Как детето да поддържа нивото си на английски език след лагера

Online applications for kids
2020-05-27

Методи и техники за поддържане и подобряване на нивото след лагера

В дългогодишната ми практика като преподавател по английски език, съм срещала разнообразни методи и техники за поддържане на нивото на езика.

Ето методи и техники, който мога да препоръчам, тъй като ефективността им е доказана:

Пътуване и престой в страна, в която се говори английски език

Чрез посещение в чужда страна с говорим език – английски, детето директно може да приложи своите познания, да се среща с хора естествени носители на езика. Децата са любознателни по природа и често създават приятелства с лекота – в случай, че са в английско говоряща среда, те могат да създадат такива с деца, с които ежедневно да упражняват езика в процеса на общуване и игри. Това е едно от най-прекрасните и приятни средства за поддържане на език.

Ежедневно общуване в семейството

За някои деца, е голям бонус, че член на семейството може да общува на съответния език. Това е изключително добра техника за поддържане на езика. Често в моето семейство, ние общуваме със сина ми на английски език и въпреки, че в началото това беше немислимо, сега го правим с лекота.

Понякога превключваме без да се замисляме. Има разбира се и семейства, където това няма как да се случи, ето защо за тях препоръчвам други средства.

Четенето на литература на английски език

Горещо препоръчвам!

Четене, четене и пак четене!

Децата, които четат са по-успешни в училище, а в последствие се ориентират към по-висок стандарт на образование, съответно стават успешни в професии, търсени навсякъде по света.

Има една малка уловка. Тя е в началото на този процес, когато се създават навиците за четене.

Детето може би иска да научи това умение, но ако възрастният не му покаже, това може да бъде трудноосъществимо. Добре е възрастният в семейството да отделя време, особено с по-малките деца, в което да сядат на тихо място и в приятна обстановка, да четат заедно любими истории, приказки, разкази. Любовта към книгата се създава и тя е в ръцете на обучаващия родител.

Много по-късно идва ролята на учителя. Отново препоръчвам, родителите да започнат четенето заедно още от най-ранна възраст, тъй като детето чува, запомня и заобиква книгата чрез тях.

Английско литературно творчество и изкуство

В нашия модерен свят има множество технологични средства за този вид дейност. Това могат да бъдат интерактивни истории на компютъра, истории разказвани от актьори, филми. Визуалното и слухово възприемане на естествена английска реч, чрез изкуство, стига по-далече от всички думи, правила и уроци, които бихме искали да преподадем.

Изкуството на литературното творчество е не само носител на езикова грамотност и усъвършенстване. То разпространява културата на съответния народ и води до по-дълбоко разбиране на процесите, законите и лексиката на езика.

В нашия живот често се срещаме с произведения на изкуството, пътуваме из градове, в които изкуството е високо почитано, посещаваме представления и изложби. Това са невероятни възможности за упражняване и срещи с езика.

Осигуравянето на такава възможност за децата е чудесно преживяване за тях. Създаването на интерес не само към родното, но и към чуждестранното изкуство, е като отварянето на повече от една врата към света.

Музика и песни

Описани са много ползи, които музикалното обучение носи. Нека не забравяме, че музикалните произведения и детските песнички са извор на езикови и културни познания. Така както песните на коледарите, са не само начин да се слуша автентична българска реч, но и разглеждане на една дълбоко изконна българска традиция – коледуването, така например песента за Humpty-Dumpty, Великденското яйце, разглежда друга английска традиция и начин на празнуване, отношение към една от християнските традиции.

Песните са преносители на множество неразбираеми без тях, културологични явления.

Кой би разбрал английския език, ако не е пял и танцувал “If You Are Happy and You Know It”. Сама за себе си тази песен пренася мислене и вярване, идващо от етноса – движението е радост, то носи здраве и положителни мисли.

Приказките

В ежедневието на детето има едно специално място отделено на Приказките. Те са част от детството. Те са приятели в трудни и весели моменти. Ето защо приказките на английски език са най-близки до детето в неговата ранна фаза на обучение.

Много често ние ги използваме в обучението на родния език и да се направи подобен паралел с чуждия език е изключително добра техника.

Четете приказки на детето, научете го да ги чете само! То ще стане космополитен гражданин на света, който разбира мисленето на много хора по света, защото се е докоснало до него още от ранна възраст.

