Научете английски език с LuckyKids, докато играете

Снимка 39 от ЛъкиКидс лято 2018
2019-02-04

“Шапки Lucky Kids! Значки Lucky Kids! Тениски Lucky Kids! Дълги панталони! Затворени обувки! Яке в раницата! Сложете жилетките & да тръгваме!”

Да приятели, това е, което ще чуете, ако минавате по обед покрай Апартхотел Лъки Банско в периода от Юни до Август. Това е шестата ми година в летен езиков лагер Lucky Kids и повярвайте ми, че става все по-добре и по-добре, тъй като нашият опит нараства, така както и самоувереността на децата при използването на английски език нараства с всяко занимание, в което те взимат участие.

 

И така, къде да отидем днес? Може би на конната база? Или да играем пейнтбол? Да направим разходка в планината?

Е, като част от нашата програма, съзнателно създадена, така че да отговаря на индивидуалните нужди на всеки един от лагерниците, всекидневно има дейности, които се провеждат навън. Ние се възползваме от прекрасната природа наоколо не само за да насърчаваме активния начин на живот сред децата в Lucky kids, но също така и за да обогатим техния арсенал от думи, като ги изложим на различни и разнообразни дейности навън.

Не е изненадващо, че е доста по-лесно да се учат нови думи, докато се провежда дадено занимание, а забавлението и участието в тях са допълнителен бонус. Оптимизират се визуалната памет и когнитивните способности, което води до мигновени и дълготрайни резултати.

Запаметяването на речников запас може да бъде предизвикателство, а дори и потенциално скучно. Тук в езиковия лагер Lucky Kids ние вярваме, че асоциацията е ключов фактор за запомнянето на нови думи. Един чудесен начин да се изгради речников запас е като децата научават думите в резултат на ситуации или текстове, които те лично са преживели, накратко казано – съдържанието винаги е свързано и се отнася до актуалните им преживявания.

 

Предимства и недостатъци на формите на обучение по английски език

Всяка форма на обучение може да бъде монотонна, когато към този процес се подхожда с учебни методи, които се базират основно на повтаряне. Това създава лош модел на обучение, който обикновено води до съвсем малък напредък. За съжаление, голям процент от днешните образователни подходи са точно такива, а ние се опитваме да избегнем точно това в нашата програма за обучение по английски език за деца. Не отричаме ползите от конвенционалните начини на преподаване, но се стремим към оптималното им използване, като същевременно вкючваме нови методи, които са съвременни и стимулират учебния процес.

Игрите в процеса на обучение

Несъмнено, игрите имат голяма образователна стойност, като те могат да бъдат използвани, за да могат да стимулират учениците да използват езика, вместо просто да мислят как да заучат правилните форми. Игрите стимулират децата да си взаимодействат, да си сътрудничат, както и да бъдат креативни и спонтанни при използването на езика по един смислен начин:

  • Децата искат да взимат участие в дейностите
  • Да изграят състезателни и вълнуващи игри

За да могат да вземат участие е необходимо да разбират и да могат да общуват на езика, който учат. Затова ние в детския лагер Lucky Kids насърчаваме децата да взимат участие и да си изкарват много приятно време с лагерниците в планината, във фермата, в конната база, да карат колело, да практикуват йога, да плуват и дори да готвят. Всички тези занимания са нашите най-добри и най-ценни инструменти, които ни помагат да изградим едно солидно познание във всеки един аспект през времето, в което се провеждат.

Освен това, ние не просто използваме времето, прекарано навън, за да развием по-богат  речников запас от английски език при децата, но също така и за да демонстрираме на нашите лагерници ценностите, които са важни за нас в летния лагер, а именно приятелството, хуманността, уважението, старанието, постоянство и любов към това, което правим. Нашите деца са всичко за нас. Това не е просто лагер в конвенционалния смисъл на думата. Ние сме едно семейство! В продължение на две седмици ние се храним заедно, играем и се учим заедно, създаваме приятелства и преодоляваме предизвикателствата, като всичко това се осъществява на английски език.

Нещо повече, освен нашите занимания на открито, ние сме разработили солидна програма, която се провежда вечер, за да можем да оптимизираме възможностите за изучаване на английски език в различни аспекти. Провеждаме шоу за таланти и бой с възглавници, тиймбилидинг и  състезателни вечери, търсене на съкровища и детективска вечер, а дори и кино вечер с пуканки и пресен портокалов сок, удобно и уютно настанени по пижами. С други думи, ние сме взели най-доброто от класическите образователни подходи, като същевременно сме създали наша собствена система, базирана на валидни познания и творчество.

Съществува едно погрешно схващане, че правилното учене трябва да бъде сериозно и тежко по природа, а ако ученикът се забавлява, то тогава това не е истинско учене. Игрите предоставят алтернативен път към изучаването на език, като същевременно това става в съответствие с един приятен метод.  Затова ние в Lucky Kids използваме методът с игрите както в класната стая, така и извън нея.

 

Идеята за “учене” вече не означава запаметяване

Вместо това означава придобиване на уменията, които са необходими за да могат децата да отговарят подобаващо на чужд език, когато са под напрежение, при различни обстоятелства. Игрите могат да помогнат за получаването на тези ползи по един много забавен начин. Следователно, докато нашите лагерници се наслаждават на играта, те също така могат да се забавляват, докато несъзнателно придобиват редица езикови умения!

Използването на игрите може да бъде фантастичен образователен инструмент, който да спомогне при ученето на който и да е език. При този подход, нашите деца вече печелят в играта, научавайки все повече от езика, който учат, или езика, който е необходим, за да се вземе участие в специфичното занимание.

 

Тук се появява въпросът “Как моето дете усеща учебния процес, докато играе?”

Е, аз бих казал, че то се чувства по един страхотен начин! Ученето, което е свързано с емоции и опит е доста солидно и знанието остава за цял живот. Играта включва много форми, включително фантазия, разказване на истории, музика, движение, игри и т.н. Играта почти винаги насърчава вълнението, забавлението и релаксиращата атмосфера. Ето защо, тя е нашето най-мощно оръжие в класната стая и извън нея.

Нашата най-съществена мисия тук в LuckyKids е благополучието на нашите лагерници, което включва не само развиването на тяхните умения по английски език, но също така и принос към обогатяването на тяхната личност, разкриването на техния вътрешен потенциал, колкото е възможно повече.

За да постигнем това ние се стремим към създаванено на приятелска атмосфера с ясни граници между учители и ученици, което ние намираме за жизненоважно. Всички дейности и игри са насочени към различни компоненти на успешното и интернализирано научаване на английски език.

Това от една страна включва преразглеждане, консолидиране и разширяване на съществуващите познания, а от друга, отключване на огромните възможности за развитие на емоционалната осъзнатост, самосъзнанието, мотивацията, саморегулацията, емпатията и умения у нашите деца. Разбира се, това е важно за добрата комуникация с другите – следователно е и трамплин към по-доброто учене, приятелствата, академичния успех и трудовата зетост. Умения като тези, които се развиват в годините на формирането ни в училище, често поставят основите на навици, които ще имаме за в бъдеще в нашия живот.

Освен това, учителите се насърчават да адаптират материалите, така че те да отоварят на местните нужди. Подходящите техники за езиково и личностно развитие изискват от учителите да адаптират материалите, така че учениците да могат да разберат интересите, навиците, предпочитанията и характера на другите, за да стимулират дискусия и да заздравят връзките вътре в самата група.

Ние създаваме връзка между нашите деца, като насърчаваме тяхното общение и по-късно разчитаме на тяхната връзка, за да разрастват своите умения по английки език. С други думи, игрите и заниманията, които се провеждат в LuckyKids са отвъд обикновеното. Те са съзнателно изградени, като се следва една последователност, чиято крайна цел е подхранванено както на езиковите умения, така и на емоционалната и социална интелигентност; а това е, което ние правим както в класната стая, така и извън нея.

 

Ние в LuckyKids сме с ясната представа, че нашите лагерници имат различна индивидуалност и различни интереси, нужди и опитности

Нещо повече, ние имаме лагерници, които идват от различни държави и култури. Това може да е предизвикателство до известна степен. Какъв е нашия подход? Да ги разделим по държави? Не, това изобщо не е вариант! Както вече споменах по-рано, ние твърдо се придържаме към нашите ценности, като приятелството е една от тези ценности, а то ни прави различни. Ние насърчаваме културният обмен и различието. Затова сме създали занимания, които насърчават приятелската среда, при която английски език се използва като средство за комуникация.

Нека бъдем честни, няма нито едно дете, което не би желало да играе, да се състезава или просто да пробва нещо ново. Ние преодоляваме страховете като премахваме преградите, като няма нищо по-хубаво от това да научим едно дете да кара колело или да прави сладки. Ние правим това заедно! Учим се, практикуваме и растем!

Разбира се, трябва да приемем факта, че някои деца са по-срамежлви, затворени или несигурни. Ние не ги притискаме! Даваме им време, като ги уверяваме, че в този процес сме заедно и сме на тяхна страна. По време на вечерните ни занимания ние забелязваме, че някои деца са по-малко активни, или казано по-меко, по-неуверени при вземането на участие в заниманията, въпреки видимото им желание за това. Как постъпваме в такива случаи? Е, ставаме отбор! Съветници и учители се съюзяват с лагерниците и играят заедно, независимо дали участват в шоу за таланти, бой с възглавници или в караоке вечер.

Ние не очакваме, че всички деца ще бъдат еднакво привикнали към социалните взаимодействия, но ние правим всичко възможно, за да могат децата да излвлекат максималните ползи от времето, прекарано в лагера.

Нека обобщим, тук в лагера по английски език Lucky Kids ние подкрепяме и насърчаваме различните и разнообразни образователни подходи, при които забавлението и образованието вървят ръка за ръка. Това за нас е естественият метод на учене, които изправя учениците пред истински възможности за учене.

Нашата цел да насърчим една сигурна образователна среда, в която се съчетават забавление и учене, което помага на малчуганите да видят красотата на чуждия език, а не просто проблеми, които понякога изглеждат непреодолими. Ние насърчаваме нещо повече от образование, а едно солидно познание, придобито чрез индивидуален и уникален опит на всеки един от нашите лагерници.