LuckyKids Уроци по Английски за Напреднали

Образователен тип PowerPoint презентация| LuckyKids
2017-09-05

Да преподаваш на напреднали ученици би могло да бъде предизвикателство както за учителите, така и за самите ученици, поради сложността на английската граматика.

Ако все още не сте запознати с нашите образователни методи, то е необходимо да знаете че всички децa идващи в ЛъкиКидс правят входен тест по английски език за определяне на ниво.  Ако постигнат резултат над 31 (от максимален 35) точки, то те се считат за напреднали.

Използвайки термина „напреднал“, имаме предвид ниво над средното, или отговарящо на С1, или дори С2, спрямо европейската езикова рамка.

Тъй като тестът е стандартизиран с подточки, и някои ученици отгатват/ налучкват правилните.  В такъв случай резултатите биха могли да бъдат компрометирани, и да не покажат правилното ниво на ученика. Ето защо, освен писменият тест, с децата се провежда и устен изпит. Така потвърждаваме, установеното от теста ниво на владеене на английски език.

Веднъж установено нивото, напредналите деца са разпределени в най-високия клас в летния езиков лагер (спрямо общото ниво на всички лагерници).  Понякога децата с толкова високо ниво са малко на брой. В този случай те са комбинирани в група със следващото по трудност ниво,но работят по различна програма, и граматика в часовете.

ЛъкиКидс е детски езиков лагер за деца до 14г., така че голям брой на напреднали ученици не е често явление.  Въпреки това, през сезон 2017  имахме няколко групи само от напреднали деца.

Сложните условни изречения в английския език

Първите часовe, са насочени към разбиране, или припомняне, на сложни условни изречения от трети тип, или смесени сложни изречения. За целта, учителят първо показва Пауърпойнт презентация на трети тип условни изречения, а след това задава въпроси за да установи адекватното разбиране и използване на изучаваната английска граматика.

Образователен тип PowerPoint презентация | LuckyKids

(Примерен Слайд от презентацията)

Веднъж установил това, преподавателят ще премине към презентацията с по-сложната граматика на условните изречения от смесен тип.

Граматически упражнения английски | Lucky Kids

(Примерен Слайд от презентацията)

Логично, нови въпроси върху английската граматика ще последват, за да се увери преподавателят че всяка точка от презентацията е разбрана. След това, учениците правят упражнения върху материала, за да затвърдят наученото, и следват нови дискусии.

Защо именно трети и смесен тип условни изречения? Защо не първи и трети?

Това са може би някои от въпросите, които възникват сега у вас. Истината е, че повечето напреднали ученици нямат никакви затруднения с първите два типа сложни изречения, докато вторите два затрудняват и объркват дори носителите на английски като майчин език. Поради тази причина, е жизнено важно тази английска граматика да бъде подсилена и напълно възприета от учениците, дори и у онези които вече са я изучавали.

Пример за упражнение:

Упражнения граматически напреднал английски | Lucky Kids

Формиране на презентационни умения при учениците на ЛъкиКидс

Втората част от урока е тематичната част, в която определена тема се изучава и изследва. В последната смяна на летния езиков лагер тази година темата беше „Здраве и хранене“, а напредналите ученици трябваше да изготвят презентации на тема „Защо всяка храна е добра за нас?“. В първия тематичен час темата се преподава, изяснява и изследва. Поставят се и се разясняват задачите и целта на презентацията, като повечето ученици намират темата не само образователна, но и забавна. 

Напредналите ученици провеждат часовете си в интерактивните стаи, където използват таблети и Google drive, поради което основни компютърни умения също са преподавани. Освен това, учениците се научават как да използват Google slides, за да изготвят своите презентации, и да ги представят на интерактивната дъска. Google slides е подобна на Microsoft PowerPoint програма, но с по-малко бекграундове, които могат да бъдат допълнително инсталирани.

Когато се сваля самата презентация от Google slides, тя трябва да бъде запаметена като Power point презентация. Друго предимство на работата с Google, е че работата се запаметява автоматично, а не както при Word или Power point. Освен това, учениците работят едновременно по една и съща презентация, но от различни таблети, което им дава нова перспектива за работа в бъдеще.

Всички ученици в ЛъкиКидс подготвят презентации, но напредналите наблягат и на комуникационните умения при представянето й, докато по-малките деца се учат как да създават една презентация, то по-големите се учат как умело и убедително да я поднесат на аудиторията.

За тази цел, кратки видео уроци от Стийв Джобс, Скот Харисън и Нанси Дуарте се показват на децата, дискутират се, и се разискват методи за комуникация. Самите учители също представят презентация, за да могат учениците по-бързо и лесно да запомнят основаните умения за успешно презентиране, както и какво се очаква от тях.

Изучаването на тези умения подсилва увереността у децата, както и свободата да се изразяват на английски, нещо което е достатъчно трудно на родния им език. По време на работата, учениците са окуражавани да си помагат, да са уверени в изборите си, насърчава се екипната работа и отговорност. Повечето ученици идват в детския летен лагер за две седмици, така че имат достатъчно време да се упражняват и да се почувстват готови да презентират. Освен това, накрая получават обратна връзка както от преподавателя, така и от своите съученици.

Дори повече английска граматика

В останалите учебни занятия, на децата се преподава пряка и непряка реч, модални глаголи, бъдеще продължително време, сравнителна и превъзходна степен, разликите в Американския и Британския английски, сложни относителни изречения. Това са основните граматични структури, които затрудняват учениците в С1 и С2 ниво.

Всички те са преподавани чрез видео уроци, дискусии и допълнителни материали с цел разбиране и затвърждаване. Освен това, в сряда граматиката която най-много затруднява учениците, или други пропуски според учителя, се упражняват допълнително на конната база тъй като това е ден за преговор. Понякога учителят подготвя упражнения както върху изучаваната английска граматика, така и върху индивидуалните пропуски на учениците.

 

LuckyKids Уроци по Английски за Напреднали