Една дума на ден

В хода на моето собствено обучение по език, имах щастието да срещна учител, който ми препоръча една чудесна техника, която все още ползвам.

Никой не живее с мисълта, че идва денят Х, в който може да заяви: “Аз научих английския език изцяло! Нямам какво повече да уча!

Това е неизпълнимо, защото езикът е реалия, която търпи непрекъснато развитие. Ето защо дори и сега, прилагам техниката за заучаване на “една сложна дума на ден”. Намирам дума, която никога не съм срещала преди това и отделям време през деня да помисля за нея, да съчиня примери, да я употребя в разговор или дори да я разясня на близки и приятели.

За детето това може да бъде която и да е непозната дума. След като то я е усвоило и употребило успешно, е желателно да го похвалите. Така процесът на заучаване ще донесе приятна емоция, а това което се учи с удоволствие се запомня за дълго време.

Визуализация

Друг изпитан метод, прилаган в сугестопедията, е визуализацията. В много езикови класни стаи, могат да се видят думи, букви и цели изречения или текстове, разположени на видно място.

Принципът е прост – когато детето вижда една дума многократно на ден, то я запомня визуално и може лесно да я възпроизведе.

Защо да не използваме този метод вкъщи. Изработването на думичките може да бъде истинска забава – да се нарисуват на хартия или картон, да се изработят от всякакви материали (пластелин, тесто, макарони, сламки, фолио и т.н.). Поставянето им на видно място и приятното чувство, че са собствено творение, само подсилват тяхната привлекателност и детето се чувства добре, когато ги поглежда често. Неусетно думите са запомнени.

Писането

Писането е висша форма на обучение. Не всяко дете има желание да пише вкъщи, там където има по-голяма свобода и избор.

Писането не е необходимо да става насилствено. Добре е то да бъде насърчавано и умело ръководено към развитие.

Голяма част от съвременните деца не обичат да пишат – това е мое пряко наблюдение. Има обаче един момент в развитието им, който ако се улови, може да превърне всяко едно от тях в умело пишеща личност. Според моя опит, тази възможност се появява в ранна възраст, между 5-6 години.

Това е времето, в което детето е очаровано от възможността да се приближи до света на възрастните и да започне да разбира “тайнствените йероглифи” на писмената реч. Все още присъства обаянието на буквите и думите, все още детето е във фазата на откривателството. При едно правилно обучение и подход, както в училище, така и у дома, детето може да съхрани тази обич към магията на писменото слово до края на живота си.

Он-лайн обучения и кореспонденция

За учениците в тийнейджърска възраст, английският език се превръща в жизнена необходимост. Това е важна съставка от съвременния живот на един млад човек. Повечето приложения, обучения он-лайн,  интересни филми, културни събития и песни, обикновено са на английски език. За тях научаването на английски език и поддържането му е въпрос на приспособяване към съвременното общество.

Ето защо мога да препоръчам продължаването на обучението по английски език чрез он-лайн участия, обучения, приложения за ежедневно ползване. По същия начин, свързването с носители на езика и кореспонденцията на английски, също много би подобрила постигнатото ниво. Разбира се винаги под надзора на възрастен човек.

Самообучение и търсене

Някои деца са достатъчно любознателни, за да се интересуват от собственото си самообучение. Те намират самостоятелно средства и начини.

Към момента, поради обявената пандемия, се извършва масово он-лайн обучение, което вече показва някои предимства.

Това в никакъв случай не отменя присъственото обичайно обучение обаче. В настоящия момент децата по необходимост стават изключително дигитално грамотни и това ще подобри уменията им да търсят и намират сами своите собствени източници за подобряване на езикови умения.

Родителско участие и ангажираност

Важното в последващия лагера период е да осигурим на детето среда, която благоприятства неговото продължение на обучение. Езиковите постижения на едно дете, коите са оценени и са създадени условия за тяхното усъвършенстване са най-добре направените вложения в тяхното бъдеще.

Да бъдем съпричастни към успехите на детето, да се радваме на постиженията му и да споделяме всеки миг на решаване на езиково предизвикателство. Нека помним – ние родителите, имаме огромно влияние в живота на децата, ние сме тяхните навигатори и показваме пътя напред!

От нас зависи как ще бъде доразвито започнатото, дали ще има продължение и най-важното, как ще бъдат приложени знанията в живота на детето.