във всяко семейство.“

Кофи Анан

/Седмия генерален секретар на ООН, получил Нобелова награда за мир./

***

“Education is not just about going to school and getting a degree. It’s about widening your knowledge and absorbing the truth about life”

Shakuntala Devi

“Образованието не е просто да отидеш на училище и да получиш степен. Това е за разширяване на вашето знание и усвояване на истината за живота.”

Шакунтала Деви

/Индийски писател, известна още като „Човешки калкулатор“. Шакунтала Деви е можела да умножи наум две 13 – цифрени числа. През 1982г е записана в книгата с рекордите на Гинес./

 

Когато някой става известен, той поема отговорността и честта да бъде чуван от милиони хора по света. Някои от тях имат прекрасни фрази и мисли за живота, които бихме искали да споделим с вас:

 

„Life is what happens to you while you’re busy making other plans”

John Lennon

„Животът е това, което се случва докато вие сте зает да си правите други планове“

Джон Ленън

/Музикант, текстописец, актьор, един от водещите членове на световно известната група „Бийтълс“./

***

Морган Фрийман - снимка | Lucky Kids

How do we change the world? One random act of kindness at a time.

Morgan Freeman

Как да променим света? С по един случаен акт на доброта от всеки.

Морган Фрийман

/Американски актьор и режисьор. Носител на наградата „Оскар“./

***

“Don’t feel stupid if you don’t like what everyone else pretend to love.”

Emma Watson

“Не се чувствай глупаво, ако не харесваш нещо, което всички останали се преструват, че обичат. “

Ема Уотсън

/Английска актриса и модел, известна като Хармаяни от Хари Потър./

***

“Just doing as well as you did last time is not good enough”

Michael Jackson

„Да се справите толкова добре, колкото сте се справили последния път, не е достатъчно.“

Майкъл Джексън

/Световно известен изпълител познат като “Краля на поп музиката“./

 

Освен известни личности с прекрасни цитати, има и едни други „герои на деня“, които изказват прекрасни и запомнящи се мисли. Това са анимационните герои, които също се радват на световна популярност и радват милиони деца по света. Ето и най-известните цитати от тях:

 

“There’s benefit from losing…You get to learn from your mistakes”

Megamind, movie „Megamind“

„Има полза от загубата…започваш да се учиш от собствените си грешки“

Мегаум, „Мегаум“

***

Мечо Пух - анимация | Lucky Kids

“Sometimes the smallest things take the most room in your heart”

Pooh Bear

„Понякога най-малките неща заемат най-много място в сърцето ти“

Мечо Пух

***

“Some people are worth melting for”

Olaf, Frozen

„За някои хора си струва да се разтопиш“

Олаф, „Замръзналото Кралство“

***

Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.

Merida, Brave

„Нашата съдба живее вътре в нас. Трябва само да сте достатъчно смели, за да я видите.“

Мерида, „Смело Сърце“

***

„Just keep swimming”

Dory, Finding Nemo

„Само не спирай да плуваш“

Дори, „Търсенето на Немо“

***

“I can’t go back to yesterday – because I was a different person then.”

Alice, Alice in Wonderland

„Не мога да се върна обратно във вчера, защото тогава бях различен човек“

Алиса, „Алиса в страната на чудесата“

***

“To laugh at yourself is to love yourself”

Mickey Mouse

“Да се надсмиваш над себе си, означава да се обичаш“

Мики Маус

***

“Anything is possible when you have inner peace”

Master Shifu, Kung Fu panda

“Всичко е възможно, когато притежавате вътрешен мир“

Учителят Шифу, „Кунг Фу панда“

***

“In every job that must be done there is an element of fun”

Mary Poppins

Във всяка работа, която трябва да бъде свършена, има частичка забавление“

Мери Попинс

***

Анна от Замръзналото кралство | Lucky Kids

“Love is an open door”

Anna, Frozen

„Любовта е като отворена врата“

Анна, „Замръзналото кралство“

***

“Even miracles take a little time”

The Fairy Godmother, Cinderella

„Дори на чудесата им трябва малко време.“

Кръстницата-фея, „Пепеляшка“

***

Hakuna Matata (Have no worries)

Timon and Pumbaa, The Lion King

Хакуна Матата (нямай грижи)

Тимон и Пумбаа, Цар лъв

 

И не на последно място да преведем няколко английски идиома или фрази, които означават нещо съвсем друго и всички го знаят.  В българския език имаме такива, както и в английския. Между някои има сходства, но повечето се различават:

 

На куково лято (Никога) – when pigs fly (Never)

***

Hit the road (Go away) – Хващай гората (разкарай се)

***

Over my dead body (I am not letting that happen) – Само през трупа ми (няма да позволя това да се случи)

***

Bite off more than you can chew (you overestimate yourself) – Голям залък хапни, голяма дума не казвай (Надценяваш се)

***

A Leopard can’t change its spots (A man never change) – Вълкът кожата си мени, но нравът – не (Човек не се променя)

***

Don’t Judge a book by its cover (First impression of someone might be different when you speak with him) – По дрехите посрещат – по ума изпращат (първото впечатление за някого може да е различно, ако поговорите с него)

***

Piece of  а cake (easy job) – Фасулска работа (лесна работа)

***

Tie the knot (I am getting married) – Надявам хомота (омъжвам се/женя се)

 

И не забравяйте: каквито и фрази дa употребявате на английски език, трябва предварително да сте проверили и удостоверили тяхното съдържание, както и истинността на цитата. Всяка останала употреба би се приела като несериозна.

 

Пожелаваме на всички успех в употребата на английския език,

Екипът на Лъки Кидс

 

LK-article-end-image