Неправилните глаголи в английския език

Английски правилни и неправилни глаголи
2019-03-28

Съществуват повече от 200 неправилни глаголи на английски език. Можем да ги разделим на четири типа:

  1. Глаголи, които имат една и съща основна форма, минало просто и минало причастие
  2. Глаголи, които имат едно и също минало просто и минало причастие
  3. Глаголи, които имат еднаква основна форма и минало причастие
  4. Глаголи, които имат различна основна форма, минало просто и минало причастие

Неправилният глагол е глагол, при който миналото време не се формира чрез добавянето на обичайното окончание -ed накрая. Правилният глагол се променя от сегашно време към минало време като просто се добавя -ed накрая. Например, „I walk“/Аз вървя (сегашно време) ще се превърне в „I walked“/Аз вървях (минало време).

Неправилен глагол: глагол, който не следва нормалния модел на инфлексия

Неправилните глаголи съществуват според собствените си правила; те са отцепниците в английския език. Примери за неправилни глаголи са sing/пея (минало време: sang); feel/чувствам (felt); и go/отивам (went).

Един добър начин да научите неправилните глаголи е да ги изучавате според тези групи, тъй като в тях те са разделени подобни с подобни, и така е по-лесно да бъдат запомнени. Представяме ви най-често срещаните неправилни глаголи от съответните групи.

Група 1

Основна форма Минало просто Минало причастие
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Hurt Hurt Hurt
Let Let Let
Put Put Put

Група 2

Основна форма Минало просто Минало причастие
Bring Brought Brought
Buy Bought Bought
Catch Caught Caught
Feel Felt Felt
Find Found Found
Get Got Got
Have Had Had
Hear Heard Heard
Keep Kept Kept
Leave Left Left
Lose Lost Lost
Make Made Made
Read Read Read
Say Said Said
Sell Sold Sold
Send Sent Sent
Teach Taught Taught
Think Thought Thought
Win Won Won

Група 3

Основна форма Минало просто Минало причастие
Come Came Came
Become Became Became
Run Ran Ran

Група 4

Основна форма Минало просто Минало причастие
Be Was/were Been
Begin Began Begun
Break Broke Broken
Choose Chose Chosen
Do Did Done
Drink Drank Drunk
Drive Drove Driven
Eat Ate Eaten
Fall Fell Fallen
Give Gave Given
Go Went Gone
Know Knew Known
See Saw Seen
Speak Spoke Spoken
Swim Swam Swum
Take Took Taken
Wake Woke Woken
Write Wrote Written

Неправилните глаголи на английски език с една и съща основна форма, минало просто и минало причастие

Например:

“Our car cost a lot of money but it’s always breaking down.”/Нашата кола струваше доста, но непрекъснато се поврежда.

“Pasha hurt himself in a soccer match last weekend.”/Паша се нарани по време на футболен мач миналата седмица.

“My parents have let me stay out late tonight.”/Родителите ми ми позволиха да остана до по-късно довечера.

“They put on their jackets because it was very cold.”/Те си сложиха якетата, защото беше много студено.

Неправилните глаголи на английски език с едни и същи минало просто и минало причастие

Например:

“They had lunch at a Thai restaurant on Monday.”/В понеделник те обядваха в тайландски ресторант.

“Have you heard the news about the train strike?”/чу ли за стачката на железниците?

“Tim has sent an email to all the suppliers.”/Тим беше изпратил мейл до всички доставчици.

“Who won the match?” – “The Giants.”/Кой спечели мача –„The Giants.”

Неправилните глаголи на английски език с една и същи основна форма и минало причастие

Например:

“He came back home at 4 a.m. on Saturday.”/В събота той се прибра вкъщи в 4 сутринта.

“Suzi has become the Managing Director.”/Сузи стана управителен директор.

“The dog ran into the garden after Lee opened the door.”/Кучето изтича в градината след като Лий отвори вратата.

“Has Mrs. O’Connor come back from lunch yet?”/Дали госпожа Оконър се върна от обяд вече?

Неправилните глаголи на английски език с различна основна форма, минало просто и минало причастие

Например:

“The kids ate a lot of cakes at the party.”/Децата ядоха много торта на партито.

“They drove to the airport and left their car there.”/Те караха до летището и оставиха колата там.

“Has she taken her tickets yet?”/Тя дали си е взела билетитие вече?

“I’ve written a letter of application for the manager’s job.”/Аз написах своята кандидатура за мениджърската позиция.

Съвети за учене

И така, какъв е най-добрият начин да научите всички тези неправилни глаголи?

  • Обърнете внимание, когато видите нов глагол;
  • Съставяйте си примери, използвайки всеки нов глагол, който намерите;
  • Водете си дневник на английски език и записвайте в него поне няколко неща, които сте правили през деня;
  • Четете книга на английски език. Книгите са пълни с глаголи в техните минали форми, така че четенето е наистина много полезен начин да практикувате и да изследвате;
  • Фокусирайте се върху изучаването на няколко неправилни глагола едновременно.