2016-12-13

„Чух ги да говорят на английски, искат пак да ходят на лагер…Доволни сме! Благодарим Ви за всичко!“