Да помогнем на децата да учат

2021-09-27

Как да помогнем на децата да учат ефективно ?

Процесът на учене е много специален момент, който носи мигове на излизане от зоната на комфорт и удовлетворение от постигнатото. 

За да помогнем на нашите деца да навлязат в процеса на учене е важно да разберем начина на учене на детето. Не е необходимо да сме специалисти, за да наблюдаваме как едно дете работи по време на учебния процес. 

Някои деца са изключително визуални, други обичат да изработват и пробват нещата, които учат, на трети им е необходим слухов стимул, а в повечето случаи начините им на обработка и систематизиране на знания са комбинирани.  

Съществува интересна теория на американския психолог Хауърд Гарднър, наречена “теория на множествената интелигентност” /Гарднър, 1983г./. 

В нея той опровергава традиционните схващания, че интелигентността е само една. Според Гарднър съществуват множество интелигентности и те не могат да бъдат измерени чрез тестове за IQ. 

Гарднър до голяма степен дава отговор на въпроса как да помогнем на децата да усвояват, систематизират и затвърждават познания.

Това са девет интелигентности, които той обособява в своята теория: 

  • визуално-пространствена 
  • лингвистична 
  • логико-математическа
  • музикална 
  • телесно-кинестетична 
  • междуличностна 
  • вътреличностна 
  • екзистенциална и натуралистична

Важно е също така да отчитаме индивидуалните особености на децата – темперамент, интереси, заложби и други. 

Децата с визуално-пространствена интелигентност и ученето

За тези деца можем да подготвим много картинен материал, презентации, видео клипове, филми и т.н.

Когато визуалното дете вижда това, което му обясняваме, то учи резултатно. То възприема света с очите си и е възприемчиво към цветове, форми, линии, нюанси, отношения между обектите и разположението им в пространството. 

Добре е да се използват илюстрации, като по този начин детето по-лесно запаметява, систематизира и затвърждава своите знания.

Децата с лингвистична интелигентност и ученето

Това са децата с добра памет за думите и изразите. Те са организирани и систематични. Те оперират отлично както с устен, така и с писмен текст. 

Имат добра памет, с удоволствие запомнят текстове, стихотворения и рецитират или изказват пред публика без притеснение. Лесно учат чужди езици.

Най-лесният начин за тях да учат е чрез приказки, текстове, разкази, дискусии и дебати – всичко, в което има думи.

Децата с логико-математическа интелигентност и ученето

Тези деца разполагат с природната способност да оперират с числа и числови взаимоотношения. Този вид обучение е застъпено силно в академичната програма на училището. 

С тези деца можем да използваме усилено логически експерименти, компютри, математически задачи и всичко свързано с математиката. Добре е да онагледяваме с таблици и графики, за да придобиват ясна представа за материала. 

Децата с музикална интелигентност и ученето

Тези деца имат способността да възприемат, трансформират, създават и изпълняват музика и музикални произведения. 

Те имат необикновено чувство за ритъм, тонове, темпо, което може да се използва за улесняване на ученето. 

Чудесно средство за научаване при тях е използването на любима музика, мелодия, ритъм. При тях по-важно е как сте произнесли думите, интонацията и ритъма на гласа, а не толкова съдържанието.

С тях можем да използваме много музика и внимателно подбрана интонация на гласа.

Децата с телесно-кинестетична интелигентност и ученето

Тези деца използват своето тяло, за да изразяват своите чувства и мисли. Това са обикновено деца, които са отлични танцьори, атлети, актьори. 

Те владеят изключително точно тялото си, имат бързи рефлекси и реакции. Добри са в боравенето с различни инструменти и предмети.

Те учат най-добре когато действат и играят с предметите, отколкото ако слушат и гледат.  Понякога само визуална или слухова информация ги изморява и демотивира, затова изглеждат разсеяни и нефокусирани. 

В такива моменти е добре да се правят паузи в които те да могат да поиграят, да потичат или изпълнят други физически активности. 

Децата с интерперсонална /междуличностна/ интелигентност и ученето 

Това са деца, надарени със способността да долавят настроения, емоции, мотиви и намерения на хората. Тези деца общуват с лекота с всички, независимо от възраст, социално положение, разбирания и култура. 

Те винаги проявяват социална активност, обичат да са посредници, да участват в разрешаването на спорове и конфликти. Обикновено са много успешни в това. 

Тъй като те получават удовлетворение и радост, когато са в контакт с други хора, най-добре е да учат като част от отбор. 

За тях най-доброто средство за учене е групова работа, обсъждания и дискусии, изказване на мнение, занимания във всякакъв вид групи. 

Децата с интраперсонална /вътрешноличностна/ интелигентност

Това са децата със силно разбиране на собствените мотиви, желания, чувства и намерения, с две думи – те знаят всички свои силни и слаби страни. Развитата интуиция и самопознание вървят ръка за ръка с всички други видове интелигентност. 

От ранна възраст тези деца имат собствени цели и ценности. Тяхните постъпки се ръководят от желанието им да се отличат от останалите.

На такива деца е добре да се даде възможността да се самоорганизират. Всяка възможност за самостоятелност е добре дошла при тях. 

Хубавото при тях е, че те нямат нужда от контрол, тъй като вътрешния им самоконтрол е на необикновено високо ниво. Принудата и действията насила не работят при тях.

Децата с натуралистична интелигентност и ученето

Децата с натуралистична интелигентност са чувствителни към природата, нейните явления и живот. Те могат да долавят закономерности и да се ориентират отлично сред живите организми. 

Тези деца учат най-добре навън, сред природата. Те обичат досега с нея и не се колебаят да прекарват повече време навън. Тогава резултатите им са най-добри.

Децата с екзистенциална интелигентност и ученето 

Деца с подобна интелигентност са родени с разбиране и възможност за разсъждения върху смисъла на живота,  живота и смъртта като философски категории. 

Те могат с лекота да участват в дискусии или да пишат по тези теми. Включването им в дебати е истинско преживяване, което те запомнят за цял живот.

Разбира се не трябва да забравяме, че тези деления са силно условни. Много често има деца, които притежават повече от една от тези интелигентности. Не бива да се забравя и факта, че комбинирането им предлага възможност за нов  тип обучителен процес.

За нас, професионалистите в ЛъкиКидс, е важно да положим усилие и да приговим учебното съдържание към нуждите и начините на учене на децата. 

Нашата програма е съобразена с тези множество интелигентности и обикновено покрива деветте от тях.

5 успешни стратегии за учене

Създайте приятно очакване и атмосфера 

Важно е детето да бъде в среда, която го предразполага. Някои деца обичат да бъде тихо и спокойно, други харесват музика, трети искат да похапват вкусни закуски или да пият вода, сок. 

Поднасяйте информацията на лесни за възприемане късчета 

Научете децата да я откриват, систематизират и използват.

Изнесете учебния процес навън 

Нека децата бъдат сред природа колкото се може повече /в случаите, когато това е възможно/. Естествената природна среда допринася за отпускане и потапяне в процеса на ученето.

Включете повече физическа активност, движения, дори танци 

Децата обичат движението. Това е възрастта, в която детето трябва да се учи да контролира и да обича собственото си тяло. 

Осигурете игри и взаимодействие с други участници в процеса 

Отборни задачи, групови проекти, в които децата да могат да самоопределят собственото темпо на учене дават невероятни резултати.

Пожелаваме приятно забавление, докато навигирате тези начини на учене!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *