Важно ли е развитието на социалните умения в децата?

LK Picnic
2020-10-20

Социалните умения – развитие от ранно детство

Как и защо е полезно за децата

Как израстват по-социалните деца

Социалността в Лъки Кидс

 

В съвременния свят едно дете, което оцелява без развити социални умения, може лесно да изгуби себе си, да остане без приятели или да се затвори в безрадостния свят на електронните машини. Важно е да знаем, че социализацията е ключов момент в детското израстване, неговото „прохождане и контакт“ във външния свят.

То е като ходенето – не можем без него и никой не може да спре неговото развитие. Необходимо е да бъдем умели навигатори и да помагаме на малкия човек да определи себе си и да намери своята принадлежност в света.

Думата „социални умения“ може да бъде сведена до обяснението – умения за живот. Наричат ги още интерперсонални, вътрешноличностни или „софт скилс“.

Какво включват те – умение за:

  • ефективно общуване;
  • разрешаване на конфликти без насилие;
  • активно слушане;
  • съпричастност;
  • уважение.

Умението за ефективно общуване: то дава на детето начин за себеизразяване и споделяне на мисли, идеи, части от цяло. Това е умение, което също така отличава добрите лидери.

Умението за разрешаване на конфликти без насилие, е много важно. Недоволство и неразбирателство могат да възникнат при всяка една ситуация. Това умение позволява да се изяснят причините за конфликта и да се намери разрешение, което е добро за всичките участници. То включва в себе си други умения като способност за активно слушане с разбиране, говорене и споделяне. Хората, притежаващи това умение се превръщат в ценни приятели и колеги.

Умението за активно слушане означава да можем да чуем и разберем какво ни съобщава детето или възрастният срещу нас. Хората, които са добри слушатели са търсени за компания и приятелство. Те са като глътка свеж въздух в забързаното ежедневие.

Умението съпричастност е едно от най-дълго формираните умения, което се култивира цял живот. Неговата същност е да се поставим на мястото на другия човек, да разберем неговите чувства, притеснения и радости. Децата, които от малки изграждат съпричастност, в своя зрял живот създават трайни взаимоотношения и се превръщат в желани партньори.

Уважението – това умение или по-скоро добродетел има много лица: да изслушваме събеседника без да прекъсваме, да задаваме въпроси и да се интересуваме от човека срещу нас, да бъдем точни за срещи, да правим път на по-възрастните, да говорим с уважителен тон и да се съобразяваме с останалите възрастни и деца.

Уважението, демонстрирано към останалите хора, винаги се връща многократно към нас.

 

Развитието на социални умения – част от детското развитие

Всяка майка, която се грижи за бебето, знае, че то се усмихва или маха с ръчички, когато я види, когато се среща с други деца. Това са може би първите най-ранни форми на социализация. Бебето прави своите опити за общуване. То иска да покаже дружелюбност, радост, приятно чувство при срещата с подобни на него – деца, възрастни. Това доброжелателно чувство е заложено в човешката природа!

Следва проговарянето и първите думички – същото бебе сега вече може да изпрати вербално послание. То вече се е превърнало в малко говорещо същество. Понякога тези думи не са ясно изговорени, но целта е една – да се осъществи общуване.

Говорът е заложен в най-ранните форми на общуването, след езика на тялото. Чрез езика започва истинската социализация и изграждането на първото и едно от най-важните умения: умението за общуване като предпоставка за социализацията.

Ако се проследят фазите в езиковото развитие на малкото човече, се появяват същите стадии в развитието на социалните му умения.

 

Как израстват децата с по-голяма социална адаптивност

Тук основен фактор играе възпитанието. Голямо значение има домашната обстановка, общуването с най-близките – майката и бащата, сестрите и братята, както и общуването с връстници, възрастни от близкото обкръжение.

Децата, които растат в големи семейства, с множество приятели, са по-отворени и по-адаптивни към общуване с непознати. Те лесно започват разговор, създават приятелства и намират информация, която зависи от други хора.

Разбира се има и деца – интроверти, които предпочитат да стоят тихи, да четат или да остават сами. Не можем да кажем, че те са а-социални, напротив. Те усещат и мислят за другите в много по-голяма степен, отколкото показват. Те притежават отлично развито умение за съпричастност.

И в двата случая имаме развито в по-голяма степен едно от уменията за социализация.

Интересен факт е, че не можем да очакваме идеалния вариант с отлично развити всички видове умения за социализация. Винаги има едно от тях, което е по-добре изявено от останалите.

 

Социалността в ЛъкиКидс

Дневният режим в ЛъкиКидс почти няма моменти, в които децата да остават сами, без компания, било то приятели, възрастни: учители или аниматори.

Дневната рутина е предвидена да се провежда заедно. Това е нашият начин да преподаваме „социални умения“ на малчуганите. За тяхното демонстриране, практикуване и усъвършенстване е необходима среда, която е структурирана като тази в нашия лагер.

Започването на деня с една обикновена рутинна задача като измиването на зъбите, вече изисква практикуването на умението уважение – детето е необходимо да уважи правото на използване на тоалетното помещение от другите деца. Предоставянето на ред и изчакването са едни от първите житейски умения, на които го учим.

Следват закуска и време заедно. Сцената на която ние практикуваме умения като общуване, уважение и търпение.

ЛъкиКидс е невероятно училище за социализация, общуване, съпричастност и вазимна подкрепа. Тук ние сме приятели, колеги, съотборници. Всеки е част от отбора, всеки подкрепя останалите и участва наравно. По този начин при нас няма губещи, всички са победители!