Как се грижим за децата в детски лагер ЛъкиКидс?

Снимка 64 от ЛъкиКидс лято 2018
2019-06-01

Здраве, лекарства, специални грижи, дневни и нощни грижи, специализирана лекарска помощ

ЗДРАВЕ

Изследователите са единодушни, че с подходяща храна и ежедневни физически упражнения пътят към здравословния живот е осигурен.

Ние в детски летен лагер ЛъкиКидс осигуряваме на детето по-здравословен начин на живот:

 • Редовната физическа активност, важна за растежа на детето и неговото цялостно развитие.
 • Редовно пиене на вода;
 • Редовна консумация на плодове и зеленчуци; намалена консумация на сладкиши;
 • Живот без телевизор;
 • Излизания навън – прекарване на окоо 50% от деня на открито;
 • Различни игри и занимания за децата на закрито и на открито, които не включват компютърни игри.

ЛЕКАРСТВА

При записването си в лагер ЛъкиКидс, всички родители са длъжни да попълнят здравна анкета на детето, в която да обяснят здравословното състояние на детето си, като в лагерни условия, то да може да разчита на екипа от професионалисти. В тази анкета, родителят посочва всички особености – от това какви лекарства може да приема детето му, при различни заболявания, до какви алергии има, или дали има проблем с очите, страх от височини, насекоми и други.

В слуай на заболяване, родителите биват информирани веднага. Лагерът разполага с лекар. По преценка на ръководителя на лагера, лекаря и родителите, детето може да остане в лагера, дори когато се чувства неразположено, като приема само и единствено разрешените му лекарства. В случаи на по-сериозно заболяване, детето може да бъде взето от родителите.

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ

Всяко дете има индивидуални особености, с които ние в ЛъкиКидс се съобразяваме. Някои от децата имат необходимост да им бъде прочетена приказка преди сън, други имат необходимост от специална грижа по отношение на специфична диета, трети са чувствителни към препарати или съставки в храната, за което също можете да се доверите на екипа от специалисти от лагерния екип.

ДНЕВНИ И НОЩНИ ГРИЖИ

В ЛъкиКидс всеки професионалист е отдаден на пълната грижа за живота и здравето на всеки участник в лагера. Това е наша отговорност и задължение.

Дневните грижи включват:

 • Събуждане /индивидуално за по-малките или по телефона, за по-големите/;
 • Проверка на дрехите за деня – дали лагерникът е избрал правилното облекло според времето и дейността;
 • Грижа по обличането /за по-малките/;
 • Помощ за подредбата на дрехите, стаята;
 • Помощ при взимане на душ /за най-малките/;
 • Помощ при сушене на коси;
 • Обучение в оправяне на легло и проверка на изпълението на това задължение;
 • Помощ при избор на закуска и контрол на храненето;
 • Съблюдаване на етикет на хранене;
 • Проверка на наличния състав на всяка група и здравословното състояние на всеки участник;
 • Отправяне на участниците и грижа те да следват правилно дневния режим на лагера;
 • Проследяване на прогреса на учениците в учебния процес;
 • Грижа за тяхната междинна закуска и дейности на открито по време на междинната почивка в сутрешния обучителен блок;
 • Помощ в разпределянето на учениците за обяд, контрол на хигиената преди хранене;
 • Проверка на облеклото преди следобедните дейности на открито;
 • Непрекъснато наблюдение на поведението и здравословното състояние на децата по време на дейностите на открито;
 • Проверка на изправността на уредите и оборудването за игри и забавления;
 • Организация на учебния процес;
 • Организация на развлекателната програма;
 • Наблюдение на безопасността на участниците по време на придвижването от една дейност към друга;
 • Проверка на състоянието на телефоните на участниците;
 • Подготовка на материалите за следващия ден.


Нощните грижи включват:

 • Помощ в подготовката за сън /взимане на душ/миене на зъби  – особено на по-малките/;
 • Грижа за спокойното заспиване на всички лагерници;
 • Индивидуална грижа, в случаи, когато дете е е неспокойно или се чувства разстроено поради някаква причина;
 • Непрекъснато наблюдение над здравословното и психологическо състояние на всеки участник в лагера до заспиването;
 • Наблюдение и проверка на нощен сън.

Вечерна снимка след планински преход | Lucky Kids

ЛЕКАРСТВА

Политиката на ЛъкиКидс не позволява свободната консумация на лекарствени препарати на територията на лагера, освен по изричната препоръка на лекар. Лагерът разполага с медицински шкаф с лекарства и средства за първа помощ, който се намира в офиса на ръководител лагер, като през цялото време е заключен и до него има ограничен достъп само за ръководителя и помощник-ръководителя.

Лекарствата в лагера, се дават само при крайна необходимост, по преценка на лекаря/медицинската сестра/ и с изричното съгласие на родителите на детето.

В лагера не се допускат деца, които имат необходимост от специални медикаменти или не са в отлично здравословно състояние.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Още при записването за детски летен лагер, първото изискване за всички родители, е да заведат детето на медицински преглед, след който лекарят предоставя медицинска бележка за отлично здравословно състояние. Без нея, детето не може да постъпи в детски лагер ЛъкиКидс.

Още преди случаите, в които едно дете, участник може да се почувства зле по време на престоя си в лагера, то вече е получило първия си инструктаж, че е необходимо да съобщи на ръководителя на лагера, на преподавателя или аниматора, отговорен за него за своя проблем.

След като детето съобщи за здравословното си състояние, по преценка на наличната медицинска сестра и ръководителя на лагера, се взима решение дали е необходима специализирана лекарска помощ. Това може да се отнася до състояния на сериозно навяхване и болка в крайници или висока температура, повръщане и т.н.

Лекарят прави първоначален преглед и установява необходимост от лечение. В случай, че има необходимост от спешна помощ, детето се води в бърза помощ. В случаи, в които е необходимо болнично лечение, изборът за такова се предоставя на родителите. Те могат да преценят да оставят детето в местната болница или да го транспортират в родния град.

Във всеки един подобен случай, първо се съобщава на родителите. На тях се предоставят всички известни факти за здравословното състояние на детето им, както и мнението на специалиста. Окончателното решение се взима от тях и от ръководителя на лагера.

В случай, че намесата, която е необходима, е минимална и детето се възстановява бързо, то може да продължи своя лагерен живот, след окончателен преглед и одобрение от специалиста и след изричното съгласие на родителите.

Децата в ЛъкиКидс са наши деца! За тях се гиржим с всеотдайността на родители и приятели! За нас тяхното благоденствие, радост и здраве са на първо място. С внимание както към физическото, така и към менталното здраве на децата, ние осигуряваме спокойствие, весели преживявания и грижа за нашите питомци!