Изучаването на идиоми от деца

English for Stuffing Children
2020-06-08

Учат ли децата идиоми? Какъв вид идиоми се изучават и защо? Успяват ли децата успешно да ги употребяват в писмената и разговорната реч? Трудности при изучаването им и преодоляването им.

Идиомите на английски език – значение и формиране

Идиомът е обща дума или фраза с културно значение, което се различава от това, което биха предложили нейните съставни думи; т.е. думите заедно имат значение, което е различно от речниковата дефиниция на отделните думи. Съгласно друго определение, идиомът е речева форма или израз на даден език, който е уникален сам по себе си, граматически и семантично и не може да бъде разбран чрез индивидуалните значения на неговите елементи.

Идиомите не са метафори или други художествени части на речта, като сравнения, хиперболи. Идиомите не бива да се бъркат и с поговорки, които са базирани на житейския опит и здравия разум.

Счита се, че съществуват около 25 000 идиома в англйиския език.

Каква роля играят идиомите в езика

Идиомите развиват езика. Те са една от базовите съставки за цвета на езика при една цивилизация. Те могат да направят езика интересен и динамичен. В ежедневието идиомите внасят особен привкус на богато илюстриране на действителността.

Защо идиомите са трудни

Отговорът е – поради своето “значение”. Трудно е да бъдат разбрани, особено от хората, които не са родени с този език, защото тяхното значение е метафорично. Идиомите са изпълнени със символика и носят специфични образи. Те звучат странно и е трудно да бъдат разбрани от изучаващите английски език.

Учат ли идиоми децата при своето обучение и кога започва тяхното изучаване

Отговорът на този език е – да! В процеса на езиковото обучение, децата се срещат с множество идиоми, като по-голямата част са активно използвани в устното общуване. Тъй като няма как тези изрази да бъдат разбрани поради тяхния особен превод, е необходимо те да бъдат заучени с тяхното метафорично значение.

Началото на обучението с употреба на идиоми е необходимо да се започне, когато има формирано абстрактно мислене и детето е способно да възприема художествени абстрактни форми на речта.

Обикновено се препоръчва ранна училищна възраст, но това може да започне и по-рано.

Какви идиоми изучават децата и защо

Един от първите метафорични изрази, с които децата се запознават, са идиоми като:

 • rains cats and dogs – със значение: вали силно;
 • a fish out of water – със значение: чувства се некомфортно, не в своя среда;
 • lion’s share – със значение: най-големия дял;
 • sticky fingers – със значение: взима неща, които не му принадлежат;
 • еat words – със значение: взима си думите назад;
 • piece of cake – със значение: нещо много лесно за правене;
 • once in a blue moon – със значение: много рядко;
 • a hot potato – със значение: конфликтна ситуация, с която има трудности да бъде разрешена или е неудобна за някого;
 • when pigs fly – със значение: нещо невъзможно да се случи;
 • miss the boat – със значение: изпусна шанс;
 • apple of somebody’s eye – със значение: много ценен за някого човек;
 • zip your lip – със значение: спри да говориш;
 • fair and square – със значение: честно и почтено;
 • strike when the ion is hot – със значение: действай докато има възможност;
 • old school – със значение: нещо, което е старо вече, извън времето си.

Заучават се идиоми, в чиято езикова структура присъства реален предмет или животно, с цел да бъде подпомогнато все още крехкото умение за абстрактно мислене при малчуганите. Те трябва да си представят реално образа, носен от художествената фигура на речта, за да могат да го разберат. В този случай, животното или предметът служат като опорна точка (котва) в процеса на разбиране на идиоматичния израз.

Успяват ли децата да употребяват идиоми в своята устна и писмена реч

Децата по принцип са в процес на усъвършенстване на своята устна и писмена реч. С напредването на тяхната възраст те започват да използват все по-детайлна, гъвкава реч с интересен и изтънчен стил. Това е част от тяхното личностно усъвършенстване, затова употребата на идиоми зависи изцяло от степента на езиково развитие, на която се намира детето.

При децата в предучилищна възраст е рядкост да се чуят идиоми, но при тинейджъри това е вече явление.

Трудности при заучаването на идиомите и преодоляването им

Значение

Основното предизвикателство при идиомите е тяхното значение. Човек познава значението на всяка една дума според речниковата й дефиниция, но в цялост не може да схване значението на израза, освен ако не го научи наизуст след като е ползвал идиомен или фразеологичен речник. При децата значението се подава от носителят на езика – преподавател или родител.

Развиването на езиковата култура чрез идиоми се благоприятства от четенето.

Ние силно препоръчваме четенето, което може да обогати всички аспекти на устната и писмена реч.

Място на употреба

Друго предизвикателство при идиомите е конкретната употреба. Тя изисква финно разбиране на точния момент, в който да се вмъкне идиома. Това е сложно езиково познание и то изисква повече от добра езикова култура. Идиомът носи специфики от реалията на страната, на която принадлежи езика. Той може да бъде разбран от първия път само от носител на езика. Детето, които е в процес на обучение, е необходимо да натрупа сериозен езиков и житейски опит, преди да се впусне смело в експериментиране с идиоми.

Има деца, които са родени с усет за езици и при малко практикуване, успяват да употребят идиомите точно на мястото им.

Съвременните млади хора все повече ги използват и знаят добре тяхното значение.

Ние, преподавателите в ЛъкиКидс, силно препоръчваме работа с идиоматичен речник, който може да даде точния превод и значение на най-често срещаните идиоми в англйиския език. Обикновено в нашите уроци, ние илюстрираме тяхната употреба и така децата ги запомнят ефективно.