Jolly Phonics в летен лагер LuckyKids

Преподаване с Jolly Phonics
2019-08-17

Метод и преподаване 

Jolly Phonics е забавен и насочен към децата подход за ограмотавяне чрез синтетични звукове. В LuckyKids го използваме с най-малките, тъй като е създаден за възраст 4-5-6 години, т.е възрастта за начинаещите. Към 42те букви децата изпълняват определени действия или жестове /вълнообразно движение с ръка за „s“, като змия/, мултисензорният метод е много мотивиращ за деца и учители, които могат да видят как учениците им постигат напредък. Буквените звуци са разделени на седем групи.

Буквен звуков ред

Звуците се преподават в определен ред, а не по азбучен ред. Това дава възможност на децата да започнат да изграждат думи възможно най-рано.

Как работи Jolly Phonics?

Използвайки подхода на синтетичната фонетика, Jolly Phonics учи децата на петте ключови умения за четене и писане. Допълнен от Jolly Readers и Jolly Grammar, той осигурява задълбочена основа за преподаване на грамотност в продължение на три години в училище.

Петте умения, които се преподават с Jolly Phonics

В Jolly Phonics се преподават 42 основни звука на английски език, а не само азбуката.

Звуците са в седем групи. В синтетичната фонетика някои звуци се пишат с две букви, като ee и or. Те се наричат диграфи. Например oo и th могат да бъдат произведени с два различни звука, както book и moon, this и three. За да се разграничат двата звука, тези диграфи са представени под две форми.

Всеки звук има действие, което помага на децата да запомнят буквата/ите, които го представляват. С напредването на детето можете да посочвате буквите и да видите колко бързо то може да направи действието и да изрече звука. Един буквен звук може да се преподава всеки ден. Тъй като детето става по-уверено, в един момент действията/жестовете вече не са необходими.

Децата трябва да научат всяка буква с нейния звук, а не с нейното име. Например, буквата a трябва да се нарича a (както в ant), а не ai (както в aim). По същия начин буквата n трябва да бъде nn (както в net), а не en. Това ще помогне при смесването. Имената на всяка буква могат да следват по-късно.

Буквите не са въведени по азбучен ред. Първата група (s, a, t, i, p, n) е избрана, защото те правят по-прости трибуквени думи от всички други шест букви. Буквите b и d се въвеждат в различни групи, за да се избегне объркване.

Звуците, които имат повече от един начин на писане, първоначално се преподават само под една форма. Например звукът ai (train) се преподава първо, а след това следва алтернативните ae (gate) и ay (day).

Снимка 39 от ЛъкиКидс лято 2018

Формиране на писмената грамотност

За нас е много важно детето да държи молива си по правилния начин. Моливът трябва да се държи в хватката  между палеца и първите два пръста. Хватката е еднаква както за деца с лява и така и за деца с дясна ръка. Ако този захват на детето започне неправилно, по-късно е много трудно да се коригира.

Детето трябва да оформи всяка буква по правилния начин. Буквата с се въвежда в ранните етапи, тъй като това формира основната форма на някои други букви, като d. Конкретни проблеми, които трябва да се търсят, са:

  • o (ходът на молива трябва да е обратно на часовниковата стрелка, а не по посока на часовниковата стрелка)
  • d (моливът започва от средата, а не в горната част)
  • m и n (трябва да има начален низходящ ход)

Системата Jolly Phonics има DVD и Finger Phonics книги, които показват правилното формиране на всяка буква.

Сливането или блендирането

Сливаннето е процесът на произнасяне на отделните звуци от думата, след което детето ги слива заедно, за да произнесат думата. Това е вторият процес, на който преподаваме след научаване на звуковете на буквите.

Например озвучаване на d-o-g, води до произнасяне на думата куче. Това е техника, която всяко дете е необходимо да научи, а подобряването идва с практиката. Като начало учителят произнася думата и вижда дали детето може да я чуе, като дава отговор, ако е необходимо. На някои деца им отнема повече време от други, за да чуят тези звуци. Звуците трябва да се произнасят бързо, за да се чуе думата. По-лесно е, ако първият звук се каже малко по-силно.

Учим децата да знаят, че някои звуци (диграфи) са представени с две букви, като sh. Децата трябва да озвучават диграфа (sh), а не отделните букви (s-h). С практиката те започват да смесват диграфа като един звук и така го използват в дума. И така, дума като дъжд трябва да звучи като r-a-i-n, а крака като f-e-e-t. Това е трудно в началото и е необходима практика. Съществуват Jolly Phonics Regular Word Blending Cards, които ние използваме в клас за подобряване на това умение.

За децата е полезно да могат да разграничат смес (като st) и digraph (като sh). 

Някои думи на английски език имат неправилен правопис и не могат да бъдат прочетени чрез смесване, като например, said, was, one. За съжаление, много от тях са често употребявани думи. Нередовните думи трябва да се запомнят. Те се наричат ​​„сложни думи“.

Идентифициране на звуците в думите

Най-лесният начин да знаете как да пишете дума е да слушате звуците в тази дума. Дори и с по-трудните или т.нар „сложни“ думи разбирането на буквените звуци може да помогне.

Игри като I-Spy са идеални за това. След това е добре детето да слуша крайните звуци, тъй като средният звук на думата по принцип е най-труден за чуване.

Започваме с прости трибуквени думи като cat или hot.

Сложни думи

Има няколко начина детето да научи сложни думи:

  • Погледни, покрий, напиши и провери – това е един от начините на тяхното обучение.
  • Погледнете думата, за да видите коя част е трудна. След това детето да опита да напише думата във въздуха, като казва буквите. Покриваме думата и виждаме дали детето може да я напише правилно. Проверяваме, за да сме сигурни.
  • Казваме думата както звучи. Ние казваме думата, така че да се чуе всеки звук. Например, думата е „беше“ /was/, но се чува като „wass“, римуваме я с маса /mass/, думата Monday се казва като Mon-day.
  • Мнемоника. Първоначалната буква на всяка дума в поговорка дава правилното изписване на дадена дума. Например, laugh – Laugh At Ugly Goat´s Hair.

Използването на системата Jolly Phonics е често срещан метод в съвременните международни училища и предучилищни училища, която осигурява постоянен напредък и отлични резултати. Нашите цели в детски летен лагер LuckyKids са да поставим солидни езикови основи, да започнем процеса на ограмотяване при малките деца и да го направим по забавен и в същото време академично издържан начин.