Летния лагер за напреднали деца в ЛъкиКидс

Снимка 38 от Лакикидс лято 2018
2019-05-22

Програма

ЛъкиКидс е мястото, където децата и учениците могат да усъвършенстват наученото, да го практикуват с преподаватели, които са говорители на езика, да се забавляват и усвършенстват!

Програмата се изпълнява в рамките на две седмици. Тя включва множество часове обучение по английски език и незабравими развлекателни дейности. 

При пристигането в хотела,  на участниците се представя Правилника на лагера, в който се очертават правата и задълженията на участниците, както се припомнят основните режимни моменти. 

През първия ден се провежда тест за ниво по английски език на всеки един участник, независимо, че същият може вече да е участвал в лагера. Тази проверка цели да даде реална представа за развитието на детето, в коя група да бъде  поставено, както и с кои преподаватели да работи, за да бъде продължен постигнатия прогрес. Преподавателите оценяват тестовете и образуват групите, които се одобряват от мениджъра на Лагера. 

Напреднaлите ученици се обучават в два вида групи – Intermediate и Advanced. Цялото последващо обучение е съобразено с достигнатото ниво на участниците. 

Учениците, които са напреднали, започват с упражнения за разширяване на вече придобития речник, усъвършенстване на писмената реч, граматични упражнения. Всичко това е поднесено по интересен начин, по време на уроците по английски и тематичните проекти. Учениците от по-напредналите групи, обикновено имат достъп до компютъризирана класна стая с интерактивна дъска и таблети, които използват за своите проучвания, упражнения и обучение.
ЛакиКидс Лето 2018 Фото 20

Например в седмицата посветена на „Мода и облекло“, учениците усвояват терминология за облекло, и всичко описващо и свързано с модните тенденции, известните дизайнери и продукти.  Седмичното обучение по темата завършва с проектна работа /постер, презантация/, в която децата да могат да приложат наученото и да затвърдят умения за работа в екип, приложни умения по изобразително изкуство, както и отлично овладяване на терминологията на английски език. По този начин, комбинацията от учене и прилагане на наученото, дава възможност за дълготрайно запомняне. 

Активността Време заедно – това е времето, в което всеки участник получава обратна връзка как се е  представил и какво е постигнал. Често, децата, които са напреднали езиково, са изградени и като личности, тъй като са в тинейджърска или пред-тинейджърска възраст. Ето защо те практикуват ежедневно усвоените ценности и биват награждавани за проявите им.

ЛъкиКидс е много повече от езиков лагер, с развлекателни събития. Това е място, в което децата работят за собственото си изграждане като добри хора с висок морал. Това е  място, в което академичното обучение върви ръка за ръка с етичното и емоционално образование. 

ЛакиКидс Лето 2018 Фото 11

Към децата се подхожда с грижа и индивидуален подход. Ето защо имаме специално ниво на обучение с по-напредналите деца и ученици.

Езикови аспекти: тъй като при по-напредналите няма необходимост от начално изграждане на езикова база, с тях се работи за:

  • Лексика – продължава обогатяването на речника, като основно се работи върху синонимни гнезда; това е разширяването на значения около едно основно значение на думата, както и допълване със сродни думи, така че общуващият да притежава богат запас от думи и техните значения, за да има свободен изказ;
  • Граматика – усвояват се граматически категории като съществителни имена и употреба, сложни думи и синоними, прилагателни имена и категории, степенуване, глаголи и глаголни времена, употреба; учениците изпълняват ежедневно множество упражнения, с които затвърждават знанията си;
  • Четене с разбиране – това е една често пренебрегвана част от езиковото обучение, но при нас тя е много съществена; учениците правят собствени проучвания и се запознават с всякакви типове текст, включително и нехудожествени /научни/ текстове, като по този начин се запознават с различни стилове и техните изразни средства; ключовата дума е „разбиране“, тъй като самите те е необходимо да се погрижат да разберат прочетеното, без помощ;
  • Проектна работа – тази част на обучението е предназначена за най-напредналите, като тя представлява проучване по дадена тема, синтез и анализ на вид информация, необходима по темата на проекта; използва се похват – работа по двойки или в отбори, екипна работа, индивидулан работа с различни източници на информация; в този сектор на обучението, децата се учат как да отделят необходимата информация, къде да я търсят, как да намират надеждни и достоверни източници за нея.

Активности

Често когато лагерът свърши, децата имат огромното желание да се завърнат отново. Дейностите са подбрани с изключителна прецизност за съответната възраст, интереси и възможности. 

В детски летен лагер ЛъкиКидс, всяка част от деня е важна! Ето защо приключването на деня се осъществява чрез тематични вечери, които отново отправят предизвикателство към участниците!

Снимка 60 от ЛъкиКидс лято 2018

Плуване

Ползва се басейна на хотела; в присъствието на професионален спасител; много от нашите участници могат да плуват – за тях се организират забавни водни игри или импровизирани състезания.

Йога

Под ръководството на професионален треньор, тези, които вече са правили упражнения по йога, се доразвиват в тази област; постигат гъвкавост, спокойствие, придобиват сила и устойчивост.

Снимка 16 от ЛъкиКидс лято 2018

Конна езда

Всички в летен езиков лагер ЛъкиКидс се докосват до чудото на кончетата в конната база; идеята на тази дейност е не само да се поязди и постои на чист въздух, това е активност по време на която, възпитаваме децата в любов към животните, в уважение на труда на хората, които се грижат за тях, в спортен дух, в любознателност към живота и начина на отглеждане на конете;

Стрелба с лък

Точността е важно умение – не само като физическа сила, но и като трениране на концентрация и воля; напредналите в този спорт получават сертификат за постигнати резултати.

Тае-бо

Един интересен спорт, в който всеки участник работи за контрол над собственото тяло, за сила, издръжливост и воля.

Готварство

Много от нашите възпитаници намират истинско удоволствие и откриват себе си в приготвянето на храна, под изкусното ръководството на майстор-шефа на ресторантите в хотела.

Снимка 5 от ЛъкиКидс лято 2018

Пейнтбол

Нашите участници чакат с нетърпение това събитие. Особено популярна е сред момчетата, като това по никакъв начин не изключва смелите и борбени момичета.

Волейбол, футбол, федербал

Любима част от спортната дейност, особено в почивките между академичните блокове.

Отношение

Невидимите детайли, които ни формират като възрастни, присъстват винаги в детството!
Така е и с нашите възпитаници в детски летен лагер ЛъкиКидс! В личната история на всяко дете, има моменти, които са „невидими” за детското съзнание, но определящи за живота им като възрастни. Ние предвиждаме тези моменти, ние ги създаваме и особено при по-големите, почвата за работа е много благодатна, тъй като те разбират и имат оформена ценностна система, с която ние работим. 

За всеки дете или възрастен в ЛъкиКидс, ценностите са важни, тъй като са пряко свързани с човешкото щастие или нещастие. Когато правим неща, които са в унисон с нашите ценности, това ни кара да се чувстваме добре, дори може би щастливо. Ще усещаме задоволство и удовлетворение от себе си, тъй като постъпките ни и изборите, които правим в живота си са в унисон с нашите вътрешни убеждения и идеали за това кое е добро и лошо, правилно и неправилно. 

И обратното, когато правим неща, които са в разрез с нашите ценности, тогава ще се чувстваме зле. Може би ще усещаме вина, може би ще е тревога или нещо трето, но във всички случаи ще изпитваме неща, свързани с нещастието.

Ето защо е важно за нас е важно  да сме наясно с ценностите си.  Животът може да бъде много по-смислен, по-вълнуващ, а и по-лесен, ако сме наясно с тях и ако ги приемем за свои дълбоко вътре себе си. 

Ето как помагаме на нашите възпитаници  да определят своята ценностна система, да могат да изберат своите и да живеят щастливо и пълноценно, следвайки ги.

Защото ценностите са именно това –най-важните убеждения и приоритети в живота, които се претворяват в конкретни мисли и действия.

Следва списъка с повече от двеста ценности, които всеки би могъл да избере и да работи за тяхното прилагане:  Автентичност, адекватност, амбиция, баланс, безпогрешност, безпристрастност, благодарност,  благоденствие, благоприличие, благоразумие, благотворителност, благочестие, блаженство, близост, блясък, бодрост, бързина, вдъхновение, величие, вещина, взискателност, внимание, връзка, въздействие, въздържание, възприемчивост, вълнение, въображение, вяра, вярност, галантност, героизъм, гостоприемство, грация, грижа, гъвкавост, даване, деликатност, динамизъм, дипломация, дискретност, дисциплина, доблест, добродетелност, доброжелателство, доброта, доверие, доволство, достойнство, достъпност, другарство, дух, духовитост, духовност, дълг, дързост, експертиза, елегантност, емпатия, енергичност, ентусиазъм, ефективност, ефикасност, жертвоготовност, жизненост, жизнерадостност, забавление, завършеност, загадъчност, здраве, значимост, зрялост, издръжливост, изобилие, изобретателност, изтънченост, икономичност, интелигентност, концентрация, красота, лидерство, логика, лоялност, любов любознателност, любопитство, мечтателнос, мир, мотивация, мъдрост, мълчание, наблюдателност, надеждност, находчивост, непредубеденост, оптимизъм, организираност, оригиналност, откритост, откровеност, пестеливост, подготвеност, подкрепа, полезност, посветеност, последователност, постоянство, почтителност, практичност, преданост, предпазливос, признателност, принос, приспособимост, приятелство, проницателност, простота, професионализъм, прямота, радост, решителност, самодостатъчност, самоконтрол, самоосъзнатост, самоотверженост, самостоятелност, самоувереност, свобода, сдържаност, сигурност, сила, сила на духа, скромност, служене, смелост, смирение, солидарност, споделяне, спокойствие, спонтанност, справедливост, спретнатост, сръчност, стабилност ,страст, съвършенство, съзнателност, съпричастие, сърдечност, състрадание, сътрудничество, тактичност, творчество, твърдост, топлина ,точност, традиционализъм ,трудолюбие, търпение, уважение, умереност, упоритост, уравновесеност, услужливост, усърдие, учене, учтивост, хармония, хладнокръвие, хумор, целомъдрие, цялостност, чест, честност, щедрост и яснота.