Методът Монтесори в летният езиков лагер Лъки Кидс

Снимка 14 от ЛъкиКидс лято 2018
2019-08-27

Описание на приложението на метода в лагера 

Методът Монтесори е възпитание, дисциплина и обучение чрез правилата на доктор Мария Монтесори /1870-1952г./. Доктор Мария Монтесори е първата жена в Италия, която получава медицинско образование. Тя има уникален принос в науката. След дипломирането си започва да работи като педиатър в психиатрична клиника към Римския университет.

Първоначално тя се посвещава на деца с умствени увреждания, като след няколко години започва да разработва метод за работа с тези деца. От 1909г. започва да издава книги, продукт на цялостната й работа с  децата. 

В един от многобройните си трудове, Мария Монтесори е формулирала кратки правила за родителите – напомняния за тях: 

 • Децата се учат от това, което ги обкръжава. Ако критикувате често детето – то се учи да критикува и съди.
 • Ако детето често се хвали – то се учи да оценява.
 • Ако на детето се демонстрира враждебност – то се учи да се бие.
 • Ако бъдете честни с детето – то се учи на справедливост.
 • Ако се надсмивате на детето – то става плахо и покорно.
 • Ако едно дете живее с чувство за безопасност – то се учи да вярва.
 • Ако детето се излагат грешките на детето – то се учи да се чувства виновно.
 • Ако често одобрявате постъпките на детето – то се учи да се отнася добре към себе си.
 • Ако сте снизходителни към детето – то се учи да бъде търпеливо.
 • Ако насърчавате детето – то възпитава увереност в себе си.
 • Ако детето живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се учи да открива любовта в света.
 • Не говорете лошо за детето – нито в негово отсъствие, нито в негово присъствие.
 • Концентрирайте се върху развитието на доброто у детето, за да не остане място в крайна сметка за лошото.
 • Винаги изслушвайте детето и му отговарайте, когато се обръща към вас.
 • Уважавайте детето, когато е направило грешка и иска да я поправи на по-късен етап.
 • Бъдете готови да помогнете на дете, което задава въпроси и търси отговори.
 • Помагайте на детето да усвоява неусвоеното в ранна възраст.
 • Отнасайте се към детето с грижа, сдържаност, спокоен тон и любов.
 • Когато се обръщате към детето си, винаги се придържайте към добрите маниери – демонстрирайте му възпитание и добри обноски.

Това са и нашите златни правила, в детски летен лагер , ЛъкиКидс които следваме като професионалисти:

 • Ние учим децата, чрез тяхната обкръжаваща среда;
 • Ние хвалим и насърчаваме децата – така ги учим да оценяват и да бъдат себеуверени;
 • Ние сме честни  с децата – така ги учим на справедливост;
 • Ние осигуряваме безопасност на децата – така ги учим да вярват;
 • Ние показваме своето одобрение на децата – така ги учим да се чувстват добре със себе си;
 • Ние сме снизходителни с децата – така ги учим да бъдат търпеливи;
 • Ние осигуряваме атмосфера на приятелство и разбирателство – така ги учим да откриват любовта в своето ежедневие;
 • Ние винаги говорим добро за детето – и в негово присъствие и негово отсъствие;
 • Ние се концентрираме върху развитие на доброто у детето, за да не остане място за лошото;
 • Ние винаги изслушваме детето и му отговаряме, когато се обръща към нас;
 • Ние уважаваме детето, когато е направило грешка и на по-късен етап иска да я поправи;
 • Ние сме готови да помогнем на детето, когато задава въпроси и търси отговори;
 • Ние помагаме на детето да усвои неусвоеното в ранна възраст;
 • Когато се обръщаме към детето, ние винаги демонстрираме добро възпитание и обноски;
 • Ние се отнасяме към детето с грижа, сдържаност, спокоен тон и любов.

Това, което ЛъкиКидс използва на практика от метода Монтесори в своето ежедневие, засяга също и обучителния процес. 

Снимка 4 от ЛъкиКидс лято 2018

Ето и принципите на метода, които са част от нашия обучителен процес:

  1. Следваме детето – това е един от водещите принципи в нашето обучение. Отнасяме се индивидуално към обучението на всяко дете, тъй като то има своята особеност; наблюдаваме детето, изследваме неговите нужди и интереси, съответно зачитаме тези нужди и интереси;
  2. Уважаваме и окуражаваме детето и следваме неговата емоционалост и способност да възприема. Независимостта и опознаването на света са основни принципи на метода Монтесори. Те трябва да се съчетават с уважение към детето и насърчаване неговата емоционалност и способност да възприема заобикалящия го свят.
  3. Даваме свобода на детето да изучава заобикалящата го среда. Децата трябва да получат възможност да опознават света както на открито, така и на закрито. Детето при нас е в безопасност и изучава света спокойно и уверено. С учебните занимания по английски език в лагера, детето изучава света на културата, изкуството, езика. Със заниманията на открито, детето изучава света навън – красотата и мнообразието на природата /растения, географски местности – планина, езера, гори, природни забележителности/.
  4. Даваме възможност на детето да изучава света, чрез допир. При метода Монтесори практиката е много по-важна от теорията, детето опознава разнообразните материали като се докосва до тях.
  5. Ние наблягаме на практическите занимания и  развитието на сензорните умения, не само в предучилищна, но и в училищна възраст. Всички занимания в ЛъкиКидс, от учебни часове до физически и стимулират по-голяма прецизност на сетивата, контрол на движенията, баланс и устойчивост, усещане за ред, концентрация, координация и независимост. 
  6. Ние осигуряваме материали, подходящи както за възрастта, така и за ръста на детето. Използваме подходящи мебели и всички материали са поставени на достъпни за децата места.  
  7. Ние не прекъсваме работния процес на нашите деца. Вместо това им даваме възможност да се концентрират и да развият трайно тази своя способност. По този начин децата нямат нужда от награди, те вижда както началото на процеса, така и постигнатия резултат – най-голямата награда за всяко дете.
 • Ние правим заобикалящата среда възможно най-атрактивна и интересна за работа. При нас класните стаи и местата за отмора са подредени по такъв начин, че да подпомагат интелектуалното развитие на детето, да провокират неговите интереси. 
 • Ние показваме предварително на детето какво очакваме от него и как се прави всяко нещо. Няма как едно дете да знае как протича даден процес или как се прави дадено нещо, ако ние не му го покажем.
 • Когато предлагаме едно занимание, ние се уверяваме, че с него детето упражнява само едно отличително качество. Например, предметите се отличават по цвят, на са с еднаква форма.

Снимка 3 от ЛъкиКидс лято 2018

Предимствата на метода Монтесори са много 

Най-важните от тях и всъщност тези, които дават резултат тук в летния лагер ЛъкиКидс са: 

 • умения за ред, концентрация, независимост, координация
 • децата са свободни да учат със собствени темпове и по собствен начин
 • чувстват се защитени, като част от една общност
 • радват се на свобода в допустимите граници по отношение на посоката на обучение
 • превръщат се в активни търсачи на знание
 • научават се да гледат критично на собствената си работа и се учат да поправят грешките си. 

И в заключение, както казва Д-р Мария Монтесори: „Децата са като пеперуди, носени от вятъра. Някои могат да се издигнат по-високо от другите, но всички те летят по най-добрия начин, на който са способни. Защо да ги сравняваме една с друга? Всяка една е различна. Всяка една е специална. Всяка една е прекрасна.