Play and Talk with Echo – системата за обучение по английски език в летен лагер LuckyKids

Play and talk with echo метод
2019-09-11

В LuckyKids използваме иновативна система за изучаване на английски език за деца в предучилищна възраст – „Play and Talk with Echo“ , която е предназначена да постави основите на чуждоезиковото обучение. Програмната система „Play and Talk with Echo“ се основава на следните методи, принципи и подходи за правилно усвояване на езика:

  •  игри;
  •  слушане и говорене;
  •  цялостно слушане;
  •  песни и танци;
  •  свързване на образованието с положителни емоции;
  •  редуващи се дейности по време на образователния процес;
  •  любов и грижа за децата;
  •  изграждане на система от ценности и добродетели.

 Метод и обучение по английски език

Детето със своя уникален свят, неограничени търсения и възприятия е в центъра на програмната система „Play and Talk with Echo“. Системата следва идеологията на простотата и лекотата, както и на забавлението чрез учене и правене на лесни и прости упражнения.

Работим със системата „Play and Talk with Echo“ ето и нейните елементи:

Практически насоки за учителя по английски език;

Набор от думи за всеки урок , която учителят може да използва за визуализиране на думи и изрази и която обогатява пасивния и активен речник на детето;

Стихотворения и песни /те са изброени във всеки урок; приложението съдържа пълния текст, който от своя страна улеснява работата на учителя по време на педагогическия процес/.

Индивидуално портфолио за индивидуална работа на децата на възраст 5-7 години;

Табели за плакати: Писма, емоции, календарно време; CD с всички диалози за всеки урок.

Изпълението на „Play and Talk with Echo“ системата ще доведе до интегрирането на чуждоезиковото обучение и образователна програма за предучилищно образование и готовността за училище.

Мотивирането на детето да говори на чужд език е предизвикателство, добре известно в педагогическата практика. За да бъде провокирано детето да използва чуждия език и да търси социални контакти чрез него , важно е ситуацията, в която е поставено детето, да има съществено значение за него. Важно е също така да се осигурят допълнителни източници, чрез които да се стимулира речта на детето – като игри, както и вътрешното спокойствие на детето към необичайните ситуации.

Учителят е посредник между детето и чуждия език . Учителят запознава детето с тайните на езика с любов, търпение, толерантност, свобода и усет към естетическата красота, очаквайки невероятно положителни резултати . Всяка дума, която казваме, създава бъдещото поколение. Учителят е пример за подражание и техните ценности развиват системата от ценности за децата.

Четене пред деца | Lucky Kids

Учителят поставя детето в центъра на образователния процес и предоставя възможност на детето да бъде лидер. Програмната система на „Play and Talk with Echoпозволява на детето да превърне придобитите знания и умения от майчиния си език в основа за изучаване на английски език. Самото дете ще покаже собствения си капацитет, без да му се дават ограничения и да се поставят рамки от учителя. По време на педагогическия процес учителят е лидерът, който ръководи детето. Учителят е наясно, че специфичният езиков материал трябва да докосне всички сетива на децата /зрение, слух, допир, вкус, мирис /, за да гарантира придобиването на информацията, която зависи от стила на придобиване на знания на детето.

Учителят използва ненасилствени методи за комуникация, докато работи с деца и той и децата са участници в процеса на обучение. Учителят на „Play and Talk with Echo“ знае, че нищо не може да се научи механично. Учителят показва на децата как да развият пълния си потенциал за придобиване на знания. Учителят помага и насърчава развитието на децата, а те учат как да откриват и прилагат знанията си сами. Учителят е помощник и водач.

Ролята на учителя е изключително важна – учителят е „двигателят на сигестопедичната машина” (Гатева, 1990, с.91). Учителят е пример за подражание, „консултант“ и приемащ приятел, който дори може да не поправя грешките /учителят може деликатно да каже правилната дума/, защото целта е децата да се чувстват спокойно, така че да се отпусне и да говори. Учителят на „Play and Talk with Echo“ вярва в неограничения потенциал на интелекта на детето.

Учителят по системата „Play and Talk with Echo“ е креативна личност, която оценява свободата в получаването на информация. Учителят разбира личния потенциал на всяко дете и зачита правото на избор на детето. Учителят винаги е готов да даде на детето избор от три варианта, защото готовият модел се превръща в бариера за детето и лишава детето от правото му да избира.

„Play and Talk with Echo“ препоръчва някои основни „помощници“, които в същото време служат като мотиватори в интересите на децата.

Снимка деца и аниматор във фоайето | Lucky Kids

Echo – главният герой и ОСНОВНИЯТ УЧИТЕЛ

Ехото е с децата и учителя през цялото време. Ехото не може да се види или докосне, Ехото е разказвачът на истории и ОСНОВНИЯТ УЧИТЕЛ в урока. По време на целия урок учителят общува чрез Echo, като прави жест като клюн с ръка, за да привлече вниманието.

Ехото е вълшебен характер и задоволява необходимостта на детето да се срещне с непознатото. Ролята на Echo е много важна, тъй като привлича вниманието на децата – по този начин той не се концентрира в решителна личност, а се осигурява гъвкавост на възприятията. Ехото е в центъра на взаимодействието и същевременно отделно от него, като важен корективен фактор за работата и поведението на децата. Ехото отнема от учителя ролята им на оценител на постиженията на децата по такъв начин, че да се запази авторитетът на учителя.

Календар – дъска

Календарното време е специална рутина на програмната система „Play and Talk with Echo“. Календарното време е началото на момента с усвояването на английски език за децата. По време на календарното време учителят събира децата да седнат на пода /кръстосани крака, ръце на колене/ и им представя предстоящия урок. Календарното време настъпва в началото на всяка педагогическа ситуация. По време на календарното време учителят и децата говорят за следното: деня от седмицата, месеца, датата, времето в текущия ден.

Разработени са концепциите за времето „вчера, днес и утре“ . Всички по-горе са визуализирани на специална дъска. Календарното време предоставя прекрасна възможност за детето да развие богата лексика от една страна, а от друга да стимулира въздействието на езика, на съзнателно и подсъзнателно ниво.

Шапка – шапката трансформира самоличността на учителя и му помага да стане някой друг в зависимост от целите на урока /разказвач, преводач, герой /. Учителят може да избере роля, която да играе /например – бухал – символът на мъдростта и др./. С шапката и в роля учителят излиза от взискателната позиция „Аз съм учителят, а ти си детето и трябва да учиш“. Посланието на шапката е: „ Учим се заедно – аз съм един от вас “.

Вълшебната чанта – тя носи момента на изненадата

Децата изработват кутия за птици | LuckyKids

Децата обичат изненадите и се чувстват развълнувани от тях. Децата осъзнават, че учителят винаги носи изненада за тях и те са нетърпеливи за всяка среща с него. Учителят на „Play and Talk with Echo“ наистина е добре подготвен, за да предизвика любопитството и интереса на децата.

Работни листове – те се отпечатват в черно и бяло, за да се даде възможност на детето да изрази себе си. Цветовете на работните листове идват от децата. Идеята е нещата да се появят през погледа на детето. Така децата стават създатели. Детето има „ръководена свобода” и когато получават работния лист, те започват да работят с асоциации, водени от своите вътрешни възприятия и чувства.

Интонация препоръчва се редуване на трите нива на тона при разговор с деца и възрастни – възходящо, низходящо и умерено /няма ограничение за последователността на редуване/. Различните деца имат различни нива на възприемане на интонацията. Използвайки трите нива на тона, учителят „стига“ до всяко дете.

Фонова музика – предпочитаме Моцарт, тъй като музиката му е създадена в ритъма на сърцето. Добре е музиката да е тиха. Класическата музика е красива, тя не само се успокоява, но и възпитава естетически.

Атмосферата – тя е много важна част от работната среда. „Play and Talk with Echo“ вярва във влиянието на креативността от околната среда – комбинация от топли и светли тонове, много демонстрационни материали, детски произведения, публикувани на стените и всичко друго, което може да помогне на детето да получи информация за света наоколо. В процеса на съставяне на визуалните материали, учителят може да ги направи цветни, говорейки за себе си – това е сугестия – нещо, което се запомня постоянно, но без насилие. („Да стигнем до етапа на вдъхновението, който позволява обучението да се извършва в приятна атмосфера“, от „Седемте закона на сугестопедията, проф. Лозанов/.

Програмната система „Play and Talk with Echo“ е структурирана по начин, по който дейностите се презентират чрез сетивата и емоциите, чрез всичко чуто, видяно и преживяно.

Какво използваме с „Play and Talk with Echo

Лексика с положителни думи – думите са невидимите стрелки, които докосват личността ни и могат да наранят цял живот. Ето защо ежедневно практикуваме някои често използвани думи, които трябва да се избягват:

Страхотно – изключително, прекрасно, невероятно;

Лошо – лошо е действието или поведението, извършвано от детето – а не самото дете;

трудност – предизвикателство;

зависимост – призоваване;

смъртоносен – опасен;

мирис – аромат на парфюм и т.н.

Системата предлага техники за преодоляване на естествената умора на децата:

Вода: в класните стаи се предлага кана с вода и чаши. Пиенето на вода е обичайно за децата и те избягват да стават неспокойни, прозявайки се.

Упражнения: редуваме дейностите на всеки 5-7 минути, в случай че децата са неспокойни, хиперактивни или летаргични. С течение на времето децата разбират, че тези упражнения им помагат и започват да ги практикуват сами.

„Play and Talk with Echo“ е работеща система за нашите по-млади участници в лагера, които се наслаждават на лекия и приятелски начин на обучение, осигурен от концепцията, методите и учебната програма на учебната система. Резултатите се виждат в кратки срокове, а постиженията са невероятни.