Децата със синдром на Даун в ЛъкиКидс

Момиче със синдром на Даун
2020-07-17

Как преподавателите от ЛК помагат на тези деца и ги обучават?

Как се справят в трудните ситуации?

Синдром на Даун

Синдромът на Даун е генетично заболяване, има различни степени и обикновено е причина за промени в типичните характеристики на физическо и интелектуално развитие на детето. Важно е да знаем, че той води до различни затруднения, някои от които в интелектуално отношение. По-добрата осведоменост по отношение синдром на Даун дава по-голям шанс на професионалистите да работят така с децата, че да им помогнат в тяхното израстване и интеграция в обществото.

Симптоми на синдром на Даун:

  • Физически: плоско лице, малка глава, къс врат, тесни очи извити нагоре, къси ръце и крака, повишена гъвкавост, нисък ръст
  • Интелектуални затруднения: лек до средно тежък когнитивен дефицит. Проговарянето е засегнато, кратковременната и дългосрочна памет са засегнати.

Възможности за обучение на деца със синдром на Даун

Синдромът е явление, което все още не е проучено напълно в психологически и педагогически аспект. Децата с този синдром не са “болни”, те не са “поразени от болестно състояние”. Синдром означава комплекс от симптоми и признаци, които най-точно характеризират дадено състояние. 

Синдромът на Даун засяга когнитивните способности на човек, с други думи това са процеси на придобиване, преработка, съхранение и използване на информация, която хората осмислят и преживяват, влагат в нея личен смисъл, което им помага да се приспособяват към променящите се социални условия

Децата със синдром на Даун започват да учат с напълно различен комплекс от биологически определени “инструменти” и средства за учене в сравнение с тези при нормално развиващите се деца. Способностите при тях не възникват по същия синхронен начин, като развитието на езика изостава в сравнение с други области на когнитивното развитие. 

Обучителен профил

Едно нещо е доказано, децата със синдром на Даун имат различни области на развитие и изоставане. Деца с еднакъв IQ могат да имат различни познавателни профили със силни и слаби страни (Carr, 1995 г.).

Очертаването или разкриването на когнитивен профил при деца със синдром на Даун може да допринесе за определянето на т.нар “обучителен профил”, с характерни силни и слаби страни, което да повлияе на цялостната учебно-възпитателна работа с тези деца.

Обучените на деца със синдром на Даун е предизвикателство, тъй като тези деца могат да бъдат обучавани, както с традиционни, така и с алтернативни методи или с тяхното редуване. През последните десетки години по света се забелязва явен напредък за разработването и практическото приложение на нови методи на обучение. 

Ние, професионалистите в ЛъкиКидс считаме, че стиловете на обучение на децата по принцип са толкова различни, колкото са цветовете на дъгата. За нас изучаването и познаването на стилове на учене на децата със синдром на Даун е ключът към тяхното разбиране и прилагането на ефективни подходи в нашето преподаване. Следваме тенденцията да се съсредоточаваме все повече върху индивидуалните особености на учениците

Тези деца често страдат от загуба на слух, което може да повлияе на обучението им. Ние планираме така нашата работа, че да създадем максимално подкрепяща и стимулираща ги среда. По наше мнение децата със синдром на Даун, са “визуално учащи се”, което означава, че те работят най-добре, когато виждат, наблюдават и разглеждат. 

Планираните уроци се базират на техните силни страни, а именно: 

  • добро зрително възприятие и способност за нагледно обучение
  • способност да използват знаци, жестове и визуални средства
  • способност да подражават на другите (деца и възрастни), както и да копират (имитират) тяхното поведение

Как се справяме със затрудненията

Като всички деца и децата със синдром на Даун имат своите моменти на умора, тъга, разстройване и разочарование. Понякога те се изразяват в по-силна степен при тях. В една добра среда от подкрепящи връстници и възрастни, детето няма да усети силна фрустрация.  Често обаче, тези деца, реагират по-бурно и се отказват, ако нямат подходяща мотивация и умело навигиране от професионалист.

Нашите преподаватели са наясно с ограничените възможности на тези деца, затова задачите, които им подготвят са по-леки, забавни и с рамките на техните способности. Понякога прикрепят към тях помощник.

Ние, преподавателите в ЛъкиКидс считаме, че интеграцията на тези деца сред останалите, е изключително важна. Ето защо те винаги са част от груповата работа, като по своя уникален начин, допринасят за изпълнението на даден проект. Насърчавани и подкрепяни, те се чувстват закриляни, за да могат да изпълнят когнитивната задача според своите лични особености. 

Детски лагер на тревата | Lucky Kids

Отношението на останалите деца – добродетели

По отношение приемането на различните деца, ние работим ежедневно с нашите лагерници. Всеки курс на обучение, покрива работа с разнообразни човешки добродетели – разясняване, практикуване и награждаване на изпълнението. 

Още в началото на лагера, започваме да работим с децата за търпение, разбиране, толерантност към различните от нас, взаимопомощ. За нас е важно каква среда ще създадем не само за децата със синдром на Даун, но и за всички останали лагерници. Нашият лагер е миниатюрен модел на нашето общество. Учим нашите възпитаници да проявяват научените добродетели и да ги прилагат в своя живот, за да бъдат достойни личности.