Неправилните глаголи в английския език

Английски правилни и неправилни глаголи

Съществуват повече от 200 неправилни глаголи на английски език. Можем да ги разделим на четири типа:

  1. Глаголи, които имат една и съща основна форма, минало просто и минало причастие
  2. Глаголи, които имат едно и също минало просто и минало причастие
  3. Глаголи, които имат еднаква основна форма и минало причастие
  4. Глаголи, които имат различна основна форма, минало просто и минало причастие

Неправилният глагол е глагол, при който миналото време не се формира чрез добавянето на обичайното окончание -ed накрая. Правилният глагол се променя от сегашно време към минало време като просто се добавя -ed накрая. Например, „I walk“/Аз вървя (сегашно време) ще се превърне в „I walked“/Аз вървях (минало време).

Неправилен глагол: глагол, който не следва нормалния модел на инфлексия

Неправилните глаголи съществуват според собствените си правила; те са отцепниците в английския език. Примери за неправилни глаголи са sing/пея (минало време: sang); feel/чувствам (felt); и go/отивам (went).

Един добър начин да научите неправилните глаголи е да ги изучавате според тези групи, тъй като в тях те са разделени подобни с подобни, и така е по-лесно да бъдат запомнени. Представяме ви най-често срещаните неправилни глаголи от съответните групи.

Група 1

Основна формаМинало простоМинало причастие
CostCostCost
CutCutCut
HurtHurtHurt
LetLetLet
PutPutPut

Група 2

Основна формаМинало простоМинало причастие
BringBroughtBrought
BuyBought Bought
CatchCaught Caught
Feel FeltFelt
FindFoundFound
GetGot Got
Have HadHad
Hear Heard Heard
Keep Kept Kept
Leave Left Left
Lose Lost Lost
MakeMade Made
Read Read Read
Say Said Said
SellSold Sold
Send Sent Sent
TeachTaughtTaught
ThinkThought Thought
Win Won Won

Група 3

Основна формаМинало простоМинало причастие
ComeCameCame
BecomeBecameBecame
RunRanRan

Група 4

Основна формаМинало простоМинало причастие
BeWas/wereBeen
BeginBegan Begun
BreakBrokeBroken
ChooseChoseChosen
Do DidDone
Drink Drank Drunk
DriveDroveDriven
EatAteEaten
FallFellFallen
GiveGaveGiven
GoWentGone
KnowKnewKnown
SeeSawSeen
SpeakSpokeSpoken
SwimSwamSwum
TakeTookTaken
WakeWokeWoken
WriteWroteWritten

Неправилните глаголи на английски език с една и съща основна форма, минало просто и минало причастие

Например:

“Our car cost a lot of money but it’s always breaking down.”/Нашата кола струваше доста, но непрекъснато се поврежда.

“Pasha hurt himself in a soccer match last weekend.”/Паша се нарани по време на футболен мач миналата седмица.

“My parents have let me stay out late tonight.”/Родителите ми ми позволиха да остана до по-късно довечера.

“They put on their jackets because it was very cold.”/Те си сложиха якетата, защото беше много студено.

Неправилните глаголи на английски език с едни и същи минало просто и минало причастие

Например:

“They had lunch at a Thai restaurant on Monday.”/В понеделник те обядваха в тайландски ресторант.

“Have you heard the news about the train strike?”/чу ли за стачката на железниците?

“Tim has sent an email to all the suppliers.”/Тим беше изпратил мейл до всички доставчици.

“Who won the match?” – “The Giants.”/Кой спечели мача –„The Giants.”

Неправилните глаголи на английски език с една и същи основна форма и минало причастие

Например:

“He came back home at 4 a.m. on Saturday.”/В събота той се прибра вкъщи в 4 сутринта.

“Suzi has become the Managing Director.”/Сузи стана управителен директор.

“The dog ran into the garden after Lee opened the door.”/Кучето изтича в градината след като Лий отвори вратата.

“Has Mrs. O’Connor come back from lunch yet?”/Дали госпожа Оконър се върна от обяд вече?

Неправилните глаголи на английски език с различна основна форма, минало просто и минало причастие

Например:

“The kids ate a lot of cakes at the party.”/Децата ядоха много торта на партито.

“They drove to the airport and left their car there.”/Те караха до летището и оставиха колата там.

“Has she taken her tickets yet?”/Тя дали си е взела билетитие вече?

“I’ve written a letter of application for the manager’s job.”/Аз написах своята кандидатура за мениджърската позиция.

Съвети за учене

И така, какъв е най-добрият начин да научите всички тези неправилни глаголи?

  • Обърнете внимание, когато видите нов глагол;
  • Съставяйте си примери, използвайки всеки нов глагол, който намерите;
  • Водете си дневник на английски език и записвайте в него поне няколко неща, които сте правили през деня;
  • Четете книга на английски език. Книгите са пълни с глаголи в техните минали форми, така че четенето е наистина много полезен начин да практикувате и да изследвате;
  • Фокусирайте се върху изучаването на няколко неправилни глагола едновременно.   

колички в Bebsоколички в Bebsо