Методът Слънчева педагогика

Метод на слънчева педагогика
2019-08-21

Описание на приложението на метода в лагера 

Слънчевата педагогика като система

Слънчевата педагогика представлява система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на философска /теоретична/ и практическа част. Идеите на слънчевата педагогика са почерпени от Учението на Учителя Петър Дънов и в продължение на повече от 90 години са прилагани от много педагози в различни градове и училища на страната. 

Основно разбиране на слънчевата педагогика е, че в природата всичко е свързано в живота на Цялото. Малки и големи растения, животни, всички елементи на органичната и неорганичната Природа, свързани с видими и невидими нишки, изграждат скелета и тялото на един грандиозно голям организъм. Затова, една от целите на Слънчевата педагогика е да работи за възстановяването на тези първични връзки на човека със силите на живата и разумна природа.

Системата на слънчевата педагогика има своите „органи“, които са свързани помежду си в едно цяло. 

Те се следните:

 • ПринципиЛюбов, Мъдрост и Истина;
 • Методина светлината, на топлината и на силата.

Целта на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята.

В слънчевата педагогика добродетелите са центрове, около които започват да функционират всички положителни природни сили. Учителите и родителите получават знания за работа с четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната т.н. В нея са комбинирани дихателни, гимнастически и музикални упражнения, които са с изключитено практическа насоченост. С техните изпълнения се подобрява психическото и физическото здраве на децата, учителите и родителите, развиват се добродетели, които представляват целта на всяко добронамерено възпитание.

Естествен център и фокус на прилагане на методите и принципите на Слънчевата педагогика е работата с деца, в чиито дневен режим са включени описаните упражнения, разходки в планината, много музика, изучаване на разнообразни умения, като готвене, рисуване, стрелба с лък, яздене, плуване и т.н.

Снимка 42 от ЛъкиКидс лято 2018

Иновативната образователна и възпитателна методика – Слънчева педагогика се прилага в ЛъкиКидс като:

 • Индивидуален подход в обучението, съобразно личностните потребности;
 • Изискване и поддържане на чистота и ред навсякъде в лагера;
 • Отличителен знак за лагерната идентичност са ясните правила за  лагерната организация;
 • Вдъхновяващ колектив учители;
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
 • Комплексна здравна програма /дихателни, физически упражнения чрез йога, тае-бо, планински преходи, яздене и тн./;
 • Разходки до забележителности и планински преходи сред природата;
 • Ергономична и динамична учебна среда;
 • Оптимални условия за учене и релакс чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум.

Мисията на лагера е да създаде нови възможности за обучение и възпитание, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между децата и природата. 

Посоката, която Слънчевата педагогика ни дава и която ние в ЛъкиКидс следваме е: индустриално-класния модел на преподаване се счита за морално и функционално остарял, ето защо ние работим върху други екипно-практически модел на обучение. Децата работят като партньори в своята изследователско търсене, като съзнанието им отморява от натовареността, създавана от електронни устройства, смартфони и всякаква техника. 

Това постигаме не само по време на учебния процес, но и в тази част от деня, когато децата излизат сред природата или участват в ежедневни екскурзии до интересни забележителности в исторически и географски план. 

 В ЛъкиКидс децата ежедневно учат чрез сетивата, за да знаят:

 • Как и откъде постъпва информацията;
 • Защо е важно да развиваме сетивата си;
 • Начини за тяхното развиване и овладяване с цел да: възприемат повече информация съзнателно, умът да си почива и да може да се концентрира по-лесно; 

В ЛъкиКидс децата учат добродетели, за да знаят:

 • Кое ни кара да се погрижим за себе си по значим начин – за ума си, за тялото си, за емоциите си, за психиката си;
 • Как да се свържем обратно с природта;
 • Как да се впишем в цялото – в нашия случай в Лагерната общност, като допринесем за живота в нея.

Слънчевата педагогика е изключително ценна част от нашия лагерен живот, тъй като подсигурява една от причините за това, детето да бъде в нашия лагер, а имено – възстановяване връзката със себе си, чрез директно общуване с природата и всички нейни компоненти, въздух, вода, така ценни за нашето здраве.

Денят ни започва с Време заедно, по време на което дискутираме добродетелите, които са неизменна част от слънчевата педагогика и съответно нашия лагерен живот. 

Следва закуската. Храната, която се приготвя  е съобразена до голяма степен със здравословните принципи. Разходката, излетът, планинският преход, са неизменна част от програмата, защото вярваме, че всеки досег до природата, макар и кратък, влияе прекрасно за развитието на децата.

Занятията са свързани с основни принципи за: 

 • здраве, движение и чистота
 • жива природа
 • числа и фигури
 • активни игри
 • чужд /английски/ език
 • изкуства
 • астрология и астрономия за деца и други. 

Ние вярваме, че разнообразните дейности, осъществени с любов и вдъхновение, създават у децата добри условия за развитие на възможности и добродетели в тях. Нашата цел е да подтикнем всяко дете да извади наяве своите таланти. Не случайно, организираме вечер на талантите, в която всяко дете може открито да демонстрира свой талант – бил той музикален, танцувален или друг. 

Една от целите на Слънчевата педогогика е не само работа с деца и учители, но също така информираност и обучение на родителите. Родителят е основният морален модел за детето. Той е първоизточника на добродетели и емоционална интелигентност, от който детето да почерпи познания. 

В нашето общество, поради темпото на живот и работа, много от родителите не успяват да намерят време и възможности за този важен контакт със своите деца. Те оставят всичко на случайността  и на моментни разрешения от училището. Считат, че детето „ще бъде възпитано в училище“ от преподавателите, направлявано от училищните правила. Това обаче е доста голяма заблуда. 

Родителите на участници в нашия летен лагер, разбират основните принципи, с които работи лагера, оказват помощ и осъзнават, че техните деца са част от една общност, в която се ценят добродетелите, в която всички са част от екип, а знанието върви ръка за ръка с изграждането и затвърждаването на здрава ценностна система. Помощта и сътрудничеството на родителя за нас са от първостепенно значение, тъй като без тях, ние не бихме могли да постигнем тази хармония, така търсена от Слънчевата педагогика