Какви проекти изготвят децата в детски летен лагер ЛъкиКидс?

Обучение на деца по групи
2019-09-17

Защо е добро проектното обучение? Какво е проектно обучение и как се случва то? 

„Обучението, базирано на проекти, се фокусира върху преподаването чрез ангажиране на учениците в изследването. В тази рамка, учениците преследват решения на нетривиални проблеми, като задават и усъвършенстват въпроси, обсъждат идеи, правят прогнози, разработват планове и/ или експерименти, събират и анализират данни, заключения, съобщават техните идеи и констатации на други, задават нови въпроси и създават  артефакти (например модел, доклад, презентация, продукт, видеолента или компютърна програма). „ 

Филис П. Блуменфелд и др., „Мотивиране на проектното обучение: поддържане на работата, подкрепа на обучението“

По време на проектното обучение, учителят прави ученето живо и разбираемо за учениците си, действайки през техния личен опит.  Учениците работят върху един проект за определен период от време – от няколко дни до седмица – това ги ангажира в проучване и намиране на решения за истински проблем от живота или намиране на отговор на сложен въпрос. Те демонстрират техните познания и умения като развиват обществено полезен продукт или създават презантация за реална аудитория /публика/.  

В резултат на това учениците развиват задълбочени познания за съдържанието и езика, както и критично мислене, креативност и комуникативни умения в контекста на правенето на автентичен, смислен проект. Проектното обучение разгръща заразителна творческа енергия сред учениците и учителите.

По-формално определение на този тип обучение е следното: проектното обучение е метод на преподаване, при който учениците придобиват знания и умения, като работят за продължителен период от време, за да изследват и реагират на автентичен, ангажиращ и сложен въпрос, проблем или предизвикателство.

Ето няколко проекта върху които, ние в детски летен лагер ЛъкиКидс сме работили с доказан ефект:

Проект: Превозни средства на бъдещето

Този проект даде възможност на лагерниците да направят интересни проучвания в областта на превозните средства и по-специално развитието им в бъдеще. Децата имаха възможността да научат сериозно количество терминология, която включва наименования на превозни средства, техните части и детайли за тяхното управление.

Проект: Модна къща

Този проект беше осъществен от лагерниците с проучвания и презантиране в областта на облеклото и аксесоарите. Участниците се възползваха от възможността да потърсят готови или да изложат собствени идеи за облекло и неговите допълнения. Те разгърнаха целия си творчески потенциал, за да представят колекция на една Модна къща. Невероятното беше, че те сами проучиха голямо количество колекции, научиха термини свързани с облеклото, както и имена на известни дизайнери от висша и ежедневна мода. 

Проект: Къщички за птици

По време на този първи за лагерниците проект, който е традиционен за ЛъкиКидс, те работят в екип. Децата научават как да сглобяват къщички за птици, украсяват ги –рисуват елементи и друга украса, а в последствие ги закачат, заедно с помощта на преподавателите на дърветата в парка. Този техен проект е не само с езикова насоченост, но има за цел и екологично възпитание. 

Необходимо е да се направи разграничение между „проект за десерт“ – кратък, интелектуално лек проект, изпълняван след като учителят покрива съдържанието на единица по обичайния начин – от проект „основно ястие“, в който проектът е обучителна единица. В проектното базирано обучение проектът е средство за преподаване на важните знания и умения, които учениците трябва да научат. Проектът съдържа и представя учебната програма и инструкциите.

Идиоми по английски за деца

За разлика от десертните проекти, проектното обучение изисква критично мислене, решаване на проблеми, сътрудничество и различни форми на комуникация. За да отговорят на въпрос за храните и да създадат висококачествена работа, учениците трябва да направят много повече, отколкото да запомнят информация. Те трябва да използват умения за мислене: анализ и синтез, както и да се научат да работят като екип.

Ето основните стъпки за провеждане на проектно обучение в лагера, описани по-долу:

1. Започваме с основния въпрос;

2. Разработваме план за проекта, в който включваме

– проучвания

– доказателствен материал

– представяне /презентация, видео, готов продукт и тн./;

3. Създаваме график на работа;

4. Работа по проекта;

5. Наблюдаваме учениците и напредъка на проекта;

6. Представяне на проекта;

7. Оценяваме заедно резултата;

8. Оценяваме заедно опита и даваме обратна връзка.

Проектно обучение: предимства и недостатъци 

ПРЕДИМСТВА

Детски лагер в Банско | Lucky Kids

Темата

Ученето, базирано на проекти, както и всички уроци, изисква много подготовка и планиране, допълнителни материали и висока технологична култура. Необходимо е да се съобразим какви материали и ресурси ще бъдат достъпни за учениците. След това те ще се нуждаят от помощ в управлението на своето време – определено житейско умение, от което те ще се възползват до края на живота си. 

Ние подбираме внимателно тема от реалния свят, върху която може да се направи задълбочено проучване. Въпросът обикновено е „сега“ въпрос – въпрос, който има значение в живота на нашите деца.

Дизайнирането на план на проекта

При оформяне дизайна на проекта е важно да се има предвид кои стандарти за съдържание ще бъдат разгледани. Ние включваме учениците в планирането; те чувстват проекта като собствен, когато са активно ангажирани с вземането на решения. Небходимо е те да бъдат готови да се ровят по-задълбочено в нови теми и нови въпроси, които възникват, колкото повече се ангажират.

Създаване на график

Разработва се график за компонентите на проекта. Учениците осъзнават, че ще се случат промени в графика. Така те се учат да бъдат гъвкави, да осъзнаят, че ще дойде време, когато трябва да финализират своите мисли, констатации и оценки. Важно е да се знае:

• Какво време ще бъде отпуснато на проекта?

• Ще бъде ли този проект проведен през целия учебен ден или по време на специални блокове от време?

Следните умения и тактики, които учениците усвояват, направлявани от учителя, водят до успех:

 • Развиват усета за време при тези, които нямат граници за време и чувство за време.
 • Поставят граници.
 • Учат се как да планират изпълнението на задачите си. 
 • Напомня им се за линията на времето. 
 • Учат се да поставят срокове.
 • Учат се да поставят прости въпроси, които са подходящи към съдържанието.
 • Инициира се креативността на учениците, която ги води към успех. 

Проектното обучение позволява на учениците да отиват в нови посоки, учителят ги връща към проекта, ако те се отклонят от него. Когато открият нова посока и могат да се обосноват за това, учителят ги оставя да творят. Те дори могат да открият ново решение, което ние възрастните не сме успели да намерим досега. 

Наблюдение на учениците и напредъка на проекта

Учебна програма в летен лагер | Lucky Kids

За да поддържаме контрол, без да попречим на учениците да поемат отговорност за работата си, ние, учителите следваме тези стъпки:

• Улесняваме процеса и любовта към ученето.

• Учим учениците как да работят съвместно.

• Посочваме взаимо-заменяеми роли за членовете на групата.

• Подтикваме учениците не само да избират своите основни роли, но и да поемат отговорност и интерактивност за всички групови роли.

 • Напомняме им, че всяка част от процеса принадлежи на всеки индивид и се нуждае от общото участие на всеки ученик.
 • Осигуряваме ресурси и насоки.
 • Даваме оценка на процеса чрез създаване на екипни и проектни рубрики.
 • Даваме оценка на резултата.

Оценка на опита

В натоварения график на лагерния ден, размисълът е ключов компонент на обучението. Как очакваме нашите ученици да синтезират нови знания, ако не им е дадено време да се замислят върху това, което са открили? Твърде често учителите по време на учебната година, не си позволяват това в ежедневието, поради липса на време и гъвкавост.

Ние в ЛъкиКидс определяме време за отражение на ежедневните дейности. Позволяваме индивидуална или групова рефлексия, като например групово обсъждане и дискусия, споделяне на преживявания и чувства, обсъждане какво работи добре, необходими промени, споделяне на идеи, които могат да доведат до нови проекти.

Ето защо ние твърдо вярваме, че проектното обучение, което е широко приложимо в ЛъкиКидс няма недостатъци. То е път към лично усъвършенстване и прогрес, начин за изява и лична реализация, път за откриване на възможности и таланти